of 62236 LinkedIn

Nog 403 gemeenten per 1 januari

Nederland telt na 1 januari nog 403 gemeenten. Afgelopen jaar waren het er nog 408, het jaaar daarvoor 415.
3 reacties

Het aantal Nederlandse gemeenten zal met ingang van 1 januari 2014 door herindelingen gedaald zijn van 408 naar 403. Een jaar geleden daalde het aantal gemeenten nog van 415 naar 408.

Friesland
In Friesland worden de gemeenten Lemsterland, Gaasterlân-Sleat en een groot deel van Skarsterlân samengevoegd tot de nieuwe gemeente De Friese Meren. De gemeente Boarnsterhim wordt opgeheven. Verschillende delen van deze gemeenten komen onder de nieuwe gemeente De Friese Meren en onder Leeuwarden, Heerenveen en Súdwest-Fryslân te vallen.

Zuid-Holland 

Het Zuid-Hollandse Boskoop en Rijnwoude worden samengevoegd met Alphen aan den Rijn.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door JHAGM Sneuf van Toetellaere op
Maak er nu één gemeente en één provincie van:kan precies. Burgemeester wordt Diederik Samson en CdK Jan Franssen: kan de Raad van State ook opgedoekt worden.Donner naar de Wereldraad van Kerken, Nederland Europa uit en Wilders weer zwart haar.Hallal vlees gratis op de bsisischolen en Plasterk als chefslager bij de C-1500 (inmiddels gefuseerd met de rest van de buurtsupers) Marianne Thieme wordt hoofddirecteur van de 408 zeehondne creches en mevr Hertzenberg chef angorakonijnenpolitie. Flitsen doet men niet meer, Nederland staat voortdurend in het licht van de windenergie,dus gewoon fotograferen mag. O ja, Kees van Kooten wordt staatssecretaris van het inburgeringsexamen voor oude Nederlanders.
Door Wim Vreeswijk (Belastingadviseur) op
Ik geloof niet zo in groot, groter, grootst. De kloof tussen burger en gekozene wordt hierdoor alleen maar groter en kunnen megalomane bestuurders wederom gaan speculeren met riskante projektontwikkeling vanwege de vrijgekomen weidegebieden. Niet alleen komt onze eigen voedselproduktie voor onze eigen bevolking nog verder in de knel, maar ook is projektontwikkeling alleen interessant voor zeer ervaren projektontwikkelaars met veel marktinzicht. Tot nu toe moeten er vele miljarden gemeenschapsgeld afgeschreven worden door verliesgevende gronduitgiftes en zitten de 403 gemeentes voor 51 miljard diep in de schuld.

Vacatures

Van onze partners