of 59130 LinkedIn

Operatie BRP gaat gemeenten nog 54 miljoen kosten

Gemeenten gaan nog zo’n 54 miljoen euro kwijt zijn aan aansluitkosten op de Basisregistratie Personen (BRP), het langlopende project dat inmiddels wederom fikse vertraging heeft opgelopen en voorlopig wordt stilgelegd ‘voor bezinning’. Bureau ICT Toetsing boog zich opnieuw over het project, maar de moed zakt de rapporteurs zo langzaamaan in de schoenen.

Gemeenten gaan nog zo’n 54 miljoen euro kwijt zijn aan aansluitkosten op de Basisregistratie Personen (BRP), het langlopende project dat inmiddels wederom fikse vertraging heeft opgelopen en voorlopig wordt stilgelegd ‘voor bezinning’. Bureau ICT Toetsing boog zich opnieuw over het project, maar de moed zakt de rapporteurs zo langzaamaan in de schoenen.

Kosten gemeenten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is na een jarenlange voorbereiding, sinds 2010 concreet bezig om een nieuwe bevolkingsadministratie te bouwen. De volledige aansluiting van alle gemeenten lijkt volgens de laatste schatting pas in 2021 afgerond te kunnen worden. De schatting van Bureau BIT is dat er nog 54 miljoen euro aan aansluitkosten gemaakt gaan worden voor gemeenten. De kosten voor Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) zullen op drie miljoen uitkomen, voor andere afnemers komen er nog zo’n drie miljoen euro aan kosten bij.  

 

Organisatorische en technische complexiteit
De lange looptijd van ‘Operatie BRP’ is te wijten aan de complexiteit op inhoudelijk, organisatorisch en technisch vlak. Het gaat daarbij met name om ingewikkelde wet- en regelgeving en de wijzingen die daarop volgen. Daarbij zijn er ook nog eens een groot aantal partijen betrokken, die afhankelijk zijn van het huidige GBA-systeem, maar ook van het toekomstige systeem. Het gaat hierbij om gemeenten, maar ook andere aanleverende partijen, leveranciers, afnemers, het ontwikkelprogramma, het beheerprogramma en de onderaannemers.

Kosten en looptijd nemen toe
De geplande totale investering voor Operatie BRP (oBRP) bedraagt zo’n 103 miljoen tussen 2009 en 2020. Deze was tussentijds al gestegen met 20 miljoen. Van de 103 miljoen is nu zo’n 69 miljoen al uitgegeven. Bij het andere (vervolg)programma ‘In beheer name BRP’ (IBN BRP) heeft de begroting ook omhoog geschroefd en gaat nu uit van een investering van 134 miljoen euro tot 2022. Daarvan is 18 miljoen nu uitgegeven. Daarnaast zijn er nog flinke kosten voor het aanpassen van gemeentelijke systemen. Gemeenten moeten hun bestaande GBA-systemen vervangen door burgerzakenmodules en de afhankelijke systemen aanpassen. Er is nog geen actuele kostenraming van deze kostenpost.


‘Is het wel de moeite waard?’
Aan de bouw van het BRP systeem (Operatie BRP) is het ministerie in de toekomst 34 miljoen euro kwijt, maar Bureau BIT gaat vanwege de verwachte uitloopt uit van 17 miljoen extra aan kosten. In totaal verwacht BIT dat er door alle partijen en programma’s nog 225 miljoen aan kosten gemaakt zullen worden. Daarbij bestaat de reële kans dat het programma nog verder uitloopt dan ‘slechts’ 15 maanden. ‘Als wij dat af zetten tegen de verwachte voordelen van de invoering van het BRP-systeem, dan vragen wij ons af of het allemaal de moeite waard is. Wij geven u daarom in overweging de programma's oBRP en IBN BRP te stoppen. Wij adviseren om nu een periode van bezinning in te lassen en daarna een geheel nieuw plan te ontwikkelen’, schrijven de weinig hoopvolle rapporteurs. 

 

Minister Plasterk zei dinsdag naar aanleiding van de BIT-toets dat er rekening wordt gehouden met de vertraging van 15 maanden en de extra kosten van het project.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Kaatje op
Artikel rept niet over mislukkingen waarvoor niemand verantwoordelijk werd of -als het zo doorgaat- wordt gesteld? Genoemde kosten bestaan natuurlijk ook uit het inkomen van velen die hieraan hun brood verdienden, ook bij VNG/KING en in de private sector? En kunnen blijven verdienen, zonder resultaat-verplichting of verantwoording. Blanco cheque.
Verstrengeling private sector/publieke door dienstbetrekkingen over en weer? Komt er ooit een objectief onderzoek waarin dit wordt uitgeplozen en bevestigd of weerlegd?
Door Ben hendrikse (Raadslid) op
Een mooi voorbeeld van wat ik lees : afkortingen terreur( waar heeft u het over? ) Of is het alléén voor "ingewijden"
Door Elma Groen (Alg. Directeur bedrijfsvoeringorg. West-Betuwe) op
Goed om bezinning in te lassen. Maar onduidelijk voor mij is de aanleiding ( ik neem aan versnipperde systemen die ook jaarlijks kapitalen kosten in combinatie met ook de dure versnipperde inkoopprocedures en processen en onderhoud en beheerskosten). In relatie tot de oplissingsrichting cq kosten. Ik zie wel degelijk voordelen van 1 landelijk systeem. Er is nu werkelijk op basis van houtje touwtje aan ICT systemen gebouwd. Het meest optimale compromis is de norm geworden. Daar eens mee stoppen kan een enorme verbetering in kwaliteit en dienstverlening gaan brengen. En ook mogelijke kwetsbaarheid mbt cyberaanvallen. Ik hoop dat bij het bezinnen dit ook samen met gemeenten wordt gedaan, niet praten over maar vooral praten met elkaar, alle wijsheid samenvoegen, zal tot inzichten en wellicht weer een vervolg leiden.
Door Knijter op
Lul. Ja, ik bedoel Plasgoot.
Door Mark op
Op naar de omgevingswet...