of 63966 LinkedIn

Onenigheid over provinciekeuze fusiegemeente

De keuze van Leerdam, Zederik en Vianen om per 2018 als één Utrechtse gemeente verder te gaan, moet nader worden onderzocht. Een interprovinciale moet in de loop van dit jaar met een advies komen over waar de provinciegrens moet gaan lopen.

De keuze van Leerdam, Zederik en Vianen om per 2018 als één Utrechtse gemeente verder te gaan, moet nader worden onderzocht. Het gaat Provinciale Staten van Zuid-Holland nu te snel. Besloten is een interprovinciale commissie in het leven te roepen, die in de loop van dit jaar met een advies moet komen over waar de provinciegrens moet gaan lopen.

De gevolgen van de ‘verhuizing’ van Zederik en Leerdam naar de provincie Utrecht zijn onvoldoende onderzocht, stelt het Zuid-Hollands VVD-statenlid Marijke van Dobben de Bruijn. ‘Wij hebben altijd gezegd dat als gemeenten zelf een bestuurlijk huwelijk willen sluiten, dit vooral moet gebeuren. En als het over de provinciegrenzen heen gaat, dat dit dan maar moet. Mits het goed is voor de mensen en de regio. Daar hebben wij bij echter onze twijfels over. De voor- en nadelen zijn onvoldoende in kaart gebracht.’


Ontvlechting

De twee Zuid-Hollandse gemeenten zitten in diverse regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van zorg, arbeidsmarkt, water en veiligheid. Als tot herindeling inclusief provinciale verhuizing wordt overgegaan, heeft dit volgens Van Dobben de Bruijn vergaande, negatieve, gevolgen voor die samenwerkingsverbanden en de ‘achterblijvende’ Zuid-Hollandse gemeenten. ‘Utrecht gaat er al van uit dat Vijfheerenlanden (Leerdam, Zederik en Vianen) Utrechts wordt. Wij vinden dat we eerst de consequenties goed in kaart moeten brengen voor we als provincies territorium gaan claimen.’ Twee gedeputeerden van Zuid-Holland en twee van Utrecht gaan de komende maanden met gemeentelijke bestuurders, maar ook met inwoners en belanghebbenden om tafel zitten. Deze week hebben Provinciale Staten ingestemd met de komst van deze interprovinciale commissie.


Hoeksche Waard

Over de bestuurlijke toekomst van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard zijn Provinciale Staten minder eensgezind. Gedeputeerde Staten hebben daar de regie overgenomen omdat Binnenmaas, Oud-Beijerland, Korendijk, Strijen en Cromstrijen er zelf niet uitkomen. Voor de zomer nemen GS een besluit of tot herindeling moet worden overgegaan of dat vergaand samenwerken voldoende is. De komende maanden spreken GS met zowel alle betrokken colleges en raden als het maatschappelijk middenveld, de bevolking en de overige overheden, zoals buurgemeenten, regio’s, samenwerkingsverbanden en het waterschap. Provinciale Staten steunen weliswaar breed de stap van GS om de regie over te nemen, maar zijn onder meer verdeeld over het tempo. D66 noemt het onderzoek verspilde tijd en vindt dat er nu een keuze voor herindelen moet worden gemaakt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door JHAGM Sneuf van Toetellaere (bd) op
1990: Wat doen we met de Hoekse Waard?
Vooruitstrevend zette Rotterdam vast havens op de kaart
Niemand die de bewoners bij de arm nam:
dat vormt toch maar een splijtzwam
en weg was de bestuurlijke vaart.
Verschil dorpskarakter, eeuwenoud
was d'arrogante bestuurder veel te boud.
Democratisch gehalte van dit hele proces
kwam veel tekort voor de magere zes
en nu blijkt weer: het BESTUUR gaat opnieuw in de fout