of 59854 LinkedIn

Nuenenaren willen geen herindeling met Eindhoven

De inwoners van Nuenen willen niet fuseren met Eindhoven. In een woensdag gehouden referendum keerde 78 procent van de kiezers zich tegen de herindeling met Eindhoven. 22 procent van de kiezers wil wel met Eindhoven één gemeente vormen. De opkomst was ruim 56 procent.

Nuenenaren willen niet fuseren met Eindhoven. In een referendum dat woensdag werd gehouden, keerde 78 procent van de kiezers zich tegen de herindeling met Eindhoven. 22 procent van de kiezers wil wel met Eindhoven één gemeente vormen. De opkomst was ruim 56 procent.

Bestuurskracht

Het referendum lijkt echter mosterd naar de maaltijd. Vorige week besloten Gedeputeerde Staten van Brabant de herindelingsplannen door te zetten en niet op de uitkomst van het referendum te willen wachten. De provincie verwacht daar ‘weinig toegevoerde waarde van’. GS vinden het voor de bestuurskracht van Nuenen van belang dat beide gemeenten fuseren. De beoogde fusiedatum is 2021.


Fel tegenstander

De raad van Nuenen is fel tegenstander van een herindeling met Eindhoven. De argumenten voor opheffing van de gemeente noemt hij eenziidiq, onzorqvuldiq en oniuist. Ook stelt de raad dat het herindelingsontwerp in strijd is met het beleidskader herindeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken, op onder meer het punt van draagvlak, evenwichtige regionale verhoudingen en duurzaamheid.


Provinciale Staten buigen zich op 26 oktober zich over het herindelingsvoorstel van GS. Uiterlijk begin december nemen de Staten een besluit.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.