of 62284 LinkedIn

Oost-Nederland wil minstens 25 Kamerleden

Volgens de commissarissen van de Koning in het oosten van het land moet de politiek Nederland slim benutten. ‘Door de coronacrisis zullen andere accenten worden gelegd. In Oost-Nederland is daarvoor de ruimte en de kennis beschikbaar’, aldus de Gelderse commissaris John Berends.
8 reacties

Oost-Nederland wil dat er na de verkiezingen in 2021 zeker 25 Kamerleden uit Gelderland en Overijssel in de Tweede Kamer zitten. De regio voelt zich nu nogal ondervertegenwoordigd in de Kamer. Donderdag is daarom een campagne gelanceerd om ‘de Kracht van Oost’ aan de landelijke politiek te laten zien.

Ruimte
Volgens de commissarissen van de Koning in het oosten van het land moet de politiek Nederland slim benutten. ‘Door de coronacrisis zullen andere accenten worden gelegd. In Oost-Nederland is daarvoor de ruimte en de kennis beschikbaar’, aldus de Gelderse commissaris John Berends. Als er meer Oost-Nederlanders in de Tweede Kamer zouden zitten, zou er in Den Haag eerder naar dit landsdeel worden gekeken, is het idee.

Kennis
Volgens Gelderland en Overijssel loopt Oost-Nederland voorop met kennis over onder meer gezonde voeding, medische technologie, energie en waterstof en logistiek. Dat komt omdat in het gebied drie universiteiten en tal van hogescholen zijn gevestigd. ‘Innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken komen in het oosten van de grond’, menen de provincies. Op de website nederlandslimbenutten.nl tonen de overheden wat er in Oost-Nederland wordt ontwikkeld. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Keijzer op
@Jantje

Uw citaat: Ik heb het gevoel dat u in een ander land leeft. Einde citaat.
Antw: Dat blijkt! U woont duidelijk in een bepaald deel van het land en dus bepaalt dat uw venster op samenleving. Als iemand volwassen wordt in een bepaald type samenleving en die als volwassen autochtoon (of niet-autochtoon) vervreemd raakt van zijn eigen omgeving, dan is er met migratie en integratie iets goed mis gegaan. Asielrecht voor de hele wereld had bij de eeuwwisseling al moeten stoppen. Omgekeerd zou dit in landen van herkomst totaal onmogelijk zijn! Dus hier worden sociologische wetmatigheden op ideologische gronden van de linkse kerk, domweg opzij geschoven en moet het hele Westen gesegregeerd (gevolg van digitale revolutie en mobiliteit, dus anders dan voorheen) worden in afspiegeling van alle bestaande volkeren op de wereld en de landen van herkomst buiten het Westen, niet. Ik zie daar de wenselijkheid en de logica niet van in. In het boek van hoogleraar Paul Scheffer, die volkomen genegeerd wordt, kunt u lezen wat de gevolgen van dit beleid inhoudt. Op internet ook intervieuws met hem daarover te zien. Er wordt over gevolgen, volledig struisvogelpolitiek toegepast. Wellicht dat over 100 jaar de Noordzee het IJsselmeer overneemt met bestaande polders en al. Dan moet de hele boel vanuit het Westen verplaatst worden naar Oost en Zuid Nederland.

Uw Citaat: Ik had vroeger helemaal niet door dat er met sommige groepen minder rekening werd gehouden. Einde citaat.
Antw: u verwijst daarbij naar etnische verschillen en naar mensen, die op mensen van hun eigen geslacht vallen etc en vervolgens: ”die tijd is voorbij helaas”.
Wat u daar precies mee bedoelt weet ik niet. Voor mij telt op individueel niveau alleen burgerschap. Maar tevens, dat we hier niet in een klein land, filialen van buitenlanden groter maken dan die nu al zijn geworden en dit onder ideologisch dwang van de linkse kerk, via disproportionele invloed en macht en een valse morele knoet. U bewijst zelf de kloof tussen stedelijke gebieden en het platteland. Verder zie je de kloven langs etnische en religieuze lijnen dieper worden, naarmate het aantal mensen daarbinnen groeit.
Wat betreft seksuele voorkeuren die u noemt: het is een enorme schande, dat door de eeuwen heen, vanwege ideologische gronden, maar vaak meer vanwege religieuze gronden, op een substantieel van de mensheid, repressie is uitgeoefend, om het hetero zijn af te dwingen als de enige norm.

Uw citaat: ik zie een rechtse regering. Einde citaat.
Antw: U stelt dat zonder onderbouwing. Er is een linkse liberale VVD premier en dus is het een rechtse regering? ik heb in een eerdere post al onderbouwd waarom links een disproportionele invloed heeft. CU en D66 links zijn en CDA, door invloed van linkse vleugel, inmiddels al 3 punten van het regeerakkoord, die VVD heeft ingebracht, onderuit gehaald heeft en D66 op weg is naar een 4de openbreking, om het laken nog meer naar linkse kant te trekken. Van andersom punten inleveren is natuurlijk geen sprake!

Uw opmerking over Baudet.
Antw: Baudet is geen Fortuyn, maar heeft wel het een en ander van Fortuyn overgenomen en dat vind ik van cruciaal belang. Hij steekt wel net als Fortuyn zijn nek uit en dat is na de moord op Fortuyn, heel moedig! Als u dan zo open minded bent over mensen die niet meteen in de meanstream vallen, dan bent u wel sterk vooringenomen bij Baudet. Dat is niet erg consistent. Bovendien zie je eenzelfde verfoeilijke reactie op Fortuyn, nu richting Baudet, omdat hij een politieke factor is geworden. Met een andere mening, tegen de ideologie van de linkse kerk in en een persoonlijkheid die niet direct mainstream is. Dus kom je de hedendaagse inquisitie van de linkse kerk tegen.
Door Jantje op
@Keijzer,
Ik heb het gevoel dat u in een ander land leeft. Vroeger had ik helemaal niet door dat er met sommige groepen minder rekening werd gehouden dan met andere groepen mensen. ht maakte me niets uit wat voor kleur iemand heeft 9hoe meer kleur hoe leuker0 en of hij of zij op een mannetje of vrouwtje valt (leuk als mensen van elkaar houden). Ga je eigen gang en belemmer anderen niet, zolang je ook rekening met elkaar houdt Die tijd is voorbij. Helaas. Omroep AT% ken ik niet, ik woon in het oosten van het land. Maar ik zie geen linkse regering maar een rechtse, met christelijke trekjes die ons ver terug in de tijd zetten. Baudet zie ik al een charlatan die alleen uit is op aandacht voor zichzelf. Zo min mogelijk aandacht geven dus.
En waar onze Tweede Kamerleden vandaan komen is voor een deel wel belangrijk. Want als daar alleen mensen vanuit de randstad in zitten, dan komt de nadruk te liggen op de omgeving en mensen die daar wonen. Het is beter om ook te weten waar wij in Gelder of Overijssel of andere provincies mee te maken hebben. En dat is inderdaad aan de partijen zelf om daar op te letten. Maar het is goed als daar een keer aandacht voor gevraagd wordt. Dat houdt partijen wakker en scherp.
Door Keijzer op
@Joost

In 2002 hoor ik nog professor van Schendel zeggen dat alle leden van de politieke partijen opgeteld, niet meer leden omvatten dan de landelijke badmintonclub.

Daarvan is een gedeelte politiek actief en kunnen rekenen op een hoogst interessante bakenvijver, helemaal alleen voor die relatief kleine groep, zodra zij de actieve politiek verlaten en in een goed blaadje staan bij het bestuur van hun partij.

Een gruwel al voor Fortuyn, hetgeen Baudet ook tot een van diens speerpunten heeft gemaakt.
De bekende old boys network proberen te doorbreken, maar de huidige belanghebbenden aan deze status quo, wachten gewoon op een wal die het schip keert. Dat kan goed aflopen, maar ook nog slechter dan het nu is.

Het is heel triest gesteld met het Verantwoordelijkheidsgevoel. Van hoog tot laag en omgekeerd. Maar het grootste gewicht en verantwoordelijkheid ligt op hoog. Zonder Verantwoordelijkheid geen Vertrouwen en zonder Vertrouwen geen (sociale) Vrede.
Door Keijzer op
De politiek wordt al een halve eeuw gedomineerd door Amsterdam en de afspiegeling daarvan dus op het hele land. Dus de linkse kerk domineer disproportioneel!

Kenmerken van de linkse kerk: ondemocratisch (D66 wil bijvoorbeeld alweer een regeerakkoord openbreken) - claimen het patent op de juiste moraal - wie niet met ons is, is tegen ons en dus min of meer een verbale hedendaagse inquisitie als gevolg – een pathologisch misverstaan ten aanzien van wat hun tegengeluiden communiceren, zoals metaforen die letterlijk worden genomen en op “slachtoffers” in hun visie, worden geplakt.

Je ziet dezelfde disproportionele verhouding in Hilversum bij de “publieke” omroep (lees Amsterdam). De publieke omroep is een 2de AT5.

Opvallend is dat de zogenaamde diversiteit bij de “publieke” omroep, dominant vertegenwoordigd wordt, door mensen van Surinaamse afkomst, Antilliaanse, of Afrikaans in het algemeen. Al helemaal het geval in reclameblokken en folders. Zien we ooit aan de dagelijkse praattafels, of wekelijkse praattafels, mensen van Indische afkomst, toch ook hier al heel lang wonend en Indië eveneens een kolonie was. Die hebben blijkbaar geen lobby, zoals de black power beweging, met bakermat Amsterdam.

Ik ken welgeteld een katholieke priester in uitzendingen binnen de “publieke” omroep op het maatschappelijk vlak, met Chinese trekken en die een Chinese ouder heeft en een Nederlandse.

Hoezo inclusieve samenleving? De veel gehoorde mantra bij het activisme binnen de linkse kerk.

Dit is het probleem bij alle grootsteden in West Europa, waardoor de in de regel van oudsher links gedomineerde grootsteden, een disproportionele politieke invloed hebben over het hele land en de “publieke” omroep, die daar vlak bij gelegen is (uitzendingen over actualiteiten vaak in Amsterdam worden gemaakt), of in die steden zelf hun gebouw hebben. De linkse kerk, via de “publieke” omroep, wordt al een halve eeuw gesubsidieerd door alle belastingbetalers en er is geen meerderheid, die tot de linkse kerk horen. Zo zijn hun manieren, manieren…

Die wanverhoudingen in politiek en “publieke” omroep, zich al jaar na jaar, via stembus, steeds meer gaat laten gelden.

VVD schiet nu wel hoog in de peilingen, maar voor hoelang? VVD is in feite met 3 linkse partijen aan het regeren en die 3 trekken steeds aan het langste eind door coalitieakkoorden via forceren te veranderen.

CDA zit daar tussen hamer en aambeeld, maar de linker vleugel daar wint als aanhang tevens van de linkse kerk. Het zal heel bepalend zijn of De Jonge wint, die landelijk niet wil regeren met FvD, of Hoekstra.
Het gaat niet zo best meen ik in de laatste peilingen met CDA.
Door Hennie (Ambtenaar) op
Zijn deze commissarissen van de Koning toe aan een opfriscursus staatsrecht? In Engeland vindt vertegenwoordiging plaats op grond van een kiesdistrictenstelsel. Elk district kiest daar een vertegenwoordiger in het House of Commons (de Engelse Tweede Kamer). Ons Nederlandse systeem zit zo niet in elkaar.
Door Ben (jurist) op
Het doet me denken aan de Republiek der zeven verenigde Nederlanden die een federaal karakter had. Maarre men heeft altijd zo de mond vol van diversiteit. Als je zo dol bent op vrouwen- en allochtonen quoata waarom dan niet voor kamerleden uit Gelderland en Overijjssel?
Door p op
@Joost, eens.

Trouwens, de regio voelt zich ondervertegenwoordigd? Wie zijn dat dan, de beroepspolitici uit de Oost?

Beter is om die ambtenaren in Den Haag uit hun hok te halen als ze beleid ontwerpen
Door Joost (ambtenaar) op
Regionale of provinciale vertegenwoordiging dateert uit de tijd dat de volksvertegenwoordigers per koets of trekschuit en later per lokaalspoor of stoomtrein naar Den Haag reisden en vanuit huis te voet of te paard contact hadden met het volk. Dankzij internet en snelle vervoersverbindingen kunnen kamerleden met kennis op bepaald gebied heel Nederland vertegenwoordigen.
Het is aan de politieke partijen die een kandidatenlijst samenstellen de taak om zo goed mogelijke kandidaten te selecteren. Kennis en ervaring van deze mensen is provinciegrensoverschrijdend. Als je kandidaten gaat selecteren op woonplaats krijg je van die inferieure figuren als Annie uit Hengevelde die zo wordt uitgekotst dat ze naar Brussel is weggepromoveerd, René uit Eys die sneuvelt over de paspoortaffaire of Joop die voor de PvdA van Amsterdam naar Woudrichem verhuisde omdat er geen Brabander met kwaliteiten voor het kamerlidmaatschap te vinden was.

Vacatures

Van onze partners