of 63428 LinkedIn

‘Ook gemeenten een Regeling Grote Projecten’

Het wordt tijd dat decentrale overheden waaronder gemeenten een Regeling Grote Projecten gaan hanteren. Dat stelt althans Steven Djohan, projectleider van de evaluatie van de regeling voor de Tweede Kamer en partner bij Revnext. In Den Haag wordt de regeling al gebruikt en de Tweede Kamer ervaart deze als positief.

Het wordt tijd dat decentrale overheden waaronder gemeenten een Regeling Grote Projecten gaan hanteren. Dat stelt althans Steven Djohan, projectleider van de evaluatie van de regeling voor de Tweede Kamer en partner bij Revnext. In Den Haag wordt de regeling al gebruikt en de Tweede Kamer ervaart deze als positief.

Betere projectbeheersing

Wanneer een project is aangewezen als ‘groot of risicovol project’, zoals bij het Rijk de vervanging van de F-16’s of de aanleg van de Betuweroute, vallen ze onder de Regeling Grote Projecten. Er worden dan vooraf diverse criteria gesteld rondom de informatievoorziening van zo’n project. De resultaten van de Regeling Grote projecten zijn woensdag in de Kamercommissie Financiën besproken en de bevindingen ervan zijn overwegend positief, zo vertelt Djohan. Onder meer de verplichte halfjaarlijkse voortgangsrapportages, een eindevaluatie en vooraf aangegeven momenten waarop informatie wordt gegeven dragen volgens Djohan bij aan betere projectbeheersing. De regeling zorgt voor een sterkere informatiepositie van de Kamerleden, maar ook van het ambtelijk apparaat. 
 

Geen regelingen bij gemeenten
‘Ook op gemeentelijke niveau komen er regelmatig financiële debacles voor, ingeleid door slechte projectbeheersing. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de bouw van het station in Delft, of aan de ICT kosten van gemeente Almere’, zo licht Djohan toe. Bij de meeste gemeenten is nu geen sprake van een regeling Grote Projecten. Djohan constateert dat na een eigen onderzoek. ‘Bij 75 procent van de gemeenten en provincies is dit nu niet het geval terwijl zij door decentralisaties steeds vaker te maken krijgen met grote projecten, met name op het gebied van digitalisering. Grote gemeenten als Amsterdam en Rotterdam en provincies als Zuid-Holland en Limburg gebruiken het wel.’
 

Ambtenaren in de steek laten
Op decentraal niveau is nu een groeiende behoefte aan zo’n regeling. Het ambtelijk apparaat wordt zonder een Regeling Grote Projecten min of meer in de steek gelaten, vindt Djohan. ‘Wanneer er van tevoren geen afspraken zijn over het informeren rondom een project, is afstemming tussen de raad en het college over een project vaak ad hoc.’ De partijen weten met een Regeling Grote Projecten veel beter waar ze aan toe zijn. ‘Dat blijkt uit de aanbeveling bij uit de hand gelopen projecten zoals ik eerder in Almere en Delft heb onderzocht. Er was daar behoefte aan meer informatie. Al is het natuurlijk niet zo dat de Regeling Grote Projecten een einde maakt aan mislukkingen bij grote projecten. Het zou wel een positieve bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen ervan.’
 

Professionaliseren
Djohan hoopt, als expert in onafhankelijke projectevaluaties, dat gemeenten de regeling vertalen naar een lokale variant. Niet alleen voor grote gemeenten interessant, ook voor kleine gemeenten die bij een groot project samenwerken. ‘In veel gemeenten zijn geluiden te horen over professionaliseren. In mijn ogen kan deze regeling daar onderdeel van zijn. Het is goed mogelijk om een vertaalslag te maken van de variant die de Tweede Kamer al gebruikt. Het lijkt mij onnodig om alle gemeenten zelf het wiel te laten uitvinden.’ 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Relevante Parlementaire Dossiers

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jaap van den Berg (aanjager risicomanagement) op
Goede afspraken over informatievoorziening aan de raad: helemaal voor!
Een gemeente kan prima afkijken hoe het rijk het geregeld heeft,alleen we moeten het niet te zwaar optuigen: hoeveel echt grote projecten zie je in een stad.
Door P.J. Westerhof op
Inderdaad, een goede projectmanager scheelt al de helft.
En een Goed Opdrachtgever méér dan de andere helft.
Goede project- of programma-communicatie is een ABCtje, door een goed projectmanager eenvoudig ingericht via een PMO-functie.

Lenen van de 'Regeling Grote Projecten 2006' en de 'Handreiking informatievoorziening grote projecten 2002' van de Algemene Rekenkamer kan altijjd.
Maar dat is hoofdzakelijk nuttig aan de zijde van de ambtelijk opdrachtgever, niet aan de project/programmakant.

Djohan, "als expert in onafhankelijke projectevaluaties", komt in dit artikel helas niet verder dan open deuren en vage beloften.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Op zichzelf prima dat er goede procedures gelden voor het realiseren van projecten. Overigens verder weinig nieuws onder de horizon. In veel gemeenten wordt al sinds omstreeks 2005 zo gewerkt. Tsja, dat ze in Den Haag op veel fronten achterlopen daar hebben we zo langzamerhand bijna dagelijks mee te maken.
Door Niels op
Enige standaardisatie lijkt me op zich goed, maar houd oog voor verschillen in projecten. Maak zo'n regeling niet te eng of spreek een minimum niveau af. Informatievoorziening is ook gewoon afhankelijk van het soort project. Een goede projectleider scheelt al de helft.

Vacatures

Van onze partners