of 59250 LinkedIn

Overheden winnen slepende afvalzaak

Gemeenten en andere overheden in Noord-Brabant hoeven de miljoenen niet te betalen die hun afvalverwerker Attero hen had opgelegd. Ze kregen boetes omdat ze te weinig afval aanleverden.

De gemeenten in Noord-Brabant hoeven geen naheffing te betalen aan afvalverwerker Attero. Een onafhankelijk arbitrage-instituut heeft over de slepende kwestie geoordeeld. Dat meldt het Brabants Dagblad. Attero eist zo’n 13 miljoen euro van de Brabantse gemeenten omdat ze minder afval zouden hebben geleverd dan was afgesproken.

Goed gedrag
De Brabantse overheden hebben zich altijd verzet tegen de naheffing van de afvalverwerker. Zij stelden dat ze zouden worden gestraft voor goed gedrag, namelijk het steeds beter scheiden van afval. Attero had met de afvalverbandingsinstallatie in Moerdijk afgesproken elk jaar 510.000 ton huisvuil aan te leveren. Omdat de gemeenten minder inzamelden beweert Attero financiële schade te hebben geleden.

Klopt niet

Maar het arbitrage-instituut oordeelde dat de opgevoerde schade niet klopte. Er is jaarlijks meer dan 510.000 ton brandbaar afval aanwezig geweest en de vuilverbrander heeft al die tijd op volle kracht doorgewerkt. Attero zou het tekort aan Brabants huisvuil hebben aangevuld met ander afval dat in Zuid-Nederland beschikbaar was.

Niet van deze tijd
De kwestie speelt al sinds 2011. Toen werd duidelijk dat het langlopende contract met Attero, van 1997 tot en met 2017, niet meer van deze tijd was. Destijds zei een woordvoerder van de gemeente Tilburg: 'In 1997 was het een goede overeenkomst. Maar inmiddels betalen de contractpartners aan vuilverwerker Attero een tarief (140 euro per ton) dat bijna een derde hoger is dan bij de concurrent.

Meer aanbieders
Ook de verplichting een afgesproken hoeveelheid restafval aan te bieden is bijna niet meer te halen. Daarnaast is er in de tussentijd veel veranderd op de markt voor afvalverwerking, aldus de gemeentewoordvoerder toen. ‘Er zijn meer aanbieders en andere technieken gekomen, de markt is onder druk komen te staan. Wat toen een reële prijs was voor de kosten van afvalverwerking, is nu een toptarief.’ 


Aterro laat weten nog niet op de zaak en uitspraak te willen reageren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.