of 59212 LinkedIn

Ontslag volksvertegenwoordigers moet kunnen

In de strijd tegen ondermijning van het bestuur zouden volksvertegenwoordigers met criminele banden uit hun ambt gezet moeten kunnen worden. Daarvoor pleit de Noord-Hollandse commissaris van de koning Johan Remkes in zijn vrijdagmiddag uitgesproken nieuwjaarsrede.

In de strijd tegen ondermijning van het bestuur zouden volksvertegenwoordigers met criminele banden uit hun ambt gezet moeten kunnen worden. Ook moet het mogelijk zijn om het passief kiesrecht van volksvertegenwoordigers te kunnen intrekken.

Muizengaatje

Daarvoor pleit de Noord-Hollandse commissaris van de koning Johan Remkes in zijn vrijdagmiddag uitgesproken nieuwjaarsrede. Hij vindt daarnaast dat burgemeesters geen extra instrumenten moeten krijgen om niet-integere wethouders of raadsleden aan te kunnen pakken. Dat moet de minister van Binnenlandse Zaken doen, met advies van de commissaris van de koning. ‘De wetgever heeft hier dus de verantwoordelijkheid om een “wettelijk muizengaatje” te creëren’, aldus Remkes vrijdagmiddag in zijn nieuwjaarsrede.

 

Uitbreiding schorsingsgronden

Remkes ondersteunt het pleidooi van voorzitter Spies van het Genootschap van Burgemeesters om ambtenaren op risicovolle functies te screenen, omdat een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) onvoldoende is. Dat moet volgens Spies worden geregeld in de Ondermijningswet waaraan het kabinet nu werkt. Voor die wet-in-wording heeft Remkes een aantal suggesties. ‘Het kabinet zou serieus moeten overwegen de schorsingsgronden voor volksvertegenwoordigers in de wet uit te breiden met de bepaling dat het hebben van criminele banden kan leiden tot verlies van het lidmaatschap van het volksvertegenwoordigend orgaan’, stelt Remkes voor.

 

Bijkomende straf

Ook kan worden overwogen om ‘indien sprake is van veroordeling tot bepaalde bij wet aangewezen delicten de wettelijke mogelijkheden om uitsluiting van het passief kiesrecht als bijkomende straf op te leggen uit te breiden.’ Er moet dan wel sprake zijn een onherroepelijke rechterlijke uitspraak, stelt Remkes. Daarnaast moet het toepassingsbereik van de wet Bibob worden uitgebreid en een betere gegevensuitwisseling mogelijk worden gemaakt. Die laatste twee punten hebben de cdk’s onlangs geadviseerd aan de minister van Justitie en Veiligheid.

 

Brunssum

Remkes voelt niets voor uitbreiding van instrumenten voor burgemeesters in integriteitskwesties. Aanleiding voor zijn uitspraken, is de ‘casus Brunssum’, waar burgemeester Winants aftrad omdat hij de integriteit van zijn gemeentebestuur niet langer kon garanderen. Winants vindt dat een burgemeester samen met de cdk een benoeming van een wethouder moet kunnen blokkeren als uit een integriteitstoets blijkt dat een kandidaat-wethouder een hoog risicoprofiel heeft. Ook het Nederlands Genootschap van Burgemeesters vindt dat burgemeesters instrumenten moeten krijgen om niet-integere wethouders of raadsleden te kunnen ontslaan.

 

Afstandelijke beoordeling

Remkes is het daar niet mee eens, al benadrukt hij dat niets ook geen optie is. ‘Terecht heeft de minister van Binnenlandse Zaken zich op het standpunt gesteld dat de waarnemend burgemeester van Brunssum (Gerd Leers, red) “orde op zaken” moet stellen. Stel echter, dat ook hem dat niet lukt, dan is het wat mij betreft onbestaanbaar dat daarin wordt berust. Dan dient niet de burgemeester een instrument te krijgen, maar ­- gelet op de wenselijke objectiviteit en afstandelijke beoordeling - de minister, met advies van de cdk.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Ik heb nog nergens gelezen dat hoor en wederhoor niet zijn uitgevoerd. Het rapport was op het moment van het raadsbesluit niet beschikbaar. Het was vertraagd.
Er is n.m.m. niet bekend gemaakt waarom het rapport vertraagd was. Het zou maar kunnen zijn dat Palmen door hoor en wederhoor al op de hoogte was van de conclusies en dat hij zelf de oorzaak van de vertraging is.
En dat de benoeming er vervolgens in strijd met de eigen integriteitsregels er door is gedrukt.

Dat zou pas een zeer kwalijk scenario zijn.
Door Norman Waalre op
Ik ben het eens met meneer Remkes. Nederland moet veel minder naïef worden op het gebied van ondermijning van de overheid door de georganiseerde misdaad. Loutering van de lokale overheid via gemeenteraadsverkiezingen werkt vaak niet, doordat veel burgers slecht geïnformeerd of laag opgeleid zijn. En doordat veel burgers zich gemakkelijk zand in de ogen laten strooien door charismatische demagogen, oftewel corrupte mooipraters. En burgemeesters hebben vaak te weinig afstand voor een objectief oordeel over corrupte raadsleden.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Om iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen lijkt het beter 'de muizengaatjes' maar over te laten aan een onafhankelijke(!!!) rechter. Dat betekent dat bij tegenstrijdige belangen zo nodig het O.M. in actie zou kunnen komen.
Door doeterniettoe (-) op
Het zou hoog tijd worden dat bestuurders en/of volksvertegenwoordigers ontslagen kunnen worden. Maar dan wel via een neutrale weg via een rechtbank.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Gepensioneerd (Gepensioneerde) op 15 januari 2018 11:14 M.i. heeft Ben het niet over iemand die onherroepelijk is veroordeeld tot tenminste 1 jaar en bijkomende straf ontzetting uit het kiesrecht.

zie https://www.nederlandrechtsstaat.nl/module/nlrs/ … DE GRONDWET Artikel 54 - Verkiezing Tweede Kamer lid 2. Van het kiesrecht is uitgesloten hij die wegens het begaan van een daartoe bij de wet aangewezen delict bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld tot een vrijheidsstraf van ten minste een jaar en hierbij tevens is ontzet van het kiesrecht. Toelichting: Editie februari 2106 Het tweede lid van artikel 54 sluit personen die veroordeeld zijn tot een hechtenis van minstens een jaar en als bijkomende straf ontzetting van het kiesrecht hebben opgelegd gekregen, uit van het kiesrecht (geen onderscheid beschreven dus actief en passief). Voor de toepassing van deze bepaling of van de wettelijke voorschriften die er uitvoering aan geven, is altijd de tussenkomst van de rechter vereist. Daarmee is gewaarborgd dat in elk concreet geval afzonderlijk wordt beoordeeld of de zware sanctie van ontzetting van het kiesrecht gerechtvaar­digd is.zie verwijzing naar art.15 lid 4 GW. Tijdens detentie i.c. vrijheidsontneming is daarvoor niet vereist dat de beperkingen een basis hebben in een wet in formele zin, zoals dat normaliter wel noodzakelijk is. Het criterium voor beperking is de aard en het doel van de vrijheidsbeneming (lees m.i. ont). Daarbij is het van belang op welke titel de vrijheidsbeneming plaatsvindt. =Dus zoals beschreven een ander regime van beoordelen.

Voor o.a de gemeenten geldt exact hetzelfde. GW Hoofdstuk 7: Provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen. Artikel 129 lid 1. De leden van provinciale staten en van de gemeenteraad worden rechtstreeks gekozen door de Nederlanders, tevens ingezetenen van de provincie onderscheidenlijk de gemeente, die voldoen aan de vereisten die gelden voor de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Voor het lidmaatschap gelden dezelfde vereisten

Persoonlijk zie ik in de toekomst dat rechters veel vaker zullen (kunnen) uitspreken dat iemand ontzet wordt uit het kiesrecht. Immers, de strijd (en niet alleen in Nederland) zal zich naar verwachting verharden waardoor je veel meer gemaakte situaties a la bijv. Wilders kunt gaan krijgen. Het gaat dus echt niet enkel om een waxinelichthoudertje. Een mens in nood maakt rare sprongen. En dit is dan nog allemaal bezien los van eventuele criminaliteit waarvoor we politie, OM en rechters hebben.

Ik ben het dus niet zomaar eens met Remkes en zijn m.i. dubbele agenda.
Door Gepensioneerd (Gepensioneerde) op
Ik ben het volkomen met Remkes eens.
Niet eens ben ik met een reactie van een gemeentelijke jurist dat iemand die zijn straf heeft uitgezeten, zich opnieuw verkiesbaar mag stellen. Het is nogal naïef te denken dat een dergelijk iemand niet weer de fout in gaat. De statistieken zijn overduidelijk dat een behoorlijk aantal van deze mensen weer snel in de oude fouten vervallen. Misschien is een flinke termijn van 10 jaar voldoende om te zien of de betrokkene echt zijn leven heeft verbeterd. Dan zou in mijn optiek er geen obstakels meer zijn.
Door Ben (gemeentejurist) op
Hier ben ik niet voor. Als iemand zijn straf heeftv uitgezeten dan mag hij wat mij betreft verkiesbaar zijn en gekozen worden in de raad. Dit is een glijdende schaal. Volksvertegenwoordigers verdwijnen vanzelf als niet op hen gekozen wordt. Waar is het vertrouwen in de kiezer? Indien iemand een criminele achtergrond heeft zal dat in verkiezingstijd luid en duidelijk naar boven komen en de kiezer kan daar zijn eigen conclusies aan verbinden. Kortom; ik pleit voor zo min mogelijk verstoring van het democratische proces.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@H. Wiersma. leest u mijn eerdere stukje nog even.Ik ben trouwens al jaren geleden gestopt (vm) maar volg de zaken nog wel. Ik denk dat u de eerste zin als mijn mening hebt opgevat, maar dat is toch echt redactioneel Ik nam een zin over uit het BB-verhaal en na = mijn mening. Ziet u overigens ook mijn andere reacties onder en in verband met Brummen. Dan blijkt dat ik altijd voor hoor- en wederhoor ben. In deze casus werd m.i. door het Rijk, niet alleen de hardloopster Ollongren zie artikel BB 14-12-17, geen fris spel gespeeld. Het CDA, ik vermeldde het elders, wil denk ik graag de ondermijningswetgeving van Grapperhaus er door drukken. Er spelen grote politieke belangen die niet in het belang van de massa lijken te zijn.De Ondermijningswetgeving lijkt een aanvulling op de Sleepnetwet Daarom moeten al die lokalo's die kennelijk een andere vorm van democratie voorstaan niet zeuren en het besturen overlaten aan de "oude"gevestigde orde.
Door p op
hmmm, het primaat ligt bij de raad. Mis dat stukje in alle overwegingen.

En ja rotte appels moet je verwijderen als het even kan, maar zonder in het gezonde vlees van de democratie te snijden (door benoemde functionarissen)
Door H. Wiersma (gepens.) op
@Loekoek. Ollongren en Bovens waren in de zaak Palmen veel te snel met hun oordeel en moesten dus nog sneller weer terugkrabbelen. Op basis van eenzijdige rapporten kan je iemand zo maar niet aan de kant zetten. Daarvoor moeten goede redenen zijn (hoor en wederhoor, gerechtelijke uitspraak, besluitvorming raad). Als juridisch medewerker behoor je dat te weten.