of 59082 LinkedIn

‘Nu kunnen we een vuist maken tegen ondermijning’

Volgens regioburgemeester Peter den Oudsten wil Noord-Nederland echt een vuist maken tegen ondermijning nu minister Grapperhaus de regio 6 van de beschikbare 85 miljoen voor de aanpak heeft toebedeeld. De regio legt de focus op versterking van de integrale aanpak en operationele uitvoeringskracht en vergroting van de analysekracht.

Minister Grapperhaus heeft de regio Noord-Nederland 6 van de beschikbare 85 miljoen voor de aanpak van ondermijning toebedeeld. In de regio Noord-Nederland ligt de focus van de aanpak van ondermijnende criminaliteit op versterking van de integrale aanpak en de operationele uitvoeringskracht en vergroting van de analysekracht. Regioburgemeester Peter den Oudsten: 'Dit is een belangrijke en noodzakelijke impuls.'

Verbinding met preventieve wijkaanpak

Uit de brief die de minister onlangs naar de Tweede Kamer stuurde blijkt dat hij onder de indruk was van de door de verschillende regio’s ingediende plannen. Het beschikbare budget van 100 miljoen euro was niet toereikend om alle voorstellen volledig te honoreren. Grapperhaus nam het advies over van het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO) dat onder voorzitterschap staat van oud-burgemeester van Tilburg en oud-voorzitter van de Taskforce Brabant-Zeeland Peter Noordanus. In dat advies staat dat de aanpak van ondermijning aan kracht kan winnen door een betere verbinding met een op preventie gerichte wijkaanpak. Die aanpak zou de voedingsbodem voor het ontstaan van ondermijnende activiteiten de komende jaren moeten verkleinen. Hieronder valt het tegengaan van rekrutering van doorgroeiers in het criminele drugscircuit en onderzoek naar grotere meldingsbereidheid onder burgers.

Verdeling ondermijningsgelden
De incidentele 100 miljoen gaat dus niet helemaal naar de regio’s. 15 miljoen is beschikbaar gesteld aan landelijke partners en centrale initiatieven, zoals het SBO en het aanjaagteam. Voor de regio’s gaat het grootste deel van het geld (20,5 miljoen) naar Brabant (regio Oost en West) en Zeeland, 11 miljoen gaat naar Rotterdam en Oost-Nederland, Midden-Nederland en Limburg krijgen rond de 9 miljoen euro voor de aanpak. De regio Amsterdam-Amstelland ontvangt ruim 8 miljoen euro en de regio Noord-Holland 6 miljoen, net als Den Haag en dus de regio Noord-Nederland. Ook krijgt iedere regio nog eens bedrag om de uitvoeringskracht structureel te vergroten. Dit jaar gaat structureel al 5 miljoen naar de aanpak van ondermijning. Vanaf volgend jaar wordt dat structureel 10 miljoen. Een deel van dit geld is voor versterking van de intelligence en analyse capaciteit in RIEC/LIEC-verband.

Vuist maken
Voor regioburgemeester Peter den Oudsten zijn de gelden een belangrijke en noodzakelijke impuls voor de aanpak van de ondermijnende criminaliteit in zijn regio. ‘We zijn blij dat de minister het belang ziet van een robuuste lokale aanpak. ‘Uit de integrale ondermijningsbeelden in onze regio is gebleken dat bij ons in de regio illegale drugshandel, witwassen, vastgoedfraude en zorgfraude spelen, daar willen we echt een vuist tegen maken.’ Ook de Taskforce Brabant Zeeland is blij met de 'nieuwe gelden’. Co-voorzitter van de taskforce en burgemeester van Eindhoven John Jorritsma zegt tegen BN/De Stem dat het nu mogelijk wordt om alle voorgestelde initiatieven uit te voeren, zoals het programma Eén Smart Overheid. ‘Daardoor wordt slimmere informatie-uitwisseling tussen partners mogelijk en kunnen we veel vlotter crimineel ondernemerschap kunnen verstoren.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.