´Burgemeesters hebben moeite met het opstellen van juridisch houdbare noodvoorschriften. Zo worden daarin nieuwe bevoegdheden aan de politie toegekend, hetgeen in strijd is met de wet', stelt de universiteit. Vrijwel elke week is er ergens in Nederland een noodmaatregel van kracht. Dat is een tijdelijke maatregel van de burgemeester om een noodsituatie te voorkomen of te bestrijden. Jaarlijks zijn honderden politieagenten betrokken bij de handhaving hiervan.

Preventief fouilleren
Een voorbeeld waar het misgaat is de noodverordening in Vlaardingen na autobranden afgelopen mei. De politie kreeg ten onrechte de bevoegdheid om in de nachtelijke uren preventief te fouilleren om de pyromaan op te sporen.

Sinterklaas 

Volgens de onderzoekers druisen de maatregelen ook geregeld in tegen de grondrechten. Zo werden onlangs bij sinterklaasintochten nog noodbevelen gegeven om het demonstratierecht aan banden te leggen. De onderzoekers analyseerden ruim 250 noodverordeningen en noodbevelen op legaliteit, juridische houdbaarheid en handhaafbaarheid. (ANP)