of 63561 LinkedIn

Ollongren: Te vroeg om besluit te nemen over herindeling

Het is te vroeg om nu een beslissing te nemen over herindeling tussen Scherpenzeel en Barneveld. Wel moet een herindeling met Barneveld worden onderzocht, maar ‘mogelijk zijn er ook nog andere varianten het onderzoeken waard’. Dat schrijft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland.

Het is te vroeg om nu een besluit te nemen over herindeling tussen Scherpenzeel en Barneveld. Er moet een ‘open overleg’ worden gevoerd, ‘waarbij nog meerdere uitkomsten mogelijk zijn’. Wel moet een herindeling met Barneveld worden onderzocht, maar ‘mogelijk zijn er ook nog andere varianten het onderzoeken waard’.

Zelfstandig

Dat schrijft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland. Die dreigen Scherpenzeel met het opstarten van een herindelingsprocedure, met Barneveld als beoogde fusiepartner. Scherpenzeel wil zelfstandig blijven. Dinsdag nemen GS van Gelderland een besluit. Zij hadden eerder gezegd dat als de raad van Scherpenzeel de Kadernota 2020-2024 zou aannemen, ze een zogeheten arhi-procedure zouden starten. Afgelopen donderdag heeft een meerderheid van de raad van Scherpenzeel ingestemd met de Kadernota.

 

Onbevooroordeeld

In haar brief aan GS van Gelderland benadrukt Ollongren dat haar voorkeur uitgaat naar gemeentelijke herindelingen die van onderop tot stand komen, al wil en kan ze ‘niet uitsluiten dat ook een provincie gebruik maakt van de eigenstandige bevoegdheden die ze op grond van de Wet arhi heeft’. Als de provincie een arhi-procedure start, moet de noodzaak tot herindeling goed worden onderbouwd. ‘Gemeenten mogen verwachten dat dit op een zorgvuldige en onbevooroordeelde manier tot stand komt.’

 

Meerdere uitkomsten

Zowel het college van Scherpenzeel als GS van Gelderland zijn het erover eens dat er iets moet gebeuren om de bestuurskracht van Scherpenzeel te verbeteren. Scherpenzeel vindt dat zij dat zelf kan, als zelfstandige gemeente. GS van Gelderland vinden van niet. Ollongren schrijft in dat licht er begrip voor te hebben dat GS overwegen een arhi-procedure te starten. Ze hamert er wel op dat er daadwerkelijk sprake moet zijn van een ‘open overleg’ waarbij ‘nog meerdere uitkomsten mogelijk zijn’. Het zou in de ogen van de minister goed zijn om de plussen en minnen van een fusie met Barneveld en een zelfstandig voortbestaan op een rijtje te zetten. Dit heeft Scherpenzeel, ondanks herhaaldelijk verzoek van GS, tot nu toe nagelaten, zo stelt ze in haar brief. De minister sluit ook andere varianten niet uit.

 

Draagvlak

Draagvlak weegt bij de uiteindelijke beoordeling van een herindelingsvoorstel zwaar mee, ook als dat niet unaniem is. Ollongren verwacht van GS dat zij zich ‘zichtbaar inspannen om het draagvlak voor de uiteindelijke oplossing te versterken.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Huub van der Erve (inwoner en oud-wethouder Scherpenzeel) op
Zowel provincie als gemeente moeten met heldere en eerlijke argumenten en cijfers komen m.b.t. verschillende opties en gewaarborgd door een onafhankelijke mediator. Gedwongen herindeling is het slechtste dat je kunt bedenken en doet het vertrouwen van de burger in politiek en openbaar bestuur weer verder afnemen.
Door Bert van Vreeswijk (inwoner en oud-wethouder Scherpenzeel) op
Mooie opgave geformuleerd door de minister. Laat het college van Scherpenzeel maar helder maken wat een herindeling met wie wat betekent. Daar is een onafhankelijke ondersteuning wel bij nodig. En laat GS maar in heldere taal een voorkeur uitspreken. Pas dan is een echt politiek oordeel mogelijk.
Door Luther (ambtenaar) op
Je zou ook de vraag kunnen stellen of de provincies niet moet herindelen. Op dit moment wordt er in Gelderland gewerkt aan het versterken van de regionale samenwerking in het gebied Arnhem Nijmegen. Dan zou je denken, een uitgelezen taak voor de provincie. Maar nee, er moet weer een dure en vanuit democratisch oogpunt ondoorzichtige, gemeenschappelijke regeling worden opgetuigd. Een (semi) extra bestuurslaag dus, nota bene met steun van de provincie. Wat is dan nog de functie van de provincie? Klopt de omvang van de provincie dan wel of moet je die herindelen in kleinere/slagvaardige regioprovincies? In dat geval kunnen mooie kleinere gemeenten als Scherpenzeel, overeenkomstig de wens van zijn inwoners, blijven bestaan.
Door Broadcaster op
Gefeliciteerd Scherpenzeel!

Vacatures

Van onze partners