of 59318 LinkedIn

Ontslagen ambtenaar Nuenen eist twee ton

De voormalige Nuenense ambtenaar Frans van der Kruijs die eerder onterecht met disciplinair strafontslag was gestuurd eist bijna twee ton van de gemeente Nuenen. De rechter veegde het strafontslag van tafel, maar hield het subsidiair ontslag in stand. Van der Kruijs vindt dat de verstoorde verhoudingen vooral aan de gemeente te wijten zijn. Hij eist 115.000 euro ontslagvergoeding en 65.000 euro compensatie voor zijn gekorte uitkering om zijn vervroegde pensioen.

De eerder onterecht met disciplinair strafontslag gestuurde Nuenense ambtenaar Frans van der Kruijs eist bijna twee ton van de gemeente Nuenen. De rechter veegde het strafontslag van tafel, maar hield het subsidiair ontslag in stand. Van der Kruijs vindt dat de verstoorde verhoudingen vooral aan de gemeente te wijten zijn. Hij eist 115.000 euro ontslagvergoeding en 65.000 euro compensatie voor zijn gekorte uitkering om zijn vervroegde pensioen.

Strafontslag onevenredig

In 2016 vond de rechtbank Oost-Brabant het disciplinair strafontslag voor de nu gepensioneerde Nuenense ambtenaar Frans van der Kruijs (66) voor het doen van eigen onderzoek, buiten zijn werkgever om, naar mogelijke integriteitsschendingen door een collega-ambtenaar op verzoek van een raadslid onevenredig. Wel achtte hij subsidiair ontslag vanwege een vertrouwensbreuk als gevolg van het plichtsverzuim door het doen van dit onderzoek mogelijk. Van der Kruijs en de gemeente zijn beiden tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. De gemeente Nuenen en haar advocaat Amke de Visser van Capra willen niet reageren zolang de zaak onder de rechter is. Ger van Bakel, raadsman van Van der Kruijs, die 39 jaar in dienst is geweest van de gemeente Nuenen, wil wel een reactie geven.

KAFI-affaire
Het disciplinair strafontslag vanwege zeer ernstig plichtsverzuim kwam in 2015 in de nasleep van de zogenoemde KAFI-affaire waarbij het grondbureau van de gemeente onder vuur kwam te liggen vanwege vermeende fraude met grondtaxaties. Van der Kruijs was toen senior beleidsmedewerker grondzaken en kwam voor in het rapport dat Kafi Integrity had gemaakt na hun onderzoek naar de mogelijke integriteitschendingen van een andere ambtenaar. De gemeentesecretaris was destijds erg geschrokken van de bevindingen van Kafi en stuurde Van der Kruijs in 2015 met buitengewoon verlof. Na het horen van een Nuenense ondernemer ging de gemeente zelfs over tot strafontslag.


Ontoelaatbaar

Van der Kruijs was eerder naar deze en een andere ondernemer gegaan om hen namens raadslid Hans Pijs te vragen of zij eerdere (belastende) verklaringen over de collega-ambtenaar bij een onderzoek zouden willen bevestigen. Volgens de rechtbank staat voldoende vast dat Van der Kruijs tegen een van de ondernemers had gezegd dat hij een conflict had met zijn werkgever en hij de collega-ambtenaar zou meetrekken in zijn val, als hij weg moest. De rechtbank oordeelde: plichtsverzuim. Het is ontoelaatbaar dat Van der Kruijs op eigen houtje onderzoek deed naar mogelijke integriteitsschendingen van collega’s en dat hij dit niet alleen voor het algemeen belang, maar ook voor zijn eigen belang deed.

Subsidiair ontslag
Omdat het onderzoek van Van der Kruijs beperkt in omvang was vond de rechtbank strafontslag onevenredig. De rechtbank noemde het onwaarschijnlijk dat het aanzien van de gemeente hierdoor in ernstige mate werd geschaad en woog de lange staat van dienst van Van der Kruijs mee. Subsidiair ontslag op overige gronden hield wel stand. En daar is Van der Kruijs het niet mee eens. Hij vindt dat de verstoorde verhoudingen niet uitsluitend aan hem te wijten zijn, maar vooral aan de gemeente Nuenen. Hij wilde dat hem een nawettelijke uitkering wordt toegekend. De rechtbank deed daar geen uitspraak over. Nu is de vraag wat de hoogste ambtenarenrechter erover besluit.

Geen best trackrecord
De gemeente Nuenen vindt nog steeds dat Van der Kruijs strafontslag verdient en geen recht heeft op ontslagvergoeding of een werkloosheidsuitkering. Ook houdt de gemeente vol dat het aanzien van de gemeente ernstig is geschaad en de verstoorde verhoudingen niet aan de gemeente zijn te wijten. Toch is het trackrecord van de gemeente Nuenen niet best. De Haarlemse rechtbank vond in 2015 dat de gemeente oud-adviseur Frank Verdonk onterecht had beschuldigd van miljoenenfraude in de KAFI-affaire. Ger van Bakel, raadsman van Van der Kruijs, wijst erop dat strafontslag van een andere ambtenaar ook al is teruggedraaid door de rechtbank.

Constant mikpunt
Hij noemt de houding van de gemeente Nuenen “in- en intriest”. ‘De gemeente grijpt meteen naar het hoogste middel, alsof er een moord is gepleegd. Iedereen kon weten dat deze maatregel onevenredig was.’ Erger nog vindt hij dat burgemeester Houben sprak van “bijvangst”, alsof zijn cliënt met de vermeende fraude te maken had. ‘Hij noemde Van der Kruijs nota bene in een brief aan raadsleden, dus zwart op wit, een leugenaar. Zo vooringenomen. Ik zeg altijd tegen cliënten over gemeenten: als ze je willen aanpakken, blijft er niets van je over.’ Toch is goed aantoonbaar dat de verstoorde verhoudingen vooral aan de gemeente zijn te wijten, vindt hij. ‘Ik heb 14 punten genoemd, waaruit blijkt dat mijn cliënt constant mikpunt was en de gemeente steeds handelingen heeft verricht om hem op staande voet te kunnen ontslaan, soms heel onrechtvaardig. Dat is niet gelukt.’


Benadeeld door korting

Als de verstoorde verhoudingen aan de werkgever zijn te wijten, heeft Van der Kruijs recht op aanvullende ontslagvergoeding. ‘Daarbij heeft de gemeente aanmerkelijk voordeel gehad dat hij 

keuzepensioen genoot voordat hij disciplinair ontslag kreeg. Hij moest inkomen hebben om in zijn onderhoud te voorzien. Als hij dit niet had gedaan was de schade nog groter geweest, omdat hij anders zijn voorwaardelijk pensioen zou mislopen. Een ww-uitkering zou gelet op het ontslag niet zijn gehonoreerd. Door de korting wordt hij flink benadeeld. Het gaat immers over bijna 3 jaar, een aanzienlijk bedrag. Dat kun je geen passende regeling meer noemen, dus willen wij compensatie voor dit bedrag.'

Reorganisatie
Van Bakel wijst er verder op dat de uitspraak van de hoogste ambtenarenrechter ook van belang is voor mensen die als gevolg van een reorganisatie worden ontslagen. ‘Bij ontslag op overige gronden kun je aantonen dat er geen passende regeling is, maar bij een reorganisatie is die mogelijkheid er niet, want de werkgever mag je na twee jaar re-integratie ontslaan.' De uitkering bedraagt dan de (gekorte) ww-uitkering en nog een bovenwettelijke en/of een nawettelijke uitkering. 'Als je daar gebruik van hebt gemaakt toen je in dienst was, hangt korting op je ww-uitkering boven je hoofd. We kijken dus reikhalzend uit naar de beslissing van de Centrale Raad van Beroep.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Steun voor geldelijke compensatie van door rechter in gelijkgestelde ambtenaar op
Hoe is dit afgelopen?

Gewonnen en toch met lege handen. De rechters gaan er kennelijk vanuit dat met het winnen van de procedures dit volstaat en men het moet doen met dat de eer daarmee gered is.