of 64120 LinkedIn

Ollongren: Zorgen raadsleden herkenbaar

Volgens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken bevestigen de uitkomsten van de enquête van Raadslid.Nu onder 1400 raadsleden dat er veel zorgen onder hen zijn over hun invloed op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Ze noemt deze resultaten "herkenbaar".

De uitkomsten van de enquête van Raadslid.Nu onder 1400 raadsleden zijn herkenbaar, aldus minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Ze bevestigen dat er veel zorgen onder raadsleden zijn over hun invloed op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Aanpassing Wgr
Ollongren reageert hiermee op vragen van D66-Kamerlid Monica den Boer en SP-Kamerlid Ronald van Raak. Ze wijst erop dat “niet voor niets” in het regeerakkoord is opgenomen dat de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt aangepast om de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking te verbeteren. Er staat dat besluitvorming in een gemeenschappelijke regeling transparant moet zijn en betrokken gemeenteraden hun controlerende rol beter moeten kunnen uitvoeren en zo nodig moeten kunnen ingrijpen.

Kennis en toerusting
Maar volgens Ollongren is met een wetswijziging de kous niet af. Het gaat ook om kennis en toerusting, zoals ook blijkt uit het advies Wisselwerking van de Raad voor het openbaar bestuur (van december 2015, WB) waarin vooral anders handelen als oplossing voor een democratisch tekort wordt gezien, schrijft ze. ‘Daarom heb ik tijdens de begrotingsbehandeling ook toegezegd in het voorjaar van 2018 te komen met een beleidsbrief over de kaders voor wijziging van de Wgr en in de zomer van 2018 met een actieplan versterking lokale democratie. Bij deze brief over de Wgr zal zij ook nader ingaan op het onderzoek van Raadslid.nu.

Keukentafelen
Uit het onderzoek bleek dat raadsleden te weinig mogelijkheden hebben om besluiten die wethouders en burgemeesters binnen de samenwerking met andere gemeenten nemen te beïnvloeden. Ruim de helft van de ondervraagden ziet dit als een bedreiging van de lokale democratie. In een essay voor Binnenlands Bestuur gaf Kirsten Veldhuijzen van de Raad voor het openbaar bestuur al een paar voorzetten aan raadsleden om beter beslagen ten ijs te komen. Ze adviseerde hen aan hun kennis te werken en meer te durven laten.‘Ga keukentafelen en stel met mij vast dat je in het stadhuis alleen de samenleving niet verandert. Daar heb je als publieke bemanning elkaar en de keukentafel voor nodig.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mark op
Ik maak mij meer zorgen over de kwaliteit van de raadsleden. Als ergens een . of een , verkeerd staat krijg je er al vragen over. In plaats van de stad of het dorp in te gaan om met bewoners te praten met wat zij willen en verwachten
Door H. Wiersma (gepens.) op
@C.F. de Graaf. Allemaal oude koek in een tijd van digitalisering en robotisering. De praktijk wijst uit dat burgers zitten te springen om nieuwe vormen van bestuurskundige inrichting (regionalisering versus fusies gemeenten en opheffing provincies) en democratisering (bijv. online beleid maken richting burgers via internet-platforms).
Door C.F. de Graaf (ambassadeur SENATUS CONSULTUM (www.senatusconsultum.nl)) op
Vele reacties zijn te voorzien. Opschalen tot grotere gemeenten en dan zijn alle problemen voorbij. Wat een onzin! Waarom ons land niet opschalen tot één grote stad "Holland", dan ben je gelijk van alle gezeur af. We zullen toch echt meer oog moeten hebben voor de kwaliteit van gewone bestuurders van de "eerste overheid" zijnde de gemeenten. Provincies moeten meer op afstand komen te staan, want die bakken er met hun "herindelingsprocedures" weinig tot niets van en sjoemelen met de democratie. Provincies zijn niet de hoeder gebleken van onze lokale democratie. Lokale bestuurders hebben een zeer belangrijke opdracht om hun inwoners bij de samenleving te houden en te betrekken, vanuit de overtuiging dat BURGERSCHAP niet alleen een INSTRUMENTELE kant heeft, zoals je mening laten horen en draagvlak ontwikkelen. BURGERSCHAP is meer en heeft vooral een morele kant, namelijk je inzetten voor de publieke zaak en kunnen accepteren dat er soms andere voorkeuren bestaan dan de jouwe. Waar wordt ons dat geleerd? Dat wordt ons geleerd in het praktisch functioneren van de alledaagse politiek, dus in de gemeenten. De gemeente is en blijft de “leerschool der democratie”, waarbij representatie in het lokaal bestuur, dus de “eerste overheid”, een belangrijk principe blijft. Dus het voorstel om lokale bestuurders meer bagage mee te geven is helemaal nog niet zo gek!
Door H. Wiersma (gepens.) op
Als je de slager (de raadsleden) zijn eigen vlees laat keuren krijg je altijd dit soort uitslagen. Daar hoeft geen minister zich geen zorgen over te maken.
Raadsleden moeten loslaten en gemeenten moeten hun samenwerkingsvormen zoveel mogelijk omzetten in fusie. Dan ben je snel van het gezeur af. Probleem is vooral dat de politieke insteek vaak te veel verschil vertoont (streven naar minder politieke partijen).
Overigens kunnen samenwerkingsvormen zo worden ingericht dat je voldoende grip op het beleid kan houden. Over die samenwerkingsvormen gaan de gemeenteraden zelf.
Door Marco Kramer (Docent) op
Ook hier wordt weer gedacht aan politieke verantwoording. Verantwoording is niet het belangrijkste, maar sturing. Als niet goed stuurt kun je ook moeilijk verantwoorden. Als je goed stuurt kun je ook beter verantwoorden. De kosten van verbonden partijen neemt steeds verder toe. Er zijn gemeenten waar die kosten al oplopen tot 60% van de totale exploitatiekosten van de gemeenten.
Het probleem bij de gemeenschappelijke regelingen is en blijft:
1 het twee petten probleem, de vertegenwoordiger zegt in de gemeente wat anders dan in de gemeenschappelijke regeling
2 als je niets afneemt moet je toch betalen
3 als je uit wil treden moet een ontzettend veel betalen
4 oplossing is of allemaal uittreden en de consequenties nemen of verder gaan met herindelen.
Door Els Boers (adviseur/auteur) op
Aanpassing van de wet is niet nodig, wel de wil en het de moeite willen nemen om het wel democratisch te regelen. Dit geldt voor alle partijen, de regeling zelf, de colleges en de raadsleden. Het is makkelijk om te zeggen dat je geen invloed hebt, dat valt echt wel te regelen, ook binnen de huidige wet..
Door Bertus (Observer) op
Is er nog iemand in dit land die deze toekomstige, dictatoriale baas van het ministerie van de waarheid gelooft?
Door Jhr van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Een kakelkip met enorm veel haantjesgedrag, zo wil ik mevrouw Ollongren maar eens typeren. Gaat u uw sprookjes maar in Amsterdam verkondigen, u die de kroonjuwelen van D66 in een week tijd allemaal te grabbel gooide. De enige thema's die voor een zinnig mens nog de moeite waard waren om te overwegen ooit op D66 te stemmen - zoals de gekozen burgemeester en een volksraadpleging - zijn in de uitverkoop gedaan. De heren Baudet en Hiddema hebben de D66 idealen voor een zacht prijsje kunnen overnemen en zullen die zeker vet verve in hun etalage zetten. Nee mevrouw Ollongren, voor mij staat D66 voor Demagogie sinds 1966... Slechts wie zich spiegelt aan een nog groter ego dan hij of zij zelf heeft, zal op Pechtold of Ollongren stemmen.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@Norman Waalre op 18 januari 2018 15:46 Helaas, weer herhaling van zetten. Het moet allemaal groter desnoods gemeenten opheffen, maar de verantwoording naar de burger? Per discussie mag je dan mensen uitsluiten omdat het teveel en te groot is/wordt. Dat is nu juist het probleem bij de huidige Wgr
Door Norman Waalre op
Om de deskundigheid van raadsleden te verbeteren, moeten alle gemeenten minimaal tweehonderdduizend inwoners hebben. Interne en externe overheidscommunicatie moet veel meer gaan verlopen via openbare internetforums. Want dat geeft veel meer transparantie en inspraakmogelijkheden, dan mondelinge communicatie. Daarbij kan per discussie worden bepaald wie er mag meepraten. Gebruik internetforums ook voor deskundigheidsbevordering van raadsleden en andere beleidsmakers.