Aanbeveling
De gemeenteraad doet de aanbeveling tot herbenoeming formeel bij de commissaris van de Koning van Noord-Holland, Johan Remkes. Uiteindelijk beslist de minister van Binnenlandse Zaken hierover. (ANP)