of 64740 LinkedIn

Nijmegen kampioen afvalscheiding, maar verbrandt veel

Nijmegenaren scheiden opvallend meer afval dan inwoners van vergelijkbare steden, maar nog steeds wordt een flink deel van het herbruikbare afval – vooral GFT, plastic+, en textiel – niet gerecycled maar verbrand, zo blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Nijmegen.

Nijmegenaren scheiden opvallend meer afval dan inwoners van vergelijkbare steden, maar nog steeds wordt een flink deel van het herbruikbare afval – vooral GFT, plastic+, en textiel – niet gerecycled maar verbrand, zo blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Nijmegen.

Het succes van het afvalbeleid wordt vaak afgemeten aan de hoeveelheid ingezameld restafval en het scheidingspercentage. Die cijfers zeggen echter niets over de kwaliteit en de mate waarin de gescheiden ingezamelde stromen daadwerkelijk worden hergebruikt. Dat wilde de lokale rekenkamer weten. De uitkomsten daarvan laten zien dat er nog veel werk aan de winkel is.

 

Restafval

Weliswaar scheiden de Nijmegenaren hun afval stukken beter dan inwoners van vergelijkbare gemeenten – bij GFT is dat bijvoorbeeld 95 kilo per inwoner tegen gemiddeld 63 kilo per inwoner in soortgelijke gemeenten – maar op het gebied van recycling is nog een wereld te winnen.

Het ingezamelde afval moet namelijk zo zuiver mogelijk zijn om er uiteindelijk grondstoffen voor nieuwe producten van te kunnen maken. Het onderzoek laat zien dat in principe herbruikbare stromen door inwoners niet worden gescheiden, maar bij het restafval worden gegooid. Ook komt afval bij de gescheiden ingezamelde stroom terecht dat daar niet thuishoort.

 

Verbrandingsoven

Bij glas en oud papier is die uitval beperkt; daarvan wordt circa 90 procent gerecycled. Maar bij GFT, plastic+ en textiel is de uitval volgens de rekenkamer aanzienlijk: ongeveer de helft van dat gescheiden ingezamelde afval wordt maar gerecycled. Het afval dat niet gerecycled wordt, komt in de verbrandingsoven terecht.

 

Ambitieuze doelstelling

De gemeente heeft volgens de onderzoekers te weinig inzicht in de kwaliteit van het afval en stuurt onvoldoende op de verbetering ervan. ‘Nijmegen scoort goed op de hoeveelheid restafval en de gescheiden inzameling, maar er is meer aandacht nodig voor het verbeteren van de kwaliteit van het gescheiden ingezameld huishoudelijk afval en het hergebruik ervan. Anders is het risico groot dat het niet lukt de ambitieuze doelstellingen voor de hoeveelheid restafval en gescheiden inzameling voor 2025 te realiseren én tegelijkertijd het hergebruik fors te verhogen’, zo waarschuwt de rekenkamer.

Het college omarmt de conclusies van de rekenkamer en neemt de aanbevelingen over.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.