of 64204 LinkedIn

'Normalisering rechtspositie juist goed voor ambtenaren'

Abvakabo FNV ageert dinsdag nog tegen de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Kamerlid Steven van Weyenberg denkt dat ambtenaren daar juist beter van worden.

Ambtenarenbond Abvakabo FNV hoopt de Kamer dinsdag nog te weerhouden van een stem voor de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Kamerlid Steven van Weyenberg, mede-indiener van het voorstel, denkt dat ambtenaren er juist beter van worden.


Politieke willekeur
Met een discussie en een petitie wil de bond het tij keren. De bijzondere rechtspositie van ambtenaren wordt met de nieuwe wet afgeschaft maar deze positie beschermt ambtenaren juist tegen politieke willekeur en tegen misbruik van de dubbelrol (werkgever en wetgever) die de overheid heeft, vindt Abvakabo. De bond is ook van mening dat de politiek niet eenzijdig kan ingrijpen in de rechtspositie van overheidsmedewerkers. "Het is wettelijk vastgelegd dat de werkgever eerst hierover moet overleggen met de ambtenarenbonden."

'Anti-overheid-obsessie'
Corrie van Brenk, voorzitter Abvakabo FNV, noemt de nu nog bijzondere rechtspositie voor ambtenaren nodig. "Medewerkers bij de overheid moeten beschermd blijven tegen politieke willekeur." De nieuwe ontwikkelingen zijn volgens haar "typerend voor de anti-overheid-obsessie van de politiek. Aan die obsessie lijkt nu ook de rechtspositie van ambtenaren ten prooi te vallen." Daarbij mag volgens haar "de politiek niet zomaar op eigen houtje aan de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren morrelen of ervoor zorgen dat ambtenaren gemakkelijk ontslagen kunnen worden."

Ambtenarenwet als garantie
Het harmoniseren van de rechtspositie van ambtenaren met die van gewone werknemers is een initatief van de CDA- en de d66-fractie in de Tweede Kamer (Eddy van Hijum (CDA) en Steven van Weyenberg (D66) willen met hun initiatiefvoorstel de rechtspositie van ambtenaren verder harmoniseren met die van andere werknemers en zo onder andere de overstap tussen overheid en mekrtsector makkelijker maken en bureaucratie tegengaan. Kamerlid Steven van Weyenberg bestrijdt stellig de gedachte dat ambtenaren zo kwetsbaar zijn dat ze de extra bescherming nodig hebben die hun huidige rechtspositie biedt. "Natuurlijk blijft ambtenaar een bijzonder vak. Maar de aparte status van ambtenaren is geregeld in de Ambtenarenwet. En ik weet dat politiek ingestoken ontslag een zorg is, maar ik weet zeker dat er geen rechter is die voorbij zou gaan aan dergelijke politieke willekeur."

Winst voor vakbeweging
De voordelen van het voorstel zijn groot, vindt Van Weyenberg. "Als voor iedereen dezelfde arbeidsrechtelijke regels gelden, wordt het omgaan met aanstellingen eenvoudiger, verhoogt dat de mobiliteit en levert dat uiteindelijk ook nog besparingen op." Hij is er zelfs van overtuigd dat ambtenaren er bij CAO-onderhandelingen op vooruit gaan. "Als er nu geen overeenkomst is, blijven de oude regels gelden en schiet de ambtenaar er niets mee op. maar straks legt de rechter de verplichting op dat er wél serieus onderhandeld moet worden. Dat lijkt me ook serieuze winst voor de vakbeweging."

Geen vetorecht
Dat de nieuwe wet in tegenspraak is met wettelijk vastgelegde afspraken, zoals Abvakabo stelt, wil er bij hem niet in. "Die afspraak gaat over arbeidsvoorwaarden. Maar op nieuwe wétgeving kan toch geen vetorecht van de vakbeweging  liggen?" Van Weyenberg zegt goede hoop te hebben op een brede meerderheid voor de nieuwe wet.


 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Geheel eens met Bas (Speurder) op
Je verhaal klopt als een bus Bas! Ook hier dezelfde ervaringen. Heb eens te maken gehad met een ambtenaar die verklaaarde "als we niet liegen voor de rechter, winnen we bijna nooit". Waarvan akte.
Door U begrijpt het systeem niet geheel. (Sukkelaar) op
Een sukkel dan? Jos?
Door Bas (Een zeer oplettend burger) op
Ambtenaren integer? laat ons niet lachen. Wij hebben ondertussen van de ambtenaren van de gemeente Rotterdam drie A4 ordners vol met (bewezen) onzin. Een lager en achterbakser volk zijn wij niet eerder tegen gekomen. Ze zijn instaat hun eigen documenten te vervalsen om hun gelijk te halen. Naar onze menig is het 5 voor 12 en moet deze corrupte bende zeer grondig gesaneerd worden. Het is als een straathond vol luizen en parasieten die hoognodig geschoren dient te worden.
Door Pikeurs (Inspecteur) op
Van ons wordt verwacht dat we bij aanstelling een ambtseed of gelofte afleggen en integer handelen. Dit betekend dat we ook onze eigen werkgever op overtredingen moeten aanspreken, wat nu al niet gewaardeerd wordt. Door ontslagbescherming hebben sommigen nog wel het lef om dit te doen. Nu deze bescherming wordt weggenomen wordt de overheid als rechtspersoon boven de wet geplaatst. Personeel zal namelijk controle van overheidshandelen nalaten uit angst om met overtredingen te worden geconfronteerd. Afschaffing van de status tast dus de ambtelijke integriteit aan, ook voor ambtenaren gaat namelijk gelden " wiens brood men eet wiens woord men preekt".
Door Ellen op
@Kokerblik en anderen, misschien eens in onze personeelsvoorwaarden lezen wat wij nu echt krijgen?
Want als ik het zo lees zou ik ook wel ambtenaar willen worden, alleen ben ik dat al en ik krijg veel van die dingen niet. Uitjes met het werk heb ik al jaren niet gehad, kilometers die ik voor het werk maak mag ikinderdaad declareren maar voor een tarief dat ik er net van kan fietsen. Een woon-werkreisvergoeding heb ik amper (dat wordt idem fietsen) en elke werknemer in Nederland heeft het recht om minder uren te gaan werken om meer vrij te hebben. Ja, daar krijg je dan inderdaad minder salaris voor. Net als wij.
Ons aantal vakantiedagen is het wettelijk voorgeschreven minumum, dus dat heeft elke werknemer in Nederland.
Ik begrijp werkelijk niet waarom, als die voordelen van ambtenaar zijn zo groot zijn, iedereen niet rijen dik voor de deur staat om ambtenaar te worden. In de ogen van het publiek zijn we maar een stel luie sukkels, dus dat moet iedereen wel kunnen niet waar?
Overigens lijkt me dat we vooral last hebben van een crisis die niet door ambtenaren veroorzaakt is. Er is steeds meer marktwerking ingevoerd en veel taken van de overheid worden nu door commerciele bedrijven uitgevoerd. Het zou dus allemaal veel goedkoper en veel beter moeten zijn (OV, ziektekosten, gas licht en water, KIWA etc) door de uitbesteding aan de markt en de instelling van ZBO's. Oja, en de banken deden het ook zo goed, als vrije bedrijven op de markt die netjes zelf hun risico's dragen - wacht...
Door Chauvin Toile op
Al trommelt Jamin nog zo hard op zijn koekblikje, het herhalen van onwaarheden is het verspreiden van leugens. Een mogelijk excuus: hij is onwetend en heeft niet het vermogen dit niveau te ontstijgen.
Door Jamin trommel (Koekblikje) op
-Hypotheek stel ik ook niet als een vast gegeven in het verleden bestond de korting wel!
-Die 10% inleveren daar krijgen jullie indirect compensatie voor, extra dagen te weten.
-Waarom zouden ambtenaren een 13e maand moeten krijgen? Werken ze op provisie basis? Lopen ze extra risico? Neen. Dus is een 13e (deel) maand overbodig.
-Vergoeding studiekosten en tijd.
-Ik denk dat ik nog voordelen voor de ambtenaar vergeten ben.
-De rest klopt dus.
-Wat zijn ambtenaren klagers, jankers en zeurders niet te geloven.
-Dus niet zeuren en aan het werk maar weer.
Door Mark op
@koekblik
Ambtenaren hebben geen volledige 13e maand, er is geen hypotheek voor ambtenaren, inderdaad 36 uur werken maar hiervoor 10 procent salaris ingeleverd, etc. De moeite niet niet waard om verder te reageren op dingen die niet kloppen....
Door Henk op
@kokerblik
Enige pertinente onjuistheden in je opsomming. Ik tel er minimaal 12. Last van een verkokerde blik misschien?
Door Kokerblik (Kokerblikkert) op
@Henk = andere Henk dan Henk observator
Leuk lijstje maar niet compleet.

-13 maand hebben ambtenaren al, krijg je in december, dus niet in de maand Dejari
-Jullie hebben een behoorlijke reiskosten vergoeding per maand (veel werknemers niet) en rij je voor je ambtenaren werk, mag je per km declareren
-Bonus moet je wel verdienen door extra uren en/of inzet en/of verkoop prestaties.
-Er is altijd een hypotheek voordeel voor ambtenaren geweest en misschien nog wel aanwezig.
-Ambtenaren krijgen er bijna altijd iets bij via de CAO indien niet krijgen ze later meer dan werknemers.
-Ambtenaren hebben jaarlijks meerdere feestjes en dagjes uit.
-Optieregelingen hebben veel werknemers ook niet.
-Vertrekbonus hebben ambtenaren al + beter WW
-B en W doen nu even niet mee, maar een niet te manipuleren prikklok voor ambtenaren is geheel ok.
-Aanvulling ziektekosten premie krijgen ambtenaren
-Extra vrije dagen hebben ambtenaren al.
-40 uur per week werken, ze werken nu 36 of minder = 5,7 werk weken extra vrij p.j.
Gemiddelde inkomen in NL is 1600 euro netto. Een gemiddelde bureau ambtenaar bij sociale zaken verdient 1.900 netto + de voordeeltjes..
Dus wat ambtenaren te klagen hebben is mij een raadsel. Ook een beetje koker blik niet?

Vacatures

Van onze partners