of 59250 LinkedIn

Ook gemeenten morrend akkoord

Na de waterschappen en provincies heeft ook een meerderheid van de gemeenten ondanks principiële bezwaren ingestemd. Over een aantal onderdelen wil de VNG met het kabinet het gesprek aan.

Met de nodige mitsen en maren hebben ook gemeenten vandaag ingestemd met het financieel akkoord met het kabinet. 307 gemeenten brachten hun stem uit. Daarvan stemden 192 voor en 115 tegen. De 101 gemeenten die niet reageerden, zijn door het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij de voorstemmers opgeteld.

Schatkistbankieren

De waterschappen en de koepels stemden al eerder in met het akkoord over de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof), het btw-compensatiefonds en het verplicht schatkistbankieren.

 

Zorgen over decentralisaties

Een meerderheid van de gemeenten heeft gesteld het akkoord aanvaardbaar te vinden, ondanks principiële bezwaren tegen het akkoord. Veel  zorgen zijn er over de opeenstapeling van bezuinigingen die op de gemeenten afkomen.  Met name over de efficiencykortingen op de budgetten voor de jeugdzorg, de AWBZ-begeleiding en de Participatiewet is veel onrust. De VNG dringt er bij het kabinet op aan dat de decentralisaties de gemeentelijke begrotingen niet verder uithollen.

 

Indringend gesprek met kabinet

In de uitwerking van het akkoord wil de VNG wel indringend met het kabinet in gesprek over de drempelbedrag bij schatkistbankieren en het plafond van het btw-compensatiefonds. De koepel van gemeenten gaat er vanuit dat gemeenten in eventuele komende bezuinigingsronden worden ontzien.

 

Gewogen stemmen

De stemmen van gemeenten worden gewogen naar inwonersaantal. De stem  van grote gemeenten telt dus zwaarder. Rekening houdend met de weging, is 78,3% van de stemmen uitgebracht. Daarvan was 51,6 procentpunt vóór en 26,7 procentpunt tegen. Statutair is vastgelegd dat een gemeente die niet stemt, automatisch vóór stemt. De 21,7% van de stemmen die niet zijn uitgebracht, worden dus opgeteld bij de stemmen vóór, wat resulteert in de uiteindelijk uitslag van 73% vóór.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door groen op
Er moet bovendien wel goed gelezen worden: 101 niet stemmers, 192 voorstemmers (niet 91...), 115 tegenstemmers. Uitslag is dus (inderdaad) duidelijk: meerderheid is voor.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het zegt ook iets over de 101 (ca. 25%) afwezige gemeenten. Namelijk over de afstandelijke manier waarop deze gemeenten worden bestuurd.
Overigens valt er op de besluitvorming weinig aan te merken. Deze heeft immers overeenkomstig de statuten plaatsgevonden.
Door Gerrit (Gemeentesecretaris) op
Dit is gewoon onbehoorlijk bestuur van de VNG die door een meerderheid tegenstemmers te negeren en zelf een uikomst te creeren door de niet stemmers al voorstemmers te clasificeren.
De werkelijke uitslag is gewoon een meerderheid is tegen!
Door henk (fractie CU Strijen) op
Nou breekt mij klomp, zijn die niet stemmers ineens voorstemmers, is niet stemmen geen signaal?
Sjonge... zo kasn ik het ook om iets er door te drukken.
Door ja op
hoezo meerderheid voor? 101 niet stemmers, 91 voorstemmers, 115 tegenstemmers. Uitslag is duidelijk de meerderheid is tegen. Creativiteit kan de VNG niet ontzegd worden. Is vooraf afgesproken dat niet stemmen, geteld zou worden als voor stemmen?