of 59130 LinkedIn

Oud-directeur BING vrijuit in slepende zaak Wassenaar

Alle vorderingen van het Wassenaarse raadslid Paulides in een civiele rechtszaak tegen integriteitsbureau BING en oud-directeur Ten Wolde zijn afgewezen. Paulides moet Ten Wolde 5000 euro schadevergoeding betalen, maar hij gaat in hoger beroep.

Het Wassenaarse raadslid Ben Paulides moet voormalig BING-directeur Jaap ten Wolde 5000 euro schadevergoeding betalen. Alle vorderingen van Paulides in een civiele rechtszaak tegen integriteitsbureau BING en Ten Wolde zijn afgewezen. Paulides gaat in hoger beroep.

Seksrel

Met deze uitspraak is het zoveelste hoofdstuk geschreven van de Wassenaarse “seksrel”, zoals de nasleep van een nachtelijke nazit van een raadsvergadering die op maandag 13 februari 2012 plaatsvond wordt genoemd. Toenmalig wethouder Fred de Greef (VVD) zou tijdens de nazit hebben gezegd tegen toenmalig raadslid Mary-Jo Van de Velde-de Leeuw (Wat Wassenaar Wil) dat haar een lesje ten deel zou vallen op de kamer van de wethouder met de gordijnen dicht en de kleren uit. Daarbij zou hij opgave hebben gedaan van een bepaalde lengte waarmee hij de handelingen wilde verrichten. Deze vermeende opmerkingen werden openbaar gemaakt in raadsvragen die een kleine week later werden ingediend door Paulides en WWW-fractievoorzitter De Vries.

Onwaarschijnlijk
Het Wassenaarse college sprak van een lasterlijke beschuldiging en kondigde een BING-onderzoek aan. VVD-kopstuk Bas Eenhoorn werd “bestuurlijk meelezer”. Het onderzoek werd uitgevoerd door toenmalig BING-directeur Jaap ten Wolde. Die achtte de vermeende seksuele intimidatie op basis van getuigenverklaringen en een e-mail met een bedankje voor de gastvrijheid van het vermeende geïntimideerde raadslid onwaarschijnlijk. Daarbij zouden de drie raadsleden hebben gehandeld in strijd met een van de kernbegrippen van integriteit: zorgvuldigheid. Ze hadden de vermeende intimidatie immers niet eerst aan het college voorgelegd en de beschuldigingen openbaar gemaakt.


Vaststellingsovereenkomst

De raadsleden diende een klacht in tegen Ten Wolde bij de Accountantskamer. Die achtte deze deels gegrond en berispte Ten Wolde. Die diende een beroepsschrift in, maar trok deze terug, nadat een vaststellingsovereenkomst was gesloten tussen de gemeente Wassenaar en de drie raadsleden, waarbij zij een tegemoetkoming van 120.000 euro kregen als zij de zaak als afgerond beschouwden. Een maand later, we zijn in februari 2015, stellen De Vries en Paulides BING aansprakelijk en Ten Wolde hoofdelijk aansprakelijk voor geleden en te lijden schade door het rapport. Ze willen dat BING publiekelijk afstand neemt van de inhoud en de conclusies van het rapport. BING weigert dat.

NSB-tweet
In een civiele procedure vorderde Paulides vervolgens een verklaring voor recht dat de conclusies van het BING-rapport een deugdelijke grondslag ontberen en sprake is van een onrechtmatige daad. BING en Ten Wolde vorderen op hun beurt een verklaring voor recht dat openbare uitlatingen van Paulides over hen, met name een NSB-tweet en zijn toelichting daarop, kwalificeert als onrechtmatige daad. Ze eisen ook een immateriële schadevergoeding van 10.000 euro wegens aantasting in de persoon. De civiele rechter heeft nu dus de vorderingen van Paulides afgewezen en veroordeeld tot betaling van de proceskosten van BING en de gemeente Wassenaar.


Zorgvuldig rapport

Het BING-rapport is volgens de rechter op voldoende zorgvuldige wijze tot stand gekomen en berust op deugdelijke grondslag. Ten Wolde trad niet op als accountant, maar als onderzoeker van BING, waardoor het oordeel van de Accountantskamer onvoldoende is om te spreken van een onrechtmatige daad jegens Paulides. Verder zijn alle aanwezigen bij de nazit in de gelegenheid gesteld om een verklaring af te leggen. Dat vier van hen dat weigerden, vanwege de in hun ogen beperkte reikwijdte van het onderzoek en de persoon van Eenhoorn als bestuurlijk meelezer, kan BING en Ten Wolde niet worden tegengeworpen. Ook maakt dat de wel afgelegde verklaringen niet onvoldoende om daarop een conclusie te kunnen baseren. De opmerking van Ten Wolde tijdens de persconferentie over het rapport dat de vermeende opmerkingen voor 99,5 procent zeker niet zijn gemaakt vindt de rechter te rechtvaardigen. Paulides heeft de eer en goede naam van Ten Wolde geschaad met zijn “NSB-tweet” en kwalificaties “sociopaat” en “arrogante integriteitsonderzoeker”. De rechter noemt die onrechtmatig en vindt 5000 euro schadevergoeding aan Ten Wolde billijk.

 

Hoger beroep

In een uitgebreide reactie zegt Paulides onder meer dat de civiele rechter de uitspraak van de tuchtrechter niet afdoende heeft tegengesproken en daarbij zijn verzwaarde motivatieplicht verzaakt. ‘Dit deed de rechter onvoldoende door slechts te stellen dat er geen sprake is van een accountant die dit onderzoek deed.’ Ook zegt Paulides dat de civiele rechter het onderzoeksproces niet of slechts marginaal toetst. ‘Met deze wanstaltige juridische constructie van forensische accountants, die accountant zijn (en toch weer niet), en daaruit voortvloeiende persoonsgerichte afrekeningen is de rechtstaat niet gediend. Vandaar dat ook ik een hoger beroep zal aantekenen.’ Paulides legt een link met de gerechtelijke uitspraak in het BING-onderzoek rond Wilma Verver in Schiedam. ‘Zowel in de Schiedamse zaak als in de Wassenaarse had BING de gemeente ter vrijwaring gedagvaard. In beide gevallen doet de rechter daarover geen uitspraak. Dat moet wel. Gevalletje van copy en paste?’

Het laatste hoofdstuk van deze episode is nog niet geschreven. Volgens Paulides is een uitgever geïnteresseerd in de vele zaken rond “deze onderzoeker”. ‘Te beginnen met de zaak van Bram Peper.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Johan op
Bij gebrek aan inhoudelijke beleidspunten is integritisme de heilige graal geworden van D'66. Omdat rechters zwaar oververtegenwoordigd zijn door D'66 aanhangers percipieren een deel van de rechters de private onderzoekers als nobele strijders, ook al zijn hun conclusies niet meer dan verdachtmakingen van het niveau van roddelbladen. De onderzochte personen daarentegen zijn in hun ogen altijd schuldig en op zijn minst verdacht ook al ontbreekt elk bewijs. Niemand is onschuldig binnen hun deels Calvinistische denktrant. Deze rechters hadden een missie en dat is alle uitspraken van 50 gespecialiseerde rechters van de afgelopen 5 jaar terug te draaien om de schade verder te beperken voor hun grote held de grootinquisiteur van de Lage Landen.. .
Door Arjan op
@Johan De erosie van de rechtspraak begint in deze casus telkenmale bij de boodschapper van het onheil (Bing) gestraft dient te worden naar het oordeel van degenen die geraakt zijn door de uitkomsten van het onderzoek.

Het punt is helder: pak je verantwoordelijkheid voor het bestuur en de cultuur die erbij hoort. Roei die met wortel in tak uit. Concentreer je op de uitkomsten van het onderzoek en niet op de boodschapper. Het is goed wanneer het gedrag van bestuurders als Ververs wordt onderzocht en naar buiten komt.
Door Johan op
Wat hier gebeurt is duidelijk. Al dan niet stilzwijgend is besloten om particuliere bureaus de hand boven het hoofd te houden bij dit soort onderzoeken, ook al maken zij nog zoveel fouten. Het hogere belang dat geacht te worden gediend rechtvaardigt het principe het doel heiligt de middelen. Dit is erosie van de rechtspraak die geacht wordt geen politiek te bedrijven.
Door RickT op
@Johan en M. Driessen Moeilijk he, je verlies toegeven? Heeft Mw. Verver haar schulden al betaald?
Door Mark op
Het geeft des te meer aan welke mensen in de gemeenteraad zitten. Zij zijn meer bezig met zichzelf in plaats van met de inwoners. En zo zijn er vele voorbeelden van gemeenteraden.
Door M. Driessen (ervaringsdeskundige) op
Bijzondere prestatie van de heer Paulides dat het hem in rechte gelukt is... om - tijdens een serie tuchtzaken met een zeker patroon - de zelf uit zijn stand getreden RA nog in "zijn goede naam" te schaden, nadat die als tuchtrechtelijk recidivist, tevens structureel weigeraar om t.o.v. belanghebbenden of opdrachtgevers ook maar enige fout of tekortkoming in zijn verrichtingen zelf toe te geven laat staan te herstellen, diverse tuchrechtelijke veroordelingen achter de rug had.

Stelling: als de heer Paulides bij de feiten was gebleven en niet die onverkwikkelijke link met iets naars uit het verleden had gelegd dan was hem niet zo makkelijk gelukt de inmiddels teruggetreden integriteitsgoeroe achter zijn BING-geraniums (lees: aandelen) te raken. Of het moet zijn dat rechters in het kader van de waarheidsvinding niet mogen googelen om eens te kijken of bepaalde kwalificaties misschien toch wel kloppen of dat er tenminste verzachtende omstandigheden zijn voor de persoon die boos is geweest, gezien hetgeen hem of haar overkwam door tuchtrechtelijk bewezen gebrekkig werk van zo'n goeroe. Strijden voor waarlijke rechtvaardigheid in zo'n integriteitsdrama - de seksrel zonder seks - daar kan namelijk geen bezwaar tegen bestaan toch? Ook niet voor de heren van BING zou je zeggen. If you can't stand the heat die je zelf verder hebt aanwakkerd ga dan gewoon iets anders doen, fouten en tekortkomingen in rapporten actief herzien of zo. Dat lijkt me pas echt integer.
Door Johan op
Als een meervoudige gespecialiseerde rechtbank, de Accountantskamer te Zwolle in 2013 een rapport bagger vindt en een paar jaar daarna een niet gespecialiseerde rechtbank, die het onderzoeksproces slechts marginaal toetste, het een prima rapport vindt en afstand neemt van 10-15 jaar vaste jurisprudentie van de Hoge Raad, CBb en AK dan is er binnen onze rechterlijke macht echt iets aan de hand toch? Het is ondenkbaar dat verschillende juridische toetscriteria tot een dergelijk verschillende uitkomst hebben kunnen leiden. Misschien eens tijd voor een intern onderzoek binnen de rechtbank Midden-Nederland hoe het kan dat rechters tot het gaatje willen gaan om alle grote verwijten aan het adres van BING zo klein mogelijk te maken en alle kleine verwijten aan het adres van bijvoorbeeld Paulides onder een elektronenmicroscoop leggen. Alleen niet juridisch geschoolde lezers laten zich het bos in sturen door een vermeende onafhankelijkheid. Dit ruikt naar bescherming en is verre van fris. Uitgelezen kans voor hooggeleerde experts om hierover hun licht te doen schijnen. .