of 59250 LinkedIn

Noord-Holland houdt vaart in fusies

De fusie van vijf Noord-Hollandse gemeenten per 2016 is een stap dichterbij gekomen. Het gaat om de samenvoeging van Zeevang met Edam-Volendam en om de fusie van de Gooise gemeenten Bussum, Muiden en Naarden.

De gemeentelijke herindeling van vijf Noord-Hollandse gemeenten per 2016 is een stap dichterbij gekomen. Het gaat om de samenvoeging van Zeevang met Edam-Volendam en om de fusie van de Gooise gemeenten Bussum, Muiden en Naarden.

Stap verder

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben het herindelingsadvies voor Zeevang en Edam-Volendam onlangs naar het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) gestuurd. Daarmee is deze fusie een stap verder dan die van de andere drie gemeenten. Het herindelingsadvies voor deze drie hebben GS recent naar Provinciale Staten gestuurd.

 

'Maximaal bestuurlijk draagvlak'

Het initiatief voor de herindeling van Edam-Volendam en Zeevang ligt bij beide gemeenteraden. ‘Het bestuurlijk draagvlak is maximaal, omdat het een herindelingsadvies is dat door de twee betrokken gemeenteraden unaniem is vastgesteld’, aldus Elvira Sweet, gedeputeerde bestuurlijke vernieuwing. ‘GS steunen het herindelingsadvies, omdat het een initiatief is dat van onderop komt. Dit heeft zowel de voorkeur van de minister als van de provincie.’ De nieuwe gemeente gaat ongeveer 35.000 inwoners tellen; dat ligt wel onder de gewenste schaalgrootte van het minister Plasterk (BZK, PvdA). Het streven is de samenvoeging per 1 januari 2016 te realiseren.

 

Herindelingsadvies

Het herindelingsadvies voor de samenvoeging van de Gooise gemeenten Bussum, Muiden en Naarden (60.000 inwoners) − en de grenscorrectie met de gemeente Weesp – hebben GS ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten (PS). Uit de reacties op het voorstellen, dat drie maanden ter inzage heeft gelegen, blijkt volgens gedeputeerde Sweet eveneens ‘een groot draagvlak’.

 

Grenscorrectie

De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het fusievoorstel. Wel is in het herindelingsadvies het beloop van de grenscorrectie met de gemeente Weesp aangepast. Zo blijven het zogenaamde ‘Pippi Langkoushuis’ en een zorgboerderij bij de nieuw te vormen gemeente met Muiden. Verder zal de nieuw te bouwen woonwijk in de Bloemendalerpolder, die aansluit bij de bestaande bebouwing in Weesp, niet door een grens worden doorsneden en zal binnen een gemeente komen te liggen. Ook hier is het streven erop gericht de samenvoeging en grenscorrectie per 1 januari 2016 te beklinken.

 

Fusieraad

De drie gemeenten hebben een fusieraad in het leven geroepen. De drie gemeenteraden moeten de komende tijd afzonderlijk besluiten nemen over allerlei beleidszaken die met de aanstaande fusie te maken hebben. Om ervoor te zorgen dat de drie gemeenteraden dezelfde voorstellen ook goedkeuren, is de fusieraad gevormd. Deze wordt gevormd door de 53 raadsleden van de drie gemeenten. Voorzitter is Henk Heijman, burgemeester van Bussum.

 

Naamgeving

De eerste fusieraad vindt 2 juni plaats. Op het programma staat onder meer het ‘procedurevoorstel Naamgeving’. Besproken wordt welke procedure de gemeenten gezamenlijk gaan volgen om te komen tot een goede naam voor de nieuwe gemeente. Men gaat pas uiteen als een gezamenlijk standpunt is bepaald. Aansluitend gaan de drie raden apart de koppen bij elkaar steken om, diezelfde avond, formeel het besluit te nemen.

 

Visie en missie

Vervolgens komt de fusieraad diezelfde avond weer centraal bijeen, om een richting te bepalen over het op te stellen visie- en missiedocument. Dat stuk moet de koers en richting van de nieuwe gemeente aangeven. Daarover wordt op 30 juni een besluit genomen.

 

 

 

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door E ten Hoeve (gepensioneerd semi ambtenaar) op
Mee eens meneer Wiersma. Nog even wachten op het pensioenjaar van de CdK en natuurlijk op de wederopstanding van de de bestuurlijke moed van ons aller Plasterk. U en ik maken het waarschijnlijk nog wel mee (hoop ik). Is het geld al terug uit IJsland? Misschien wachten ze daar wel op?
Door H. Wiersma (gepens.) op
Als de provinciale fusies tot landsdelen ook zo vlot van de grond komen dan maken we inderdaad een stap in de goede richting.