of 63428 LinkedIn

Ombudsman: Rijk te positief over windmolens

De Nationale Ombudsman vindt de website windenergie.nl van de Rijksoverheid te positief over windmolens. Ze adviseert Agentschap NL enkele kritische rapporten alsnog te plaatsen. Agentschap NL heeft dat inmiddels gedaan.
8 reacties
De website windenergie.nl van Agentschap NL geeft volgens de Nationale Ombudsman een te eenzijdig beeld van windmolens. Door kritische rapporten niet op de website te plaatsen gedraagt het ministerie van Economische Zaken zich in strijd met het verbod van vooringenomenheid. Agentschap NL heeft de rapporten inmiddels op haar website gezet.

Evenwicht
De Nationale Ombudsman stelde een onderzoek in na een klacht van de heer Matthijssen uit Beilen. Die kan zich niet vinden in het huidige windenergiebeleid en wil voorkomen dat allerlei dure windmolenparken worden gebouwd, waarover later wordt gezegd dat het op een mislukking is uitgelopen. Hij vreest voor een Betuwelijn- en HSL-effect. Het viel hem op dat kritische rapporten van de Energieraad en de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) niet op de website staan en miste daardoor evenwicht  in de informatievoorziening.

Kritisch
In het WRR-rapport worden kritische kanttekeningen geplaatst bij een eventuele keuze voor grootschalige toepassing van windenergie. Volgens Matthijssen blijkt hieruit dat zonder grootschalige opslag van elektriciteit het aandeel van windenergie in de totale stroomvoorziening van Nederland beperkt moet blijven tot enige gigawatt. Windenergie kan alleen op grote schaal worden toegepast als opslagvermogen beschikbaar is. De rapporten staan niet op windenergie.nl, terwijl de doelstelling van de website juist is om actuele en objectieve informatie over windenergie beschikbaar te stellen aan alle spelers in het “windenergieveld”.

Systeemgrens
De Nationale Ombudsman acht de klacht van Matthijssen over de gedraging van het Agentschap NL gegrond “wegens strijd met het verbod van vooringenomenheid”. Over inpasbaarheid van grootschalige windenergie in het elektriciteitssysteem zijn verschillende onderzoeken beschikbaar. Het WRR-rapport spreekt over een grens van 6500 MW of meer, maar uit andere onderzoeken, in opdracht van EnergieNed en het ministerie van EZ, ligt de grens op 12000 MW. Nu bedraagt het vermogen 2200 MW en dus is de systeemgrens volgens het Agentschap NL niet in zicht. Daarom koos het ervoor op de website geen links naar de onderzoeken op te nemen. Nicole Wegman van het Agentschap bevestigt dat de systeemgrens nu lager is. ‘Het is inderdaad nog niet relevant. Er is geen andere reden om de bewuste rapporten niet te plaatsen.’

Informatie
De Nationale Ombudsman oordeelt niet over de systeemgrens en welk rapport de juiste informatie biedt en doet daarover dan ook geen uitspraak. Maar omdat het kennisportaal door gemeenten wordt gebruikt voor besluitvoorbereiding of -onderbouwing, vindt de Nationale Ombudsman het wel belangrijk dat bij de informatie op de website ook de lopende discussie over inpasbaarheid wordt belicht. Het advies aan de minister van EL&I is dan ook om Agentschap NL verschillende visies over grootschalige toepassing van windenergie in het bestaande energienetwerk op de website kort te laten toelichten en links naar de bewuste rapporten van “de onafhankelijke adviesorganen waarvan de deskundigheid onomstreden is” te zetten.

Klankbordgroep
Agentschap NL heeft de website naar aanleiding van het advies maandag aangepast. Wegman: ‘Verder kijken we naar de webredactie en gaat onze klankbordgroep de inhoud beoordelen. We willen ook andere organisaties uitnodigen daar zitting in te nemen.’ De klankbordgroep bestaat nu uit gemeenten, provincies, provinciale milieufederaties en brancheorganisaties Wind.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door robert (Adviseur) op
Je hebt natuurlijk altijd voor en tegenstanders. Zeker bij windmolens. Blijft dat het voor de discussie niet relevant is of het rapport wel of niet beschikbaar is. Het toont namelijk aan dat er vooralsnog geen problemen zijn met de inpassing van wind op land. dus de heer Matthijsen heeft een pyrrusoverwinning behaald die het nodige belastinggeld heeft gekost. Maar zorgvuldigheid heeft ook een prijs. Het tegengeluid moet ook gehoord worden.
Door andré van den berg (directeur) op
Wim Zonneveld zei het al: we worden belazerd, we worden bedonderd. Dr. C (Kees) le Pair: windmolens besparen geen brandstof dus ook geen CO2, stop met de bouw ervan. Mail naar mijnklimaat@xs4all.nl voor de volledige tekst.
Door U.Rathje (Industrieel consultant) op
Belangrijk is de info. Die laat zien wat de productie kosten zijn stel na 5 jaar van windenergie t.o.v.centrales 1)kolen 2)nucliair.Wat betaald de gebruiker meer.
Onderhoud windenergie is op zee extreem hoog op land in ieder geval ook hoog.
Door Henk Daalder Duurzame Brabanders op
Hugo,
Windenergie.nl wordt met minimaal budget gevuld, Zuinig zoals de overheid moet werken van dit kabinet.
Rapporten die irrelevant zijn voor windenergie, zoals jouw groep aandraagt, laten ze weg.
Dat is het gevolg van de bezuiniging en tegenwerking waar windenergie bij de overheid al jaren aan onderhevig is.

Onze buurlanden, Duitsland, Denemarken en Belgie, hebben een verstandiger windenergiebeleid. Daar werken ca 400.000 mensen in een goedverdienende baan.
En draagt de windenergie sector substantieel bij aan het BNP van die landen.
De windenergie die ze vangen verlaagt de prijs van energie, in die landen.

Al die voordelen daar, economische groen, inkomsten werk en duurzame energie, prijs onafhankelijkheid, dat hebben de regeringen van de afgelopen 10 jaar allemaal aan onze samenleving onthouden.

Wat jullie doen is foute vergelijkingen aandragen, waarin situaties die onvergelijkbaar zijn, zonder argumentatie op Nederland van toepassing worden verklaard

Omdat er bij Agentschap geen tijd en onvoldoende kennis is, (want voortdurende bezuiniging en geen overheids bemoeienis met windenergie) om jullie niet ter zake doende vergelijkingen goed te beoordelen, worden ze na jullie gezeur, maar toegevoegd.

Door hugo matthijssen (arbeidsdeskundige) op
Beste Henk
Het is geen wedstrijd
Waar het om gaat is dat de overheid objectief informatie verstrekt en duidelijk maakt op welke gronden beleidsbeslissingen worden genomen.
Een duidelijk en open beleid moet daaruit voortvloeien
Dit is niet zomaar een onderzoek maar een proces van meer dan een jaar met hoor en wederhoor waarbij beide partijen ( in dit geval het ministerie en ik) aan bod komen.
na en evenwichtige informatie verzameling en beoordeling komt dan een afgewogen beslissing.
Mogelijk zou je eerst de op de website toegevoegde rapporten kunnen doorlezen alvorens wat te roepen.
Door Henk Daalder Windparken Wiki op
De ombudsman zit fout
De klagers doen niet meer dan dure belletje trek, ze proberen onzin als echte argumenten verkocht te krijgen.
Dit is zinloos verstoken van ambtenarenuren.

Een paar jaar geleden heeft ECN heen heel team een rapport laten schrijven om de onzin van deze groep gepensioneerden te laten ontzenuwen.
EZ heeft twee keer dezelfde vragen van de PVV beantwoord, en de zelfde beweringen onderuit gehaald

Nu blijkt dat de Agentschap windenergie mensen zelf te weinig kennis hebben om dit soort onzin goed weg te werken.

De details en de vernietigende antwoorden van EZ op de vragen van de PVV op mijn blog
http://www.duurzamebrabanders.nl/blog/2011/04/ez-haalt-tegenstander-van-windenergie-onderuit
Door Jan op
@Peter van der Amsten. Dat veel voorlichters gewend zijn de werkelijkheid anders voor te stellen dat die is, wil nog niet zeggen dat dit met het broeikaseffect en het klimaat ook het geval is. De wetenschappelijke feiten liegen niet.
Door Peter van der Amsten (Voorlichter) op
Mooi dat er kritische burgers zijn die de overheid in de gaten houden. Ik ben ervan overtuigd dat soortgelijke, gekleurde informatie staat op departementale websites over broeikaseffect en klimaat. Als politici en ambtenaren visies gaan ontwikkelen, dan moet je oppassen.

Vacatures

Van onze partners