of 63946 LinkedIn

Ook Eerste Kamer wil van deelgemeenten af

De Eerste Kamer heeft zich in meerderheid uitgesproken voor afschaffen van de deelgemeenten en stadsdelen, nadat minister Plasterk had toegezegd in te grijpen als stadsbesturen te veel macht naar zich toe trekken.

Een meerderheid van de Eerste Kamer is voorstander van het afschaffen van de deelgemeenten. Uit het debat in de Kamer bleek dinsdag dat de meeste fracties de toegevoegde waarde van het deelgemeentebestel niet zien.

Geen extra democratie
Volgens de senaat is in deelgemeenten geen sprake van een hoger democratisch gehalte dan in gemeenten die geen deelgemeenten kennen. De meerderheid van de Eerste Kamer meent dat de betrokkenheid van de burger bij besluitvorming ook in een stelsel zonder deelgemeenten goed te regelen is. ‘Je kunt niet volhouden dat de afstand tot de burger in gemeente Den Haag groter is dan in Rotterdam,’ zo vatte minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) de reacties van de senatoren samen.

 

Thorbecke

De senaat was niet unaniem over het wetsvoorstel. ChristenUnie, GroenLinks en minister Plasterks eigen PvdA vinden dat onvoldoende is aangetoond waarom de deelgemeenten moeten verdwijnen. ‘We missen de motivering’, aldus Ruud Koole (PvdA). Volgens Roel Kuiper (ChristenUnie) doen de argumenten geen recht aan hetgeen de deelgemeenten hebben opgeleverd. ‘Het is pover om te stellen dat de deelgemeenten en hun policiti alleen maar te duur zijn.’ Voor de overige partijen in de Eerste Kamer is dat echter geen probleem. Zij wijzen op de ineffectiviteit van een extra bestuurslaag. ‘In het huis van Thorbecke passen geen extra arrangementen,’ meende D66-senator Hans Engels.

 

Deelgemeente-light

Toch waren er ook bij de voorstanders van de afschaffing van de deelgemeentes zorgen en kritiek. Vooral de door de gemeente Amsterdam en Rotterdam ontwikkelde alternatieven baarde zorgen. VVD, PVV en SP vrezen dat de gebiedscommissies die beide steden in het leven willen roepen, de bestuurlijke drukte niet doen afnemen. In deze commissies zitten na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in de twee grootste steden rechtstreeks gekozen burgervertegenwoordigers en -bestuurders met beperkte bevoegdheden. Dit zou, zo stelde Koos Schouwenaar (VVD) en Arjan Vliegenthart (SP) wel eens een ‘deelgemeente-light’ kunnen worden.

 

Gemeentelijk besluit vernietigen
Plasterk zegde toe de ontwikkelingen in de steden te blijven volgen. Als er naar zijn smaak te veel bevoegdheden van de centrale stad naar de bestuurscommissies vloeien, schroomt hij niet om in te grijpen, zo zegde hij toe, wijzend op de mogelijkheid om een gemeentelijk besluit te vernietigen. Hij nam hiermee de grootste zorgen bij de VVD, PVV en SP weg. Zij hebben aangekondigd volgende week dinsdag, wanneer de uiteindelijke stemming plaatsvindt, voor het wetsvoorstel te zullen stemmen. Plasterk kan daarmee verder met het uitvoeren van het wetsvoorstel dat het gemeenten onmogelijk maakt zelf deelgemeentes in te voeren, zoals nu het geval is.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Aaron (ambtenaar burgerzaken) op
Je hebt ook genoeg tegenargumenten voor het niet afschaven van de deelraden.
Ik constateer verder dat het beleid van de centrale overheid steeds strakker wordt zie o.a samenvoeging rechterlijke macht, samenvoeging provincies en gemeenten.
Ik zelf krijg hierdoor het gevoel dat de afstand van de burger-overheid afneemt en dat is een zeer kwalijke zaak. Je hebt ook genoeg andere mogelijkheden zoals BB laatst in een artikel had geplaatst over een gezamenlijke sociale zaken of personeel uitwisselen. Ik betwijfel of de fusies voor daadwerkelijk meer bezuinigen zullen leiden.
Door Andreas Dijk op
‘Je kunt niet volhouden dat de afstand tot de burger in gemeente Den Haag groter is dan in Rotterdam’ aldus de minister. Ik weet niet of hij gelijk heeft maar ik ervaar de afstand burger-bestuur in Den Haag als erg groot. Van mij mag gemeentelijke herindeling ook betekenen het opsplitsen van grote gemeenten.
Door betrokken burger op
Het zou goed zijn als deze bestuurlijke laag van vaak goedwillende (maar soms kwaadwillende, zia artikel over Adam Z.O) amateurs eruit gesneden wordt. Het kost alleen maar geld.