of 64204 LinkedIn

OMT: Kinderen mogen weer naar school en sport

Het openen van de kinderopvang en de basisscholen leidt ‘waarschijnlijk niet’ tot aanzienlijke extra ziektelast en belasting van de zorg. Dat staat in het nog vertrouwelijk OMT-advies  dat in handen is van Binnenlands Bestuur. Op basis van dat advies kondigt het kabinet vanavond naar verwachting een gedeeltelijke versoepeling van de maatregelen af.

Na de meivakantie kunnen de kinderopvang, de basisscholen, de buitenschoolse opvang en het speciaal onderwijs weer open. Het risico voor de volksgezondheid is volgens het advies van het OMT (Outbreak Management Team) ‘beheersbaar.’ 

Het openen van de kinderopvang en de basisscholen leidt ‘waarschijnlijk niet’ tot aanzienlijke extra ziektelast en belasting van de zorg. Dat staat in het nog vertrouwelijk OMT-advies  dat in handen is van Binnenlands Bestuur. Op basis van dat advies kondigt het kabinet vanavond naar verwachting een gedeeltelijke versoepeling van de maatregelen af.

Halve klassen
Of de basisschool direct helemaal open kan gaan of dat er moet worden begonnen met halve klassen door bijvoorbeeld de kinderen om en om te laten komen, is nog de vraag. Het OMT adviseert te starten met voorbereidingen voor halve bezetting per dag, totdat er meer gegevens beschikbaar komen uit Scandinavische landen waar de scholen inmiddels zijn geopend. Voor kinderopvang en speciaal basisonderwijs gelden die beperkingen niet.

Het voortgezet onderwijs zou een maand later weer fysiek onderwijs mogen geven, met als één van de voorwaarden dat er zich in de tussenliggende periode geen corona-uitbraken op scholen hebben voorgedaan. Het voortgezet onderwijs dient er overigens wel voor te zorgen dat tijdens de lessen de afstand van 1,5 meter is geborgd.

Voor de andere onderwijsvormen is het risico op verdere verspreiding van het corona-virus volgens het OMT nog te groot. Alvorens het regulier fysiek onderwijs op daar te hervatten, moet eerst het effect van de voorgestelde versoepeling worden afgewacht. Mede daarom is het van belang dat de effecten van het openen van kinderopvang en scholen nauwgezet worden gemonitord.  Daarnaast dient ook de mogelijkheid van laagdrempelig testen van leraren te zijn geborgd.

Buitensport
Georganiseerde buitensport voor de jeugd tot en met 18 jaar is volgens het OMT – onder voorwaarden – mogelijk. ‘Voor kinderen tot 12 jaar is teamsport in de buitenlucht, wat trainingen betreft, mogelijk waarbij de 1,5 meter afstand niet aangehouden hoeft te worden; tussen 12 en 18 jaar mogen jongeren eveneens trainen, maar dan met 1,5 m afstand ertussen.’

Het risico voor de volksgezondheid, dat gepaard gaat met het toestaan van individuele sport voor topsporters is volgens het OMT beheersbaar is. Wel moet ook daar de 1,5 meter-regel worden aangehouden.

Aan georganiseerde sportbeoefening voor boven de 18 jaar hangen volgens het OMT nog te veel risico’s. Ook hier is het advies eerst de effecten van de versoepeling bij de jeugd af te wachten alvorens de beperkende maatregelen verder af te bouwen.

Evenementen
Grote evenementen zijn voorlopig nog taboe. Het OMT schat in dat het risico voor de volksgezondheid dat gepaard gaat met het toestaan van evenementen, een te groot gevaar op te snelle en te brede verspreiding van het virus oplevert. Omdat het OMT niet verwacht dat dit op korte termijn verandert, is het advies het verbod op evenementen voor langere tijd te verlengen. Op evenementen komen grote groepen mensen samen waarbij het redelijkerwijs niet mogelijk is fysiek contact te voorkomen. Niet alleen komen bij hoesten, niesen, praten en zingen zogeheten aerosolen vrij, analyses van clusters van patiënten wijzen uit dat verspreiding ook plaatsvindt door personen die (nog) geen klachten of symptomen hebben.

Verzorgingshuizen
Het OMT schat in dat het toestaan van bezoek in verzorgingstehuizen de kans op besmetting van kwetsbare personen vergroot en daarmee ook de kans op introductie van het virus in, en verspreiding binnen, het verzorgingstehuis. Het OMT adviseert daarom de huidige bezoekregeling nog niet aan te passen. Het advies is kleinschalige pilots uit te voeren op basis waarvan landelijk beleid voor versoepeling van de bezoekregeling kan worden gebaseerd. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners