of 60220 LinkedIn

Opdracht per regio in Limburg

Limburg moet per regio aan de slag om negatieve gevolgen van de bevolkingskrimp te lijf te gaan. Zuid-Limburg krijgt een ‘taskforce’, in Midden- Limburg moeten gemeenten beter samenwerken, Noord-Limburg moet zorgen voor integratie van de Poolse arbeidsmigranten.
Limburg moet per regio aan de slag om negatieve gevolgen van de bevolkingskrimp te lijf te gaan. Zuid-Limburg krijgt een ‘taskforce’, in Midden- Limburg moeten gemeenten beter samenwerken, Noord-Limburg moet zorgen voor integratie van de Poolse arbeidsmigranten.

In het vrijdagmiddag gepresenteerde rapport Ruimte voor waardevermeerdering doet een adviescommissie onder leiding van Wim Deetman een reeks aanbevelingen om de bevolkingskrimp het hoofd te bieden. De commissie noemt het vraagstuk in Limburg ‘urgent en gecompliceerd’. Voor de lange termijn zijn volgens Deetman een vitale economie, kwalitatief hoogwaardig onderwijs, een goed werkende woningmarkt en goede zorgvoorzieningen van levensbelang.

 

De sleutel voor een succesvolle aanpak ligt volgens Deetman bij goede regionale samenwerking onder regie van de provincie. In bijvoorbeeld Midden-Limburg laat de samenwerking nog te wensen over. Deetman noemt het ‘cruciaal’ dat de twee vaak concurrerende centrumgemeenten Roermond en Weert de handen ineenslaan en ‘een gedeeld toekomstperspectief ontwikkelen’.

 

Voor Zuid-Limburg, waar de bevolkingskrimp het snelst om zich heen grijpt, zijn volgens Deetman ‘onorthodoxe maatregelen’ nodig ‘om de bestuurskracht en doorzettingsmacht te vergroten’. Een onlangs opgerichte ‘taskforce’ van burgemeesters, commissaris van de koningin en ondernemers kan hierbij in de visie van Deetman een belangrijke rol gaan spelen.

 

Cruciaal

 

Kijkend naar Noord- Limburg vraagt Deetman ‘expliciet’ aandacht voor de huisvesting en integratie van arbeidsmigranten. In 2010 waren in deze regio zevenduizend Polen en migranten uit andere landen in Oost- en Midden-Europa aan het werk in onder meer de tuinbouw. Van hen wil de helft zich voor langere tijd in Nederland vestigen, en het gezin laten overkomen. ‘Deze werknemers zijn cruciaal voor de economie in Noord-Limburg.’

 

Deetman beklemtoont dat betrokkenheid van het Rijk ‘onontkoombaar’ is. Het Rijk zou zich via een convenant aan Limburg moeten binden, ook financieel. Tegelijkertijd kan de minister dan zicht houden op de voortgang.

 

In een reactie op het rapport-Deetman zegt commissaris van de koningin Léon Frissen zich zorgen te maken over de inbreng van het Rijk: ‘Het brede pakket aan bezuinigingen leidt tot een opeenstapeling van negatieve effecten voor de krimpregio’s, bijvoorbeeld als het Provinciefonds gekort wordt en tevens de vermogenspositie van de woningcorporaties wordt aangetast.’  

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.