of 64120 LinkedIn

Overheden doordrongen van vluchtelingenprobleem

Er wordt fors meer uitgetrokken voor de opvang van vluchtelingen. Het kabinet maakt 649 miljoen hiervoor vrij. Ook gemeenten zijn doordrongen van de ernst van de situatie en bieden steeds vaker opvang aan.

De vluchtelingenstroom gaat Nederland dit jaar in totaal meer dan 1 miljard euro kosten. Dat blijkt uit de begrotingen van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. Voor de opvang van asielzoekers in Nederland wordt dit jaar 836 miljoen euro uitgetrokken. De nijpende kwestie werd ook uitgebreid genoemd in de troonrede door koning Willem Alexander. ‘De schrijnende beelden van mensen op drift die dagelijks tot ons komen vanuit onder meer Kos en Calais, leggen een scala aan problemen en persoonlijk leed bloot, waarvoor geen gemakkelijke en snelle oplossingen bestaan.’

Lasten delen

De Vereniging Nederlandse Gemeenten deed dinsdag een oproep aan gemeenten om mee te helpen bij de opvang van vluchtelingen. ‘We hebben als overheid en samenleving een gemeenschappelijke rol in de opvang van vluchtelingen. Steeds meer gemeenten vangen al vluchtelingen op. Het is nu zaak dat de lasten worden gedeeld’, aldus de VNG.
 

Ondersteuning gemeenten

De VNG benadrukt dat zij niet alleen de gemeenten oproept te helpen, maar dat gemeenten ook in gesprek gaan met het kabinet. ‘Het gaat erom dat we nu al zorgen dat we op de langere termijn de juiste voorzieningen hebben als het gaat om noodzakelijke zorg, huisvesting, onderwijs, integratie en kansen op werk'. De VNG is ook bezig met een ondersteuningsprogramma voor gemeenten voor praktische zaken die spelen bij de opvang van de vele duizenden mensen.

Noodopvang
De honderden vluchtelingen elke dag de Nederlandse grens passeren houden de overheden flink bezig. Veel gemeenten reageren alert op verzoeken voor grootschalige opvang. Zoals dinsdag bijvoorbeeld de Groningse gemeente Oldambt. Die gaat bij het dorp Beerta een noodopvang realiseren voor maximaal duizend vluchtelingen.
 

Opvang in gevangenis

In Arnhem arriveerden gisteravond de eerste honderd vluchtelingen in de voormalige Koepelgevangenis in Arnhem. Penitentiaire inrichting De Berg, zoals de Koepelgevangenis officieel heet, is de derde noodopvang voor asielzoekers die in Nederland is geopend. Arnhem is volgens wethouder Henk Kok niet blij met de plek. ‘Een gevangenis is geen optimale locatie’, zei hij dinsdag. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wees de Koepel om die reden eerder ook af, maar de nood is zo hoog gestegen dat het orgaan Arnhem maandag zeer dringend heeft gevraagd de leegstaande gevangenis toch te mogen gebruiken. De laatste gedetineerden verlieten de inrichting vorige maand.
 
Buurt positief 

Arnhem wil zo snel mogelijk ander onderdak voor de 350 tot vierhonderd vluchtelingen vinden. Omwonenden van de voormalige gevangenis zijn positief over de komst van de asielzoekers. Kinderen van een basisschool hebben welkomstaffiches gemaakt en in de Koepel ligt al een uitnodiging voor een buurtfeest komende zondag.

 

Nog een gevangenis
Ook Haarlem maakte bekend 350 vluchtelingen onder te brengen in de koepelgevangenis. Het betreft volgens Schneiders een noodoplossing van tijdelijke aard. 'Ik had het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een week de tijd gevraagd voor de voorbereiding, maar de nood is zo hoog dat de eerste vluchtelingen zo spoedig mogelijk zullen arriveren', aldus Schneiders. 'We vinden het niks om vluchtelingen in de gevangenis te huisvesten, maar nood breekt wet.'
 
Europa 

In de troonrede werd ook naar de Europese verantwoordelijkheid gewezen: ‘De vluchtelingenstroom groeit en duldt geen afwachtende houding. De huidige situatie creëert spanningen in Europa. Dit vraagt om scherpe keuzes voor beperking van de instroom en een betere verdeling over de lidstaten. Er is een integrale aanpak nodig die rekening houdt met alle relevante factoren,’ zo las de koning voor.


 

SYMPOSIUM LEEGSTAND

Symposium: (Geen) zorgen om leegstand

Donderdag 24 september 2015, De Landgoederij in Bunnik

Lees meer


 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
Dat krijg je er nou van als je er voor zorgt dat de dictators aan de overzijde van de zee worden opgeruimd. In het Midden-Oosten is het nog nooit zo'n klerezooi geweest, met dank aan die zogenaamde vredesmissies. Bravo piraatjes. Prutsers.
Door Johan (Consulent ) op
Werkgeversvoorzitter en Labbekak specialist Hans de Boer is voornemens deze parels van werknemers snel aan een goede baan te helpen.
Maar wat te doen dan met die 600.000 werkloze labbekakken die hier al wonen. Waarom vraagt niemand dat aan hem. Ook zou ik wel eens willen weten over hoeveel bedrijven het gaat waar de voertaal Farsi en Syrisch is.
De meerderheid spreekt namelijk als vreemde taal alleen slecht Engels of helemaal niet. Maar onze grote labbekak zou bedrijven natuurlijk ook een Farsi quotum kunnen opleggen.
Daarnaast zou iedere gemeente moeten worden verplicht een voorraad quotum aan te leggen van reserve woningen voor aankomende vluchtelingen, men zou zich hiervoor in het land van herkomst voor kunnen aanmelden.
Nederlanders op de wachtlijst voor een woning zouden het immers ook in Duitsland kunnen proberen. Wij kennen Merkel als iemand die dit als een enorme uitdaging zal ervaren.

Door Jeannette op
@ Tip, u bent denk ik heel optimistisch. 15 jaar gaan we denk ik niet eens halen.
Door TIP! (pr) op
De politiek en de socialen zijn in deze ontzettend kortzichtig; op humanitaire gronden; wacht 15 jaar en we hebben de ellende hier. De enorme massa mensen zonder ervaring en respect voor onze open samenleving. Ze komen uit landen waar homo's en lesbiennes vies worden gevonden, gemarteld en gedood; waar nog de sterke man en onderdanige vrouw geldt, waar recht hebben op wordt afgegeven aan onze maatschappij zonder verplichtingen! En dat allemaal op basis van Schaam U Westen; durf het werkelijke verschil tussen vluchteling en gelukzoeker te maken; we kunnen niet heel Afrika en Syrië in Europa adopteren, ook niet onder het mom van vergrijzing. Overbevolking brengt andere problemen met zich mee; ooit met vijftien man in een klein huis geleefd!? Het is allemaal erg lief en aardig om ze oude schoenen, kleren enzo te brengen; ook de knuffel aan een kind doet goed in de media, maar laten we ook rationeel zijn en ook onderkennen dat er een heeeeeeel groot cultuurprobleem scheppen wat interne en nationale oorlogen kan veroorzaken en dat rede en ratio dan ver te zoeken zijn omdat deze groep simpelweg niet gewend is de dialoog boven de strijd te voeren!
Door Wiet ten Doeschate (directeur ixad vormgeving - communicatie - marketing) op
Dweilen met de kraan open. En wie heeft die kraan opengezet? Wijzelf, waarbij 'wij' de wat algemene term is om het westen aan te duiden. Eerst kwamen er wat wrakke bootjes over de Middellandse Zee. Daar ging vaak wat verschrikkelijk mis en de foto's van verdronken mensen noopten de overheden om grootscheepse reddingsacties op te zetten. Vanaf dat moment ging de omzet van de mensensmokkelaars met ongekende sprongen omhoog. We hebben er een handje van om zaken of handel niet toe te staan of te verbieden en gaan dan iedere keer opnieuw aan het feit voorbij dat daarmee de perfecte verdienmodellen voor criminelen worden geschapen. In de drugshandel en ook in deze schrijnende zaak. En ze worden niet of nauwelijks gepakt. Als je hoort wat een emigrant betaalt begrijp je - zonder begrip overigens - dat er momenteel Belgische en Nederlandse gelukzoekers hun kan kansen zien om, tegen betaling van € 500 per passagier, veel geld te verdienen aan de Duitse grens. Boven dit artikel staat dat 'overheden doordrongen zijn van vluchtelingenprobleem'. Helaas een kreet met een holle klank als het over de nationale overheden gaat.
Door Linden op
Geheel met Johannes eens. Een behoorlijk percentage van de mensen die binnen komen op deze manier, veracht ons en onze cultuur. Dat gaat gegarandeerd enorm fout. Bovendien zorgt de beperkte groep getalenteerden er voor dat er een brain drain plaatsvindt in de landen van herkomst. Dat het daar ooit iets zal worden, wordt steeds onwaarschijnlijker. Wat er nu gebeurt is voor niets en niemand een echte oplossing behalve dat het grote groepen het gevoel geeft dat ze zo humaan bezig zijn, goede dingen doen.
Door Sjaak op
De opvang van vluchtelingen vraagt om voorzieningen en in eerste instantie om tijdelijke maatregelen. Wij - de Nederlandse samenleving - zullen hierop een toereikend antwoord moeten bieden, om humanitaire rdenen.
Door Johannes (adviseur) op
Het probleem is dat Europa deze ellende mede heeft helpen veroorzaken door kortzichtigheid. In landen waarin clans en stammen het dagelijks leven bepalen, kan je geen democratie invoeren. Alleen een sterkere macht dan het stamhoofd kan de gewapende vrede bewaren. Door het wegzenden van de dictators heeft het westen de deur wagenwijd opengezet voor alle stamhoofden en mullahs om hun macht uit te breiden. De geest is uit de fles en die krijg er slecht met geweld weer in. Maar ook dan zal er weer een sterke man aan de macht moeten komen. Het westen heeft zich na de van van Sadam alleen alleen maar gericht op het verdrijven van Asad en Gadafi. Zij heeft geen les getrokken uit Irak waar het nu nog steeds oorlogsgebied is en stammen en geloofsstromingen elkaar bestrijden. Het verdrijven van Asad lost weinig op. Ook daarna zal er strijd blijven tussen de groeperingen. De vluchtelingenstroom die op gang is gekomen zal nog verder aangroeien indien de aangekomenen de thuisblijvers gaan melden hoe goed het wel niet is om dagelijks eten, kleding en een bed te hebben. Zelfs geld krijgen zij. Voor het thuisfront is het westen het paradijs op aarde waar je snel naar toe moet. Het miljard zullen vele miljarden gaan worden. ook nu weer is onze regering kortzichtig. Dit keer om de burger gerust te stelen dat de stroom vluchtelingen beperkt zal blijven.
Door Henk (div-medewerker) op
Ik weet nog twee mooie locaties. Paleis Soestdijk in de gemeente Baarn en het landgoed van de koninklijke familie in Wassenaar. Weer 2000 vluchtelingen gehuisvest.