of 58952 LinkedIn

Nuenense raad wil rem op fusieplannen

De gemeenteraad van Nuenen roept Provinciale Staten van Brabant op niet in te stemmen met het herindelingsontwerp tot samenvoeging van Eindhoven en Nuenen per 2021. De Eindhovense raad ziet herindeling met Nuenen wel zitten.

De Nuenense raad roept Provinciale Staten van Brabant op niet in te stemmen met het herindelingsontwerp tot samenvoeging van Eindhoven en Nuenen per 2021. Voor de langere termijn sluit de raad van Nuenen herindeling niet uit, maar dan met een andere gemeente. Voor nu moet pas op de plaats worden gemaakt. De Eindhovense raad ziet herindeling met Nuenen wel zitten.

Onzorgvuldig

Dat blijkt uit de officiële zienswijzen van beide raden op het herindelingsontwerp van Gedeputeerde Staten van Brabant. De argumenten tot opheffing van de gemeenten Nuenen per 2021 zijn ‘eenzijdig, onzorgvuldig en onjuist’, stelt de Nuenense gemeenteraad in zijn reactie. Deze is donderdagavond vastgesteld en vrijdag naar GS in Den Bosch gestuurd.

 

Regionale bestuurskracht

De Eindhovense raad stelt in zijn reactie aan GS dat het herindelingsontwerp aansluit ‘op onze visie op regionale bestuurskracht’. Die zienswijze moet dinsdag worden bekrachtigd in de raad, maar dat is een formaliteit. Alle raadsfracties hebben er donderdagavond in een commissievergadering mee ingestemd.

 

Nieuw regionaal orgaan

De raad van Nuenen vindt het te vroeg om te besluiten tot een herindeling van de twee gemeenten. ‘Er moet een regionale oplossing komen voor versterking van de regionale bestuurskracht in zijn geheel’, aldus de raad in zijn brief. Zo’n regionale visie kan resulteren in een fusie van een of meerdere gemeenten, maar ‘ook een nieuw regionaal orgaan zou tot de oplossing kunnen horen’. GS moeten een ‘evenwichtig, onderbouwd, eerlijk en zorgvuldig proces starten voor versterking van de regionale bestuurlijke ontwikkeling, vindt de gemeenteraad.

 

Geen belemmering

In de ogen van de Eindhovense raad belemmert een herindeling tussen beide gemeenten de samenwerking in de regio niet. De regionale verhoudingen wijzigen niet wezenlijk en constructieve samenwerking in de regio blijft ‘onverminderd van belang’. Bovendien kan opschaling bijdragen aan ‘meer evenwicht in de regionale verhoudingen en de aanpak van maatschappelijke opgaven die zich op diverse terreinen zoals wonen, werken en voorzieningen op het niveau van het stedelijk gebied afspelen’, aldus de Eindhovense raad.

 

Strijdig

De Nuenense raad vindt verder dat het herindelingsontwerp strijdig is met de het beleidskader herindeling, ‘met name op de punten draagvlak, bestuurskracht, evenwichtige regionale verhoudingen en duurzaamheid’, aldus de raad in zijn brief. Zo is de bestuurskracht ‘zeker voldoende om de komende jaren een zelfstandig voortbestaan te rechtvaardigen’, aldus de raad. ‘Er spelen geen urgente problemen die alleen met een herindeling zijn op te lossen.’ De raad gooit de heindelingsdeur niet helemaal dicht: ‘Voor de toekomst is het de verwachting dat een fusie beter kan zijn voor de bevolking van Nuenen c.a.’ Son en Breugel zou dan mogelijk een betere fusiepartner zijn dan Eindhoven, suggereert de raad in zijn brief.  

 

Referendum

De gemeenteraden van Nuenen en Eindhoven hebben tot aanstaande woensdag de tijd een reactie te geven op het herindelingsontwerp van GS. Bewoners en bedrijven konden dat tot 11 juli doen. Dat leverde in totaal 659 zienswijzen op, waarvan het gros (635) uit Nuenen. Van die 659 reacties, waren veruit de meeste negatief (610), waaronder 597 negatieve reacties uit Nuenen. Op 10 oktober kunnen Nuenenaren zich in een referendum voor of tegen herindeling met Eindhoven uitspreken. Daartoe heeft de raad in zijn laatste raadsvergadering van het zomerreces van 28 juni besloten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Thomas op
Wat is een vredesnaam 'regionale bestuurskracht'?
Door Collega op
Hup Nuenen, hup!