of 61441 LinkedIn

Ook externen als voorzitters raadscommissies

Ook mensen van buiten de gemeenteraad mogen voorzitters van raadscommissies worden. Minister Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken) schrapt het voorschrift in de Gemeentewet en de Provinciewet dat alleen raadsleden het voorzitterschap mogen beoefenen. Gemeenten mogen vanaf nu zelf de keuze maken.

Ook mensen van buiten de gemeenteraad mogen voorzitters van raadscommissies worden. Minister Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken) schrapt het voorschrift in de Gemeentewet en de Provinciewet dat alleen raadsleden het voorzitterschap mogen beoefenen. Gemeenten mogen vanaf nu zelf de keuze maken.

Zware tijdsbelasting

Met name voor raadsleden in kleinere gemeenten en van kleinere fracties is het voorzitterschap van raadscommissies een zware tijdsbelasting, stelt Ollongren. Een raadscommissie kan helpen met de besluitvorming van de raad. Niet-raadsleden mogen al lid zijn van raadscommissies. Burgemeesters en wethouders mogen geen lid zijn van raadscommissies dus zij komen ook niet in aanmerking voor het voorzitterschap.

 

Wens

De minister schrijft: ‘De nu voorgestelde wijziging creëert in lijn met mijn beleid om meer ruimte te bieden voor lokaal maatwerk, voor alle gemeenten de mogelijkheid om een eigen keuze te maken ten aanzien van het voorzitterschap van raadscommissies en komt daarmee tegemoet aan de wens van diverse gemeenten om met externe (technische) voorzitters van raadscommissies te kunnen werken.’ De motie werd in maart ingediend.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Sytze Dijkstra (Raadsgriffier) op
Volgens mij kan de minister helemaal niets schrappen, maar wel met een voorstel naar TK en EK komen. Daarmee heeft ook de passage "Gemeenten mogen vanaf nu zelf de keuze maken." geen actualiteitswaarde.
Door Els Boers (auteur/adviseur) op
Ruimte creëren voor eigen passende keuzes is natuurlijk prima, maar het zou dan ook consequent mogen zijn. Het wetsvoorstel om de keuzevrijheid voor rekenkamerfunctie weg te halen staat hier dan ook volledig haaks op. De rekenkamerfunctie lijkt mij zelfs essentiëler dan wie mag voorzitten bij een commissievergadering.
Door Criticus op
Handig, zo'n tweede ongekozen raad, die formeel gesproken de besluitvorming voorbereid om de gemeenteraad te ontlasten. In de praktijk blijkt het maar al te vaak een extra ronde te zijn. De gemeenteraadsleden doen alles nog eens over, stellen dezelfde vragen voor de buhne en hun eigen ego. Het zou helpen als gemeenteraadsleden zich tot hoofdlijnen kunnen beperken en de voroberieding ook echt uit handen durven geven.