of 59250 LinkedIn

Opheffen strafrechtelijke immuniteit net niet door Senaat

De fracties van CU, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP en PVV stemden voor, maar die van SGP, VVD, CDA, OSF en D66 tegen.
7 reacties

Overheden of hun ambtenaren die de fout in gaan, hoeven niet bang te zijn dat ze voor de strafrechter komen. Een plan daarvoor werd dinsdag nipt weggestemd in de Senaat.

Eén stem

Het wordt daardoor toch niet mogelijk om handelingen van de overheid aan de strafrechter voor te leggen en de verantwoordelijke ambtenaren aan te pakken. De fracties van CU, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP en PVV stemden voor, maar die van SGP, VVD, CDA, OSF en D66 tegen. Door deze verhouding was er precies één stem tekort voor het voorstel. Het initiatiefwetsvoorstel was afkomstig van PvdA, CDA en ChristenUnie. Het CDA zei voorafgaand aan de stemming dat de argumenten tegen het plan zwaarder wogen dan die ervoor. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Niels op
@ Van Eck. Als de gemeentelijke reinigingsdienst afval in een bos stort, wat denkt u dat er dan gebeurt? Denkt u werkelijk dat de publieke opinie dit zal toelaten? Of dat politici zich daar niets van aantrekken?
Door Jack van Zijp (Juridisch adviseur) op
Heel verstandig om deze "symbool"wetgeving af te stemmen. Deze wetgeving lijkt sympathiek, maar is zal per saldo contraproductief blijken.
Door Van Eck (advocaat) op
Precies dezelfde argumenten gelden voor bedrijven en personen die daarbinnen actief zijn. Uiteraard zijn zij strafrechtelijk verantwoordelijk te houden. Datzelfde zou voor de overheid dienen te gelden.
De democratische controle is gelijk de controle door aandeelhouders. Dat, en het ultime gevolg het ontslag, vinden we bij bedrijven ook niet genoeg.
Het is niet te begrijpen dat een bedrijf strafrechtelijk vervolgd kan worden als het afval in het bos stort maar dat de gemeentelijke reinigingsdienst dit onbestraft wèl kan.
Door zwarver gait op
Mea culpa, get. meavita voor het wegsturen van loek h. p.s. dualisme in optima forma maar dan anders. DÉ GEMISTE KANS v.d. eeuw want waar urgenda het recht aan haar kant kreeg gaat 'onze' overheid hiertegen in beroep.
Door Gerrit (beleidsadviseur) op
Terechte reacties. Zelfs de CDA-senatoren stemden tegen een initiatiefvoorstel van hun CDA-collega's van 'de overkant'. Maar niet alleen de media, maar op de eerste plaats de lokale bestuursorganen moeten alerter zijn. De gemeenteraad moet zijn controlerende taak waarmaken en daaraan voorafgaande bestuursopdrachten geven aan het college. Bij de wortel moet het al goed zitten!
Door Sjaak (waakzaam burger) op
De opheffing van de strafrechtelijke immuniteit voor de overheid en haar vertegenwoordigers in zaken die tot de wettelijke overheidstaken behoren (hierover gaat het) , zou een gestoken stok tussen de draaiende spaken van de democratische rechtstaat geweest zijn. Er zijn, immers, voldoende checks & balances om de overheid op zich en haar bestuurders en ambtenaren op het juiste, wettelijke, pad te houden en terug te fluiten ingeval van scheef gereden schaatsen. Het staat- en bestuursrecht enerzijds en het civiele recht anderszijds bieden een uitgebreid geheel aan instrumenten op formeel juridsch gebied. En de hantering van een bont geheel aan handvatten vanuit vertegenwoordigende posities in onze daartoe goed toegeruste democratische rechtstaat werkt zowel aanvullend als aanjagend. En voor de dynamiek en het doorwerken tot in de haarvaten van de samenleving - met de terugkoppeling die daar vanuit gaat - zorgt de vrije pers, en ook nog een palet aan social media.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Gelukkig dat er nog eerste kamerleden zijn die hun verstand gebruiken. In het gerelateerde artikel waar hierboven naar verwezen wordt legt Prof. Elzinga uit waarom dit een slecht plan was. Het leidt tot verkramping bij bestuurders die nauwelijks nog beslissingen zullen durven nemen. Het leidt tot verdere juridisering van het openbaar bestuur en dat kost menskracht en dus geld, veel geld. En dat strookt niet met de alomtegenwoordige wens om de overheid leaner en meaner te maken. Nota bene een wens die ongetwijfeld bij veel van de voorstanders van deze maatregel leeft.