of 59212 LinkedIn

Online inspraak heeft te weinig invloed op politiek

Online petities en andere inspraak-initiatieven zijn vaak niet ingebed in de politieke besluitvorming waardoor ze weinig impact hebben. Bovendien voldoen ze niet aan voorwaarden om inwoners meer invloed te geven, met teleurstelling als gevolg. Dat meldt het Rathenau Instituut.

Online petities en andere inspraak-initiatieven zijn vaak niet ingebed in de politieke besluitvorming waardoor ze weinig impact hebben. Bovendien voldoen ze niet aan voorwaarden om inwoners meer invloed te geven, met teleurstelling als gevolg. Dat meldt het Rathenau Instituut.

Burgers mee laten beslissen over lokale onderwerpen
Het Rathenau Instituut werkte mee aan een onderzoek van het Europees Parlement naar invloed die burgers kunnen uitoefenen op het bestuur via digitale kanalen. Deze week is een voorpublicatie verschenen. ‘De afgelopen jaren zijn in heel Europa online initiatieven ontstaan die mensen meer invloed geven. Burgers willen vaker meebeslissen over onderwerpen die spelen op lokaal, nationaal en Europees niveau. Veel politici delen deze wens’,  zo schrijft het instituut.


Link leggen met een concrete agenda of besluit 

Wanneer politici om inspraak vragen van burgers moeten ze wel goed nadenken over de onderwerpen waarover ze inspraak vragen en hoe daarover besloten gaat worden, vindt Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut. De impact van online inspraak-initiatieven is volgens het Rathenau Instituut het grootst als die een link leggen met een concrete agenda of besluit. Ook moeten deelnemers vooraf weten wat het doel is van de inspraak en hoe het proces verloopt, en moeten ze achteraf geïnformeerd worden over wat er met hun mening is gedaan. Verder is de impact groter als ze kunnen kiezen tussen voorstellen en als ze deze kunnen rangschikken.


Online manipulatie voorkomen  

Peters noemt burgers online betrekken bij besluitvorming kansrijk, ‘maar digitale democratie is geen quick fix. Het moet bijvoorbeeld veilig zijn om mee te doen en je wilt online manipulatie voorkomen. We moeten het zien als een goede aanvulling op de representatieve democratie en geen bedreiging. Meer betrokkenheid van kiezers betekent namelijk niet dat gekozen politici minder betrokken moeten zijn.’ 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door ReindeR Rustema (beheerder Petities.nl) op
Gelukkig komt Petities.nl er redelijk goed uit. Als er aan de eisen wordt voldaan. En dat is alleen mogelijk als griffiers meewerken, die hebben zicht op de agenda en kunnen de burger met hun spontane acties aan de raad en lopende zaken koppelen.

https://petities.nl/updates/rathenau-instituut-p …
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@Petra. Een van de reacties op o.a. de bijdrage van Ellian leest u hier. http://www.tref.eu/nl/overzicht/46-de-%E2%82%ACU … Daarin ook een reactie op het beleid van de Paus van Rome die zich kennelijk nog in de 19e eeuw bevindt en al buigt voor het onvermijdelijke.
@Keijzer. Dank voor uw uitgebreide reactie. Zonder te dollen, we hebben denk ik dezelfde bloedgroep.
Door Petra op
Lees ook eens in ElsevierWeekblad: 'Immigratie: universele naastenliefde hoort niet thuis in politiek' door Afshin Ellian.

Dit thema kan wat mij betreft niet genoeg aandacht krijgen!
Door Keijzer op
@loekoek
Het wordt overschreeuwd door mooie economische cijfers, maar wat Draghi o.a. doet voor zijn Italië en andere zuidelijke landen, de minderheidspositie van Noord West EU t.o.v. het zuiden en oost Europa, maar onderste 40% wel de gevolgen dragen in negatieve zin en dat andersom op dezelfde wijze niet het geval is. Voorts
de voortgaande drang om via asielrecht naar hier te komen in grote getallen en de onmenselijke zaken die mensen daarvoor riskeren, de chantage positie waarin die paar populaire landen geduwd zijn om corrupte landen en leiders te betalen.

Er hoeft maar iets groots te gebeuren (miljarden opeising van Nederlandse garanties voor Griekenland bijv.) en het gaat vanzelf een chaos worden via een domino-effect.

Het linkse oog de problemen van de grote illegaliteit en uitbuiting negeert. Dan zie je op de VRT een documentaire waarin een Afghaan zijn zwangere vrouw dwingt via een mensensmokkelaar naar Duitsland te gaan. Die wil haar 2 kinderen niet achterlaten en je ziet de lege ogen van een tot een huwelijk gedwongen vrouw met zo’n man. Dat halen we allemaal hier naartoe. Vanavond zien we op NPO in Griekenland een Irakees met 2 vrouwen en 7 kinderen, die hoopt naar hier te komen en met hem honderdduizenden tot miljoenen anderen. Allemaal door een achterhaald asielrecht wordt die drang op gang gehouden.

Wat in dit deel van de wereld nog maar sinds WOII heeft bereikt, willen grote groepen uit zoveel landen hier ook hebben en ontvluchten de ontwikkelingen in eigen land, die hier voorouders nog maar vrij recent ook moesten doorstaan. Ga maar naar generaties tot babyboomers. Migratie in die tijd binnen Europa.

Conflicten zijn er overal en onderdrukking en tot nog maar vrij recent konden voorouders hier ook niet zich beroepen op asiel en voorzieningen elders. Zoals Fortuyn al zei, moet dit via VN in regio geschieden en geeft dat druk op die continenten zelf hun zaken eens beter te besturen. Dat is een taak van VN en die zou onderafdelingen moeten hebben per continent en centrale hoofdkwartier, druk uitoefenen op die landen mensenrechten te respecteren. Helaas net als binnen EU, gaat ieders eigen belang voor.

Eens zal er toch een nee moeten komen en veel mensen hun geld en alle moeite voor niets hebben geïnvesteerd, maar door het uitstellen ervan denkt met name linkse politiek, schone handen te houden en zelf dit moment als politiek verantwoordelijke te vermijden. Dus is het wachten op de wal die het schip keert. Van Agt in Weltschmerz behoort tot diegenen die liever op dat moment wacht, want hij ziet blijkbaar geen verschil tussen etnisch nationalisme en civiel nationalisme en behoort tot hieronder genoemde idealisten.

De hoger opgeleide, veelal kosmopolitische jonge mensen, krijgen nu concurrentie van leeftijdgenoten in het buitenland en op jonge leeftijd opvallend veel burn-outs. Die kunnen nu moeilijk een huis kopen of huren, dus er moet eerst een aanzienlijke groep ontevredenen bovenop de al bestaande komen, die aan het kortste eind trekken, om een kanteling te veroorzaken in het beleid. Doordat die jongelui bijvoorbeeld zelf niet terecht kunnen in het buitenland en zelf wel in Nederland concurrentie ondervinden uit het buitenland.

De hele geschiedenis laat een op- en ondergaan zien doordat idealisme en realisme rivaliseren en wie dan de overhand krijgt. Bij een sterk breed midden komt bij een democratie als in dit deel van de wereld, daar een redelijke balans in, maar dat lijkt steeds moeilijker te worden en men heeft al zoveel gigantische beleidsfouten gemaakt met al grote gevolgen van dien. Point of no return is voorbij en dan moet er iets radicaals gebeuren. Burgeroorlog wellicht niet, maar er zijn nog ernstige opties over.

De Britten hebben dan bijtijds het EU-schip verlaten.
Zolang de partijen ter linkerzijde hun kop in het zand blijven steken en menen de sociologische lat alsmaar hoger te kunnen pushen met politieke correctheid en blindheid, zijn zij het die EU en West Europa alsmaar blijven verzwakken en de Europese cultuur op termijn verdampt, alsmede die van individuele landen. Blijkbaar moet het Westen totaal cultureel versnipperd raken, de autochtone bevolking een van de grote minderheden worden op termijn! Dan is de Linkse Kerk tevreden. Met wellicht het naïeve idee, dat alle Staten buiten het Westen, West-Europa zullen volgen in hun utopisme.

Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@Keijzer op 13 januari 2018 19:12 Alleen hieraan zie je dat gezond verstand (zoals Fortuyn) geen invloed heeft op het politieke systeem. Idd. het gaat om de stelling: geen groter belang dan eigen belang desgewenst via de groep. Het is vervelend om te moeten stellen maar enkel een (burger)oorlog kan de zaken tijdelijk veranderen. Daarna weer als vanouds (tientje van Lieftinck).
Door Keijzer op
k denk ook niet dat in het huidig systeem dat invloed heeft. Het beheerst wel iedere dag de media en de overwegend linksgeoriënteerde praattafels van Hilversum. Die zijn niet representatief voor Nederlandse bevolking als je kijkt naar uitslag verkiezingen.

Wat meer rechts Nederland moet het voor een te groot deel van bijvoorbeeld Batavieren podcast hebben, of Café Weltschmerz. Heel opvallend dat heel veel kopstukken van naam en faam langskomen. De opnames worden bewaard bij Beeld en Geluid. Een vorm van onsterfelijkheid.

De oude (politiek correcte) politiek is buiten Den Haag nog oppermachtig in instituties, omdat daar de mensen nog hun invloed uitoefenen op grond van politieke benoemingen, ook een punt waar Fortuyn groot bezwaar tegen maakte. Alle partijen hebben niet meer dan 300.000 leden, met maar een deel politiek actief en die na hun actieve politieke carrière, die hoogst aantrekkelijke politieke baantjes kunnen verdelen.

Je ziet de versnippering en de verzwakking in het brede midden en versterking meer naar de flanken. Dat is de prijs die het brede midden betaalt voor behoudzucht, die Fortuyn al bekritiseerde met alle gevolgen van dien voor hem. Maar ook voor problemen alsmaar opschuiven, zoals in Groningen. Merkel met Rutte op de bagagedrager, blijven het asielrecht voor de hele wereld steunen met alle gevolgen van dien. Wat heel de wereld weet wat men hier kan vinden! I.p.v. via een VN verantwoordelijkheid voldoende en redelijke opvang in regio organiseren, zoals Fortuyn al voorstelde, blijft men een gedateerd asielrecht voor alle wereldburgers steunen. Ook hier verzet men de bakens niet, terwijl de situatie tussen nu en 50 jaar geleden niet te vergelijken is. Liever West Europa en met name de Noord West landen, die er het meest voor opdraaien, kwetsbaar maken voor chantage door corrupte leiders die geld eisen.

Ontstellend gebrek aan politieke innovatie en hang en drang naar houden wat men nog heeft binnen de oude politieke partijen. Voor innovatie buiten de politiek is er genoeg animo. Daar moet NL aan kop blijven om de centjes voor de staatskas te verzekeren. Dit getuigt van een stuitend eigenbelang bij de politiek. Het algemeen belang dienen (veiligheid, welzijn, welvaart) is de feitelijke opdracht en helaas wat we nu zien dat de koopman (producenten) en dominee (politieke correctheid) veiligheid en welzijn in Nederland en West Europa ondermijnen. Merkel wordt omhoog geschreven maar is de kopvrouw en belichaming daarvan. De kostprijs van producten die de grens overgaan en gemakkelijker via Euro en Schengen, klopt niet. Een groot deel van die kostprijs betalen de onderste 40%: sociale dumping, totale vervreemding t.o.v. eigen omgeving en 40 jaar tijd, veel te kort sociale huurwoningen of betaalbare koopwoningen en inkrimping sociale voorzieningen. Jihadisme en criminaliteit effectiever maakte en illegaliteit gemakkelijker, door opheffen binnengrenzen en niet gesloten buitengrenzen.

Een actueel voorbeeld zijn de vandaag in het nieuws gekomen prepaid systemen voor Electra. 50 jaar terug had je zoiets al waarbij mensen zelfs bij een melkboer munten konden kopen voor een meter.

Al minstens sinds komst Euro, zijn schulden in huishoudens een groot en kostbaar probleem, nog afgezien van de persoonlijke drama's, waarbij kinderen ook betrokken zijn. Mega incasso industrie floreert erbij en overheid faalt in zorgtaken met die lappendeken wat schuldhulpverlening heet en wel steeds meer geld nodig hebben, maar het lijkt dweilen met de kraan open. Dan zit daar al decennia iets fundamenteels fout. Alleen hieraan zie je dat gezond verstand (zoals Fortuyn) geen invloed heeft op het politieke systeem.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het is maar net hoe je het organiseert. Dat geeft het bovengenoemde instituut ook aan. Ik zou er een groot voorstander van zijn om jaarlijks de investeringsplannen en grote afwijkingen in de begrotingen van publieke organen online bij geïnteresseerde burgers in de inspraak te brengen. Al is het alleen al om grote blunders te voorkomen.
Door Opmerker (orig) op
Het kàn wel (hier lokaal bedoeld): de reactie mailen naar college èn gemeenteraad. Afschrift naar de partij die het onderwerp voorstaat. Gebruik maken van gelegenheid (indien nodig, maar niet herhalen reactie)mondelinge toelichting; schriftelijke (evt. in mail reactie van het orgaan terug vragen.