of 58952 LinkedIn

Ook subsidie voor politieke partijen in provincies

In de provincies actieve politieke partijen krijgen als het aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken straks ook subsidies. Dat geld kunnen ze gebruiken voor werving, selectie en begeleiding van politieke ambtsdragers.

In de provincies actieve politieke partijen krijgen als het aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken straks ook subsidies. Dat geld kunnen ze gebruiken voor werving, selectie en begeleiding van politieke ambtsdragers.

De minister antwoordt dat op Kamervragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken naar aanleiding van het rapport van de commissie-Veling. De commissie-Veling evalueerde de Wet financiering politieke partijen. Veling adviseerde om de gemeentelijk actieve politieke partijen – zowel de lokale partijen als de lokale afdelingen van de landelijke partijen – subsidie te geven op basis van hun raads- en Statenzetels en op grond van hun ledental. De commissie adviseert om 6,8 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de partijen in het gemeentelijk bestuur, dit toe te voegen aan het gemeentefonds en te verdelen op basis van het aantal inwoners.

 

Via provinciefonds

De in de provincies actieve politieke partijen zouden volgens Ollongren eveneens subsidie moeten gaan ontvangen. Het daarvoor beschikbare bedrag zou volgens een vergelijkbare systematiek via het provinciefonds moeten worden verdeeld. Vanuit de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken werd eveneens gevraagd of de subsidieregeling ook gaat gelden voor politieke partijen die in de waterschappen actief zijn. ‘Aangezien er geen equivalent van het gemeentefonds en provinciefonds bestaat voor de waterschappen heeft de commissie-Veling geconstateerd dat het niet mogelijk is om het rijk via een soortgelijke systematiek middelen aan de waterschappen te laten verstrekken om de waterschapspartijen te subsidiëren. De commissie is echter wel van mening dat ook de waterschapspartijen subsidie zouden moeten ontvangen en heeft de waterschappen en de Unie van Waterschappen daarom opgeroepen om hierover in overleg te treden’, antwoordt de minister.

 

1,5 miljoen

Het voorstel van de commissie-Veling is om de subsidie voor een politieke partij te verhogen naar 12 euro per lid en de subsidie per Kamerzetel te verlagen – nu ongeveer 51.000 euro. Bij het huidige ledental van de politieke partijen zou de subsidie voor de maatstaf leden volgens de minister met ongeveer 1,5 miljoen euro toenemen. Als dat bedrag wordt verrekend met de subsidie voor de maatstaf Kamerzetels zou de subsidie per Kamerzetel met circa 10.000 euro dalen.

 

Afstemming nodig

Heel veel verder gaat de minister niet in haar beantwoording. Ze belooft om kort na het zomerreces met een integrale kabinetsreactie te komen op het rapport. Eerder is volgens haar niet mogelijk, omdat die reactie de nodige afstemming vergt met andere departementen en medeoverheden.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ernest de Groot (Lid DB WS Aa en Maas namens Water Natuurlijk) op
Gaat e.e.a. straks ook geregeld worden voor de diverse waterschapspartijen?