of 60249 LinkedIn

Nog eens veertien dozen met stukken voor Spijkers

Klokkenluider Fred Spijkers heeft deze week een nieuwe zending stukken ontvangen van het ministerie van Defensie. Na de 25 archiefdozen die in mei bij hem werden afgeleverd, werden ditmaal nog eens veertien dozen met brieven, notities en andere stukken bezorgd. Alle stukken zijn verstrekt op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, waarop Spijkers zich in januari heeft beroepen. ‘Maar wat Defensie me heeft gegeven, is nog altijd verre van compleet’, zegt hij.
2 reacties
Klokkenluider Fred Spijkers heeft deze week een nieuwe zending stukken ontvangen van het ministerie van Defensie. Na de 25 archiefdozen die in mei bij hem werden afgeleverd, werden ditmaal nog eens veertien dozen met brieven, notities en andere stukken bezorgd. Alle stukken zijn verstrekt op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, waarop Spijkers zich in januari heeft beroepen. ‘Maar wat Defensie me heeft gegeven, is nog altijd verre van compleet’, zegt hij.
Landsadvocaat
Uit een meegeleverde notarisakte blijkt dat drie Defensie-ambtenaren en een juriste namens de landsadvocaat het nu vrijgegeven pakket hebben samengesteld. Spijkers is verbaasd over de betrokkenheid van de landsadvocaat. ‘Ik dacht: verrek, waarom komt die nu opeens weer tevoorschijn?’

Geen werkdossier
In de aanbiedingsbrief is te lezen dat Spijkers geen stukken krijgt met betrekking tot het mijnongeval waarbij beproevingsambtenaar Rob Ovaa om het leven is gekomen. ‘Ook mijn werkdossier krijg ik niet, terwijl dit nu juist de kern is van de op te starten herzieningsprocedure bij de Centrale Raad voor Beroep. Hier worden mijn grondrechten met voeten getreden.’

Verband

Spijkers wil in de herzieningsprocedure onder meer aantonen dat zijn handelen rond het overlijden van Ovaa, die verongelukte door een ondeugdelijke landmijn, rechtstreeks verband houdt met zijn ontslag als bedrijfsmaatschappelijk werker bij Defensie. De klokkenluider weigerde destijds om aan de weduwe-Ovaa te vertellen dat haar man door eigen onvoorzichtigheid om het leven was gekomen, zoals hem door hogerhand was opgedragen.

Stukken missen nog
Spijkers zegt ook stukken te missen over de afwikkeling van de zogeheten vaststellingsovereenkomst uit 2002. Hierdoor blijft volgens hem onduidelijk wat zich heeft afgespeeld rondom het besluit van toenmalig staatssecretaris Cees van der Knaap om het dossier-Spijkers achter slot en grendel te plaatsen bij het Nationaal Archief. De klokkenluider gaat nu samen met zijn raadsman Geert-Jan Knoops een ‘grondige analyse’ maken van alle stukken. Dit ter voorbereiding op het herzieningsverzoek.

Geen overleg
Overleg tussen huidig staatssecretaris Jack de Vries, SP’ster Krista van Velzen (namens de Tweede Kamer) en FNV-voorzitter Agnes Jongerius is er al maanden niet geweest. Van Velzen en Jongerius zijn geruime tijd met De Vries in gesprek geweest om de problemen met Spijkers op te lossen. Volgens De Vries is de zaak afgehandeld, maar Van Velzen heeft dit ‘blufpoker’ genoemd. ‘Daarna heb ik hierover niets meer gezien, gemerkt of gehoord’, aldus Spijkers. Volgens Krista van Velzen is een vervolgafspraak in de maak.

Zie ook het dossier www.binnenlandsbestuur.nl/spijkers
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hannes haganum (ambetnaar en lezer) op
De hele affaire laat zien waar een grote bureaucratie klein in kan zijn
Door Carola Kans (Ambtenaar) op
Ik word er een beetje moe van om te lezen dat deze man door de staat wordt dwarsgezeten. Waarom kan niet gewoon ruiterlijk toegegeven worden dat er grove fouten zijn gemaakt, excuses aangeboden, schadevergoeding betaald? Waarom deze man zo blijven treiteren? En waarom wordt er van hogerhand niet ingegrepen? Dit is toch een aanfluiting voor een democratische rechtsstaat als je zo met je burgers omgaat? Die landsadvocaat en kornuiten moeten zich de ogen uit de kop schamen. Zij maken er een persoonlijke vendetta van terwijl ze in dienst zijn van de staat, en dus van de burger. En de gemiddelde burger is nogal gesteld op zijn rechten en op de rechtsorde. Als de ambtenaren er al zo'n smerig potje van maken, dan wekt dat de indruk van een bananenrepubliek. Schei toch uit met dat dwarszitten!

Bah.