of 59761 LinkedIn

Opslag gemeentedepots moet beter

De bewaarcondities in archeologische depots van gemeenten zijn matig. Provincies doen dat een stuk beter. Maar gemeenten zijn weer beter in het interesseren van het grote publiek. Dat schrijft minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) in een reactie op twee rapporten van de Erfgoedinspectie, waarvan het tweede vandaag verscheen. ‘De gemeentelijke en provinciale archeologische depots vormen samen de archeologische schatkamer van Nederland.’

De bewaaromstandigheden in archeologische opslagplaatsen van gemeenten zijn matig. Provincies doen dat een stuk beter. Maar gemeenten zijn weer beter in het interesseren van het grote publiek. Dat schrijft minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) in een reactie op twee rapporten van de Erfgoedinspectie. ‘De gemeentelijke en provinciale archeologische depots vormen samen de archeologische schatkamer van Nederland.’

Opvallend complementair

Het is volgens Van Engelshoven opvallend ‘dat gemeentelijke en provinciale depots complementaire sterkere en zwakkere punten kennen’. De minister denkt daarom dat de depots veel van elkaar kunnen leren. Het rapport over de provinciale depots verscheen in 2016, het rapport over gemeentedepots verscheen vandaag en het beeld dat uit beide rapporten naar voren komt is volgens de minister positief. Provincies hebben een verbeterslag gemaakt wat betreft de toegankelijkheid, de bewaarcondities zijn over de gehele linie verbeterd en er zijn steeds meer faciliteiten om onderzoek te doen.

 

Matige opslag

‘De situatie bij gemeentelijke depots blijkt sterk te verschillen van die bij provinciale depots’, staat in het meest recente rapport van de Erfgoedinspectie. ‘In vergelijking met provinciale depots zijn de bezoekersaantallen indrukwekkend.’ Het beheer van digitale gegevens gaat ook goed. Maar de omstandigheden voor langdurig behoud, zoals het hebben van geconditioneerde opslagruimtes, zijn matig. ‘Achtergrond hiervan is dat de aandacht van oudsher meestal gericht was op het doen van opgravingen en minder op het houden van een adequaat depot.’

 

Op orde brengen

Volgens de minister ligt de verantwoordelijkheid voor de bewaarcondities van gemeentedepots in eerste instantie bij de gemeente, maar kunnen provincies ook voorwaarden stellen. ‘Gezien de omvang en het belang van de collectie binnen de gemeentelijke depots hecht ik er belang aan dat de bewaarcondities op orde worden gebracht… De Erfgoedinspectie zal de ontwikkelingen met betrekking tot de depots de komende jaren blijven volgen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Arjen Pels Rijcken (Directeur Art & facts + WAD Archief Depots) op
Onze bedrijven staan open voor PPS constructies. Wij hebben het EYE Collectiecentrum ontwikkeld, gebouwd en verhuurd. In Oegstgeest ontwikkelen we nu drie depots op www.deboeg.nl. Praten kan altijd.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Archeologisch erfgoed kan over het algemeen het beste op regionaal en/of provinciaal niveau worden opgeslagen en aan het publiek worden getoond. Dat geldt ook voor de verdeling van de daaraan verbonden kosten. Vanwege het veelal geringe aanbod zijn de mogelijkheden voor de meeste gemeenten veel te beperkt.