of 64120 LinkedIn

Nieuws in beeld: waar slaat corona toe?

De eerste golf van coronabesmettingen zwakt af en gemeenten moeten aan de slag met het ontwikkelen van beleid. Dit vraagt inzicht in de determinanten van de omvang en waarte van besmettingen in gemeenten. Atlas voor gemeenten deed een eerste analyse.

De eerste golf van coronabesmettingen zwakt af en gemeenten moeten aan de slag met het ontwikkelen van beleid. Dit vraagt om inzicht in de determinanten van de omvang en zwaarte van besmettingen in gemeenten. Maakt de demografie van een gemeente uit? Hebben gemeenten met relatief veel personen in risicogroepen bijvoorbeeld een grotere kans om veel besmettingen op te lopen met de bijbehorende (economische) gevolgen? Atlas voor gemeenten deed een eerste analyse op dagelijkse cijfers van het RIVM over het aantal ziekenhuisopnames.

Relatie 70+ en Covid-19
De ontwikkeling in het aantal ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners tussen 31 maart 2020 en 17 mei 2020 laat volgens Atlas voor gemeenten nauwelijks een samenhang zien met het percentage 70-plussers in een gemeente. De gemiddelde toename van het aantal ziekenhuisopnamen (per 100.000 inwoners) in die periode is iets minder dan 40. Voor de gemeenten met een bovengemiddeld aantal ouderen (70-plussers) is de gemiddelde groei in dezelfde periode iets meer dan 40 per 100.000 inwoners. In de zogeheten brandhaarden is dit 80. Gemeenten met relatief veel inwoners behorend tot de risicogroep hebben dus niet per se een grotere kans op een sterke toename in het aantal ziekenhuisopnames of een snellere verspreiding van het virus.

Brandhaarden
‘Gemeenten met relatief veel inwoners behorend tot de risicogroep hebben dus niet per se een grotere kans op een sterke toename in het aantal ziekenhuisopnames of een snellere verspreiding van het virus’, aldus de onderzoekers.

Uit de analyse blijkt dat de groei in het aantal ziekenhuisopnames tussen 31 maart en 17 mei het sterkst was in de gemeenten die eind maart al als brandhaard konden worden aangemerkt. De ergste brandhaarden zijn vooral in het zuidoosten van Nederland te vinden. Volgens de onderzoekers hangt de ontwikkeling van de corona-verspreiding vooral samen met de startpositie. ‘Die is bepalend’, aldus Sandra Vriend van Atlas voor gemeenten

Gevaarlijk
Er zal de komende tijd nog veel onderzocht moeten worden, maar een van de eerste lessen is dat veelgenoemde ‘exogene’ factoren als de aanwezigheid van ouderen – maar ook stedelijkheid – niet zozeer bepalend zijn. ‘Mogelijkerwijs zijn andere factoren belangrijker in de verspreiding; te denken valt aan sportparticipatie of verenigingsleven, kerkelijke gezindte en/of leefstijl. Nader onderzoek zou dit moeten uitwijzen. Momenteel lijkt het vooral belangrijk om nieuwe brandhaarden actief tegen te gaan. Een te snelle afzwakking van maatregelen lijkt daarmee gevaarlijk’, zo concluderen de onderzoekers.

Op de kaart is de top 5 van gemeenten te zien met de meeste ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners op 31 maart en de gemeenten met nul opnames toen en op 17 mei. 

Afbeelding
(Klik op de kaart voor een vergroting)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.