of 60775 LinkedIn

'Overheid heeft radicaal andere houding naar ICT nodig'

Digitalisering van de overheid vereist een radicaal andere houding ten opzichte van ICT. Dat concludeert de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid in een rapport dat in de Tweede Kamer is aangeboden. Overheidsorganisaties zullen zelf primaire ICT-processen moeten gaan begrijpen, regisseren en uitvoeren. Dat vergt diverse flinke investeringen, zo schrijven de rapporteurs. Urgentie lijkt bij veel bestuurders en ambtenaren echter te ontbreken.

Digitalisering van de overheid vereist een radicaal andere houding ten opzichte van ICT. Dat concludeert de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid in een rapport dat in de Tweede Kamer is aangeboden. Overheidsorganisaties zullen zelf primaire ICT-processen moeten gaan begrijpen, regisseren en uitvoeren. Dat vergt diverse flinke investeringen, zo schrijven de rapporteurs. Urgentie lijkt bij veel bestuurders en ambtenaren echter te ontbreken.

Investeren in technologie

In het rapport 'Maak Waar' wordt beschreven dat ambtenaren, bestuurders en politici digitalisering weliswaar belangrijk vinden, maar niet urgent. Dat zou volgens de studiegroep anders moeten. Niet alleen kan digitalisering de dienstverlening flink verbeteren, ook is een gedigitaliseerde overheid goed voor economische groei, transparantie en het ontlopen van risico's bij verwaarlozing van de digitalise infastructuur. ' Overheidsorganisaties zullen volgens de studiegroep zelf tot in de kern van hun primaire processen ICT moeten begrijpen, regisseren en ook moeten kunnen uitvoeren. 'Dit vergt meer investeringen in technologie, een sterkere verbinding van beleid en uitvoering, professioneel opdrachtgeverschap, ruimte voor publiek-private samenwerking en ruim baan voor deskundigen en voortrekkers.'
 

Digitale kennis bij gemeenten gegroeid
De rapporteurs merken echter ook vooruitgang bij de overheid. Met name voor gemeenten zijn er ook positieve woorden.  Zo hebben gemeenten volgens de studiegroep hun onderlinge samenwerking op het terrein van digitalisering fors geïntensiveerd. Of dit voldoende samenhang oplevert tussen verschillende digitale overheidstrategieën is wel de vraag. De studiegroep ziet ook dat het aantal mensen met 'digitale kennis' bij het Rijk, uitvoeringsorganisaties en gemeenten groeit, hoeveel een groot aandeel ervan extern is ingehuurd. Maar ook hierbij mag de overheid niet te vroeg juichen; 'echte verandering is alleen mogelijk wanneer het besef doordringt dat bij de overheid een andere houding vereist is ten opzichte van digitale technologie.'
 

Effectiever digitaliseren
De rapporteurs concluderen dat de Nederlandse overheid al met al nog onvoldoende is toegerust op de noodzakelijke digitale transformatie van beleidsvorming en dienstverlening. De aanbeveling is dat de overheid effectiever te werk moeten gaan met digitaliseren. Zo worden overheden onder meer opgeroepen om zelf de leiding te nemen en beter samen te werken bij de ontwikkeling en beheer van Informatie- en Communicatietechnologie. 

Het volledige rapport is hier te vinden. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Dick van Elk (Adviseur) op
De overheid doet er goed aan een eigen visie op het HULPMIDDEL ICT te ontwikkelen. Nog steeds, na 50 jaar, wordt de technologie gevolgd en niet beoordeeld op de intrinsieke waarde die aan de overheidsprocessen zou kunnen worden toegevoegd.

Hetzelfde geldt overigens voor de toepassing van ICT op andere ondernemings- en bedrijfsgebieden.

De overheid zou zelfs leidend moeten bij het bepalen bij de toekomst van ICT, nogmaals als technologisch hulpmiddel en niet als vervanger van het primaire proces.
Door R. Civile ((IT) Visionair-Ketenregisseur) op
Er is niet zo heel veel dat de ambtenaren en politici zouden hoeven doen. Het enige waar zij zich van op de hoogte hoeven stellen wat de materie en wetmatigheden zijn waar het digitale automatiseren, IT/ICT aan onderworpen is.

IT 100% voorspelbaar
Doordat materie en wetten, onder IT ICT volkomen is, is deze ook 100% voorspelbaar. Lees, IT ICT is voor 100% voorspelbaar.

Wanneer zij zich houden aan die wetmatigheden zullen de miljarden schade, door de overheid veroorzaakt, als sneeuw voor de zon verdwiijnen. In onderstaande geheel vrij van commercie eenvoudig 10 minuten white paper. Zo moeilijk hoeft het niet te zijn allemaal.
http://www.numoquest.nl/IT100.pdf
Door Hans op
Het wordt hoog tijd dat de overheid een eigen systeem optuigt bruikbaar voor de gemeentelijke en provinciale overheden. We zitten met zijn allen in de klauwen van twee grote spelers, Pink en Centrix. Zij beheersen de markt wat onbegrijpelijk is. Banken hebben voor alle kantoren hetzelfde systeem dat centraal wordt aangestuurd.