of 61043 LinkedIn

Opnieuw crisis in coalitie IJsselstein

Stadhuis van IJsselstein
Stadhuis van IJsselstein

Nog geen zeven maanden geleden spatte de coalitie van D66, VVD en CDA uit elkaar in IJsselstein. Reden was een overschrijding van het budget voor samenwerking met de gemeente Montfoort van 1,5 miljoen euro. Een in allerhaast samengestelde coalitie van CDA, D66,SP en GroenLinks dreigt nu eveneens de eindstreep niet te halen nu CDA-wethouder Vincent van den Berg met onmiddellijke ingang de coalitie heeft verlaten. 

Ingrijpender maatregelen
Opnieuw is de reden de UW Samenwerking, het ambtelijk samenwerkingsverband tussen IJsselstein en Montfoort. Wethouder Van den Berg meende dat er een stuk ingrijpender maatregelen nodig zijn om de samenwerking tussen IJsselstein en Montfoort toekomstbestendig te maken dan de andere coalitieleden.

Tekort
In februari 2018 viel de coalitie van D66, VVD en CDA vanwege oplopende tekorten die het gevolg waren van de slechte samenwerking. Het was immers de bedoeling dat de samenwerking tussen de twee gemeenten tot een besparing zou leiden. De samenvoeging van de ambtelijke diensten liep echter alles behalve voorspoedig. De ambtenaren van Montfoort voelden nog te weinig binding met de eigen gemeente. Taken waren onduidelijk en ambtenaren raakten overspannen. Het tekort liep op tot ruim anderhalf miljoen euro.

Fouten
Het nieuw gevormde college zonder de VVD maar met SP en Groenlinks moest het tij keren. Wethouder Van den Berg meent echter dat hij te weinig ruimte krijgt van de andere collegeleden om de samenwerking toekomstbestendig te maken. In een verklaring laat Van den Berg weten dat er een ‘zeer kritisch rapport ligt van de Raad van IJsselstein over wat er gebeurd is. Er zijn fouten gemaakt, en daarvoor heeft Huib Veldhuijsen (VVD-wethouder in het vorige college/red.)  reeds zijn politieke verantwoordelijkheid genomen door af te treden. Uit het rapport en andere stukken blijkt heel duidelijk dat er meer ingrijpende maatregelen nodig zijn. UW samenwerking moet echt anders ingericht worden om een kans op succes te hebben. Er moeten lessen worden getrokken uit het verleden. De afgelopen twee maanden is gebleken dat over de inhoud van die maatregelen geen overeenstemming te bereiken is binnen het college. Ik betreur dat zeer.’

Onverantwoordelijk

D66, SP en GroenLinks noemen de stap van Van den Berg in een gezamenlijke verklaring onverantwoordelijk. Volgens deze partijen is het college wel degelijk bereid om ingrijpende maatregelen te nemen wat betreft de samenwerking tussen IJsselstein en Montfoort. Volgens de coalitiepartners heeft Van den Berg zichzelf buitenspel gezet door steeds ruzie te maken over details. De overgebleven collegepartijen gaan de komende dagen bekijken hoe het gemeentebestuur in IJsselstein verder moet gaan tot de verkiezingen van 2018. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.