of 60220 LinkedIn

Oud-wethouder splijtzwam gemeenteraad Gemert-Bakel

De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft CDAfractievoorzitter Harrie Verkampen uit de vertrouwenscommissie gezet. Verkampen, die 25 jaar wethouder is geweest, wordt beschuldigd van valsheid in geschrifte. ‘Als blijkt dat ik niet integer heb gehandeld, stap ik op.’
De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft CDAfractievoorzitter Harrie Verkampen uit de vertrouwenscommissie gezet. Verkampen, die 25 jaar wethouder is geweest, wordt beschuldigd van valsheid in geschrifte. ‘Als blijkt dat ik niet integer heb gehandeld, stap ik op.’

Harrie Verkampen lijkt nauwelijks aangeslagen door het besluit van de gemeenteraad van Gemert-Bakel om hem niet langer te laten meepraten over de selectie van een nieuwe burgemeester. Volgens hem is sprake van een politieke afrekening. De nieuwe coalitie van Lokale Realisten en Dorpspartij zou bovendien de aandacht willen afleiden van een reeks forse bezuinigingen. ‘Ik ben de bliksemafleider’, meent de CDA-politicus.

 

De twee coalitiepartijen, goed voor 12 van de 21 raadszetels in Gemert- Bakel, vinden dat in de vertrouwenscommissie ‘een onwerkbare situatie’ was ontstaan door het lidmaatschap van Verkampen. ‘Personen wier integriteit is aangetast’ horen volgens beide partijen niet in de vertrouwenscommissie thuis. Verkampen was tot voor kort voorzitter van de vertrouwenscommissie. Zijn bereidheid om dit voorzitterschap neer te leggen, ging de coalitiefracties niet ver genoeg. Om die reden werd het vertrek van Verkampen afgedwongen via een initiatiefvoorstel.

 

In het initiatiefvoorstel dat eind vorige week door de raad werd aangenomen, schrijven de coalitiepartners dat als Verkampen in de commissie zou blijven zitten, de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester zou worden ‘belast op een manier die redelijkerwijs als niet wenselijk behoort te worden geacht’. De drie oppositiepartijen CDA, PvdA en VVD stemden overigens tegen.

 

De coalitiepartijen betichten Verkampen van valsheid in geschrifte, naar aanleiding van een brief die de toenmalig wethouder in november 2009 schreef en die onlangs naar buiten kwam. In deze brief stelt Verkampen dat de gemeente Gemert- Bakel ‘een bouwvergunning heeft verleend voor het oprichten van een champignonkwekerij in Handel’. Dit was in strijd met de waarheid: er was helemaal geen bouwvergunning verstrekt.

 

Subsidieaanvraag

 

De initiatiefnemers wilden met de brief van Verkampen, via coöperatie The Greenery, bij het Productschap Tuinbouw een subsidieaanvraag indienen. Het subsidiebedrag zou kunnen oplopen tot 1,5 miljoen euro.

 

Verkampen erkende eind september in de gemeenteraad dat hij ‘fout’ was geweest. De initiatiefnemers van de champignonkwekerij hadden hem gevraagd ‘te helpen hun plannen in de lucht te houden’, zo verklaarde de oud-wethouder. Hij voegde er aan toe dat hij op dat moment van mening was dat ‘een bouwvergunning binnen korte tijd verleend zou kunnen worden’. Uiteindelijk bleef de kwestie zich voortslepen, en trok het nieuwe college de stekker uit het plan.

 

Navraag bij The Greenery leert overigens dat de brief van Verkampen geen enkel effect heeft gehad. ‘Wij hebben de bouwvergunning zelf nodig, anders is het dossier niet compleet. Een brief is niet voldoende. Er is daarom nooit een subsidieaanvraag de deur uitgegaan’, zegt een woordvoerder.

 

Integriteit

 

Inmiddels heeft de gemeenteraad van Gemert-Bakel besloten tot een integriteitsonderzoek. Hierbij wordt in elk geval gekeken naar het optreden van Verkampen in een andere zaak: bij een burenruzie om een boerderijsplitsing zou de toenmalige wethouder op een oneigenlijke manier partij hebben gekozen. Of ook andere kwesties in het onderzoek worden betrokken, wordt later deze maand bekend. Dit is onder meer afhankelijk van de resultaten van een voor ambtenaren opengesteld meldpunt. Verkampen zegt zich niet de geringste zorgen te maken over de uitkomsten van het onderzoek: ‘Ik heb een goed geheugen. Ik weet wat ik wel en niet heb gedaan. Als blijkt dat ik niet integer heb gehandeld, stap ik op. Dan wordt je positie automatisch onmogelijk en ben je niet te handhaven.’

 

Fractievoorzitter Ton Vogels van Lokale Realisten vindt dat Verkampen nu al moet opstappen. ‘Iemand die publiekelijk toegeeft dat hij in functie valsheid in geschrifte heeft gepleegd, is niet langer geschikt om een functie in het openbaar bestuur te bekleden, óók niet als raadslid’, meent Vogels. ‘De heer Verkampen zou er heel goed aan doen om de eer aan zichzelf te houden, om op die manier de CDA-fractie en de totale lokale politiek te ontlasten. Nu blijft het gebeurde als een donkere wolk boven de hele raad hangen, en kunnen de verhoudingen zich niet normaliseren.’

 

Maar Verkampen wil niet van wijken weten, en rekent op eerherstel via het integriteitsonderzoek. Fractievoorzitter Wilmie Steeghs van de Dorpspartij erkent dat de verhoudingen in de raad van Gemert-Bakel inmiddels zwaar onder druk staan: ‘Dit is niet bevorderlijk voor de sfeer. De verhouding tussen fracties en raadsleden verhardt. Er is ons veel aan gelegen om de samenwerking op inhoud te laten doorgaan. Dat zijn we verplicht aan onze inwoners, maar dat wordt er met deze verstoorde verhoudingen niet gemakkelijker op.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bertje op
Misschien kan Verkampen switchen naar de gemeenteraad van Maasdriel. Die laten wethouder Ko Hooijmans in functie dus ze hebben vast ook meer begrip voor Harrie Verkampen.
Hoewel, misschien komt het alleen omdat Verkampens partij in Gemert-Bakel niet in de coalitie zit.
Integriteit=iets wat je bent als jouw partij wethouders levert.
Door Els Boers, Krachtig Lokaal Bestuur (adviseur, auteur) op
Wat anderen doen, dat is pas niet integer, maar ik doe het met de beste bedoelingen en ik verrijk mezelf toch niet? Bijzonder hoe velen een blinde vlek hebben als het over het niet interger handelen van henzelf gaat. En dat het dan vaak ook niet lukt om bij de persoon in kwestie tussen de oren te krijgen dat het echt niet integer is wat hij of zij gedaan heeft.
Door W. Wilkens (schrijvende) op
Ach ja, wat is integer tegenwoordig.
En wat hebben we een leuk BIBOB-bureau.
Zeker ook de ambtseden afgelegd?