of 64621 LinkedIn

Ook Raad van State kapittelt Meerts

De Raad van State heeft in drie verschillende zaken over de werkwijze van Rechtspraktijk Meerts identiek uitspraak gedaan: het indienen van Wob-verzoeken met geen ander doel dan om ten laste van de overheid geldsommen te incasseren is misbruik van recht.

Het indienen van Wob-verzoeken met geen ander doel dan om ten laste van de overheid geldsommen te incasseren is misbruik van recht. Zo oordeelt de Raad van State als hoogste bestuursrechter in drie verschillende zaken over de werkwijze van Rechtspraktijk Meerts.

Hulp en advies

Clemens Meerts, VVD-raadslid in de gemeente Maasgouw en voormalig VVD-Statenlid in Limburg, diende op naam van zijn partner bij de besturen van alle gemeenten in Nederland buiten zijn provincie Limburg Wob-verzoeken in. Hij heeft verklaard zijn partner daarbij te helpen en te adviseren. Vervolgens verstuurde zijn eigen rechtspraktijk bezwaarschriften op Wob-besluiten om daarna de proceskostenvergoeding op te strijken. In december oordeelde de rechtbank Noord-Holland al dat Meerts hiermee het recht misbruikt. Vandaag komt de Raad van State in drie verschillende zaken tot dezelfde conclusie.


Eigen rechtspraktijk

De partner van Meerts kwam niet opdagen bij de zitting bij de Raad van State en liet zich ook niet vertegenwoordigen. Meerts was als directeur zelf wel aanwezig. Hij verklaarde niet te weten waarom in de Wob-verzoeken om stukken over de aanstelling of benoeming van de burgemeester of gemeentesecretaris is gevraagd. De gevraagde stukken over opsporingsambtenaren zou zijn partner willen gebruiken voor het opzetten van een eigen rechtspraktijk op het gebied van gemeentelijke boetes. Voor een dergelijke praktijk zou het waardevol zijn te weten of gemeentelijke opsporingsambtenaren deugdelijk zijn aangesteld en beëdigd. De Raad van State achtte dit niet aannemelijk. Op de vraag waarom geen Wob-verzoeken werden ingediend in Limburg gaf Meerts geen bevredigend antwoord.


Machtiging

De Raad van State stelt vast dat de partner van Meerts de rechtspraktijk machtigde om haar te vertegenwoordigen en alle handelingen te verrichten om besluiten op haar Wob-verzoeken in rechte te bestrijden. De machtiging gold ook voor het aannemen van dwangsommen, griffierechten en proceskostenvergoedingen. De afspraak was verder dat de kosten voor de haar verleende rechtsbijstand dezelfde waren als van de eventuele proceskostenvergoeding. Verschuldigde griffierechten werden door de rechtspraktijk voorgeschoten. Meerts verklaarde dat hij niet weet wat de rechtspraktijk zou doen bij verlies van een zaak. Daarover waren geen afspraken gemaakt.

 

Nog eens misbruik van recht

De Raad van State stelt dat er kennelijk geen ander doel was dan geldsommen te incasseren ten laste van de overheid. Daarbij zijn financiële belangen van Meerts, zijn partner en zijn rechtspraktijk niet te onderscheiden. Belangrijk voor de uitspraak was ook de vaagheid in de formuleringen in de Wob-verzoeken (“stukken”). Meerts maakte nogmaals misbruik van recht door bij de rechtbank beroep in te dienen. Dat kan namelijk niet los worden gezien van het doel waarmee de Wob is gebruikt. Waar de rechtbank het beroep niet-ontvankelijk had moeten verklaren doet de Raad van State dat nu.

 

De gemeenten Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Geldrop-Mierlo en Sint Anthonis zijn hiermee in het gelijk gesteld. De Raad van State vernietigt uitspraken van de rechtbank Oost-Brabant die eerder ingestelde beroepen van de partner van Meerts gegrond verklaarde.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
@ Burger: Het betreft geen wijziging van de wet op basis van incidenten. Er wordt structureel misbruik van de wet gemaakt. In mijn eigen gemeente ligt het percentage oneigenlijke verzoeken boven de 75%.
Door burger op
Nu nog graag aandacht voor al die gemeenten die zelf misbruik maken van het niet ontsluiten van informatie, zoals de gemeente Leidschendam-Voorburg. Zie hun BIS (bestuurlijk informatiesysteem) welke nauwelijks info bevat. Willekeurig wordt het wel en niet aangevuld. Wobverzoeken worden bijna standaard geweigerd, omdat het financieel nadeel zou kunnen hebben voor de gemeente. De noodzakelijke informatie die nu via Wob moet worden opgevraagd, is bij andere gemeenten gewoon vrij beschikbaar. Het VNG-enqueteonderzoek is nauwelijks serieus te nemen. Dit geldt ook voor de kosten die worden aangehaald. Lees de wetenschappelijke reacties van o.m. de VAR. Een wijziging van een wet op basis van incidenten, is oneigenlijk en dient een ander doel. Als er geen stok achter de deur is om snel verzoeken af te handelen, dan wordt er standaard verdaagd. Zie de gemotiveerde openbare rapporten van de Nationale Ombudsman hierover. Een geweigerd Wob-verzoek levert de overheid een voorsprong op van in de praktijk in totaal bijna twee jaar; ook veroorzaakt door o.m. de lange termijn voor de zaak op zitting komt bij de rechter. Een achterstand in info kan in procedures belanghebbenden schaden. Voorlopige voorzieningen worden niet toegewezen.
Door HansW (Kiezer) op
Zijn jullie net als ik ook zo nieuwsgierig naar de reactie van het partijbestuur van de VVD? Zou hem sieren als deze man en zijn partner als lid worden geroyeerd. Met zulke figuren wil je als degelijke partij niet geassocieerd worden? Of dit gedrag iets dat typisch bij de VVD hoort? Ben benieuwd.
Door Broadcaster op
@ Niels: Daar gaat misbruik wel mee worden voorkomen. Die fopwobbers sturen nu voor een appel en een ei verzoeken naar alle gemeenten in Nederland. Als ze bij al die gemeenten dat bedrag moeten ophoesten tikt dat aardig aan en lonen hun fopverzoeken niet meer. Nu gokken ze er op dat er altijd wel een paar gemeenten zijn die een foutje in de procedure maken, waardoor zij kunnen cashen. Met het heffen van beperkte leges is dat afgelopen en dat beperkte bedrag zal serieuze verzoekers niet van hun verzoek weerhouden.

Door Niels op
Om misbruik te willen voorkomen door middel van het heffen van leges, moeten we ons realiseren dat de afweging van de misbruiker financieel van aard is. De leges moeten daarom in verhouding staan tot de verwachte "buit". En daarom lijkt het me niet reeel om leges te heffen à € 5,- of € 10,-. Daarmee gaat het misbruik niet worden voorkomen. Sterker nog: het bijkomende effect is dat mensen mogelijk onterecht WOB verzoeken niet indienen.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
@Daan: Het heffen van leges zet de deur helemaal niet open voor willekeur. Je hoeft maar een beperkt bedrag aan leges te heffen bijv. € 5,-- of € 10,-- om het kaf van het koren te scheiden. Op die manier houd je alleen de serieuze verzoeken over en zullen lieden te kwader trouw niet langer geinteresseerd zijn om hun Fopverzoeken naar alle gemeenten het land te versturen.
Door Robert op
@Daan. Wat een gebrek aan kennis kan iemand hebben en zich daarmee in de etalage zetten.
Door K. de Beer (adviseur) op
Ik ben benieuwd naar de officiële reactie van het VVD-bestuur naar deze rotte appel. Nederland gaat namelijk kapot aan dit soort lui.
Door Daan op
@broadcaster: die hoeven hier blijkens de uitspraak van RvS dus niet voor te betalen.

Legesheffing zet de deur naar willekeur open. Zie ook de bouwleges. Laatst bracht een gemeente 2000 euro in rekening voor een gerechtvaardigd Wob-verzoek mbt plannen voor een azc. Dus leges worden ook nog gebruikt om gerechtvaardigde belangen van burgers bij een Wob-verzoek te frustreren. Die leges werden trouwens 'kosten' genoemd omdat legesheffing niet mag.

Maar als we dan toch leges gaan heffen, dan ook voor uitkeringsaanvragen, wmo-verzoeken, telefoneren met ambtenaren, stemrecht uitoefenen etc. En dan igv een stem op de PVV extra leges.

De hel, dat zijn immers de anderen...
Door Niels op
Dat er geen leges worden geheven op WOB verzoeken lijkt mijns inziens ook te maken te hebben met de vrijheid van nieuwsgaring. Ook al zo'n onderwerp waar de laatste tijd veel over wordt gesproken op BB