of 63623 LinkedIn

Noordwijk wijst ‘Bollenraad’ af

Noordwijk ziet niets in het voorstel om met Teylingen, Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout te gaan samenwerken in een Bollenraad. In plaats daarvan wil de gemeente niet-vrijblijvend gaan samenwerken met Katwijk. Dat samenwerkingsverband kan ‘aanvullend flexibel’ samenwerken Teylingen, Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout.

Noordwijk ziet niets in het voorstel om met vier andere bollengemeenten intensief te gaan samenwerken in een Bollenraad. De rol van de eigen gemeenteraad wordt in zo’n gemeenschappelijke regeling te veel uitgehold.

Flexibel

De gemeente wil in plaats daarvan niet-vrijblijvend gaan samenwerken met Katwijk, mogelijk aangevuld met Oegstgeest. Dit samenwerkingsverband kan ‘aanvullend flexibel’ samenwerken met het samenwerkingsverband van de Bollen4: Teylingen, Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout.

 

Bom

Hiermee lijkt een bom te worden gelegd onder de pogingen te komen tot intensieve en niet vrijblijvende samenwerking met de vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. Daarover wordt sinds begin dit jaar aan gewerkt. Maandag nemen de gemeenteraden van de ‘bollenvijf’ een besluit over het voorstel tot vorming van een Bollenraad, nadat eerder al duidelijk was geworden dat er geen draagvlak was voor een bestuurlijke fusie (gemeentelijke herindeling). Naast Noordwijk gaat het om Teylingen, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout.

 

Extra bestuurslaag

Met de vorming van een Bollenraad wordt een extra bestuurslaag in het leven geroepen, met eigen beslissingsbevoegdheid en eigen budget. Die gemeenschappelijke regeling beslist over een groot deel van de gemeentelijke begroting, zonder dat voor besluitvorming instemming nodig is van de afzonderlijke gemeenteraden. Deze komen hiermee buiten spel te staan. Dat gaat Noordwijk te ver, schrijven B&W van Noordwijk in een brief aan Stuurgroep Bestuurlijke Toekomst.

 

Zelfstandigheid

Het voorstel om te komen tot één exclusieve gemeenschappelijke regeling tussen de vijf bollengemeenten voor alle strategische opgaven, wordt om die reden afgewezen. Wel wil Noordwijk een ‘constructieve samenwerkingspartner’ zijn voor alle gemeenten in de Duin- en Bollenstreek, benadrukken B&W in hun brief, maar ‘het behoud van bestuurlijke zelfstandigheid en democratische legitimiteit staan voor Noordwijk voorop’.

 

Alternatief

De gemeente ziet meer in samenwerking in de vorm van een ‘flexibele netwerkstructuur’, zonder vrijblijvendheid. Gemeenten pakken lokaal op wat lokaal kan en zoeken afhankelijk van het beleidsonderwerp, de samenwerking in regionaal verband op. Dat kan in wisselende samenstelling zijn. B&W van Noordwijk leggen de Noordwijkse raad maandag het alternatief voor om Katwijk aan te wijzen als samenwerkingspartner, in plaats van Teylingen, Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door vadervantwee (archief) op
Een goed besluit. Weer een extra bestuurslaag is tegen alle vormen van efficiëntie. Bovendien, waar stemt de burger nog op? Een raad die maar voor 20% inbreng heeft in de igen zaken? Uitholling van de democratie is dit - ofwel fuseren, ofwel met eigen middelen de eigen zaken behartigen. Stop de 'samenwerkingstrein' waar wij allen op moeten springen, want het lijkt steeds meer om een bestuurlijke Fyra te gaan.