of 64707 LinkedIn

Nieuwe Wgr dicht democratisch gat niet

De geplande wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is geen echte oplossing voor raadsleden, stelt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Gemeenteraadsleden moeten niet kunnen toetreden tot het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling. Hoewel deze mogelijkheid in de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is geschrapt, houdt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken dit toch als stok achter de deur. Die stok moet weg, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Ongewenste keuze

Als gemeenschappelijke regelingen er niet in slagen het gebrek aan democratische legitimatie weg te nemen, kan het kabinet alsnog besluiten met een voorstel te komen raadsleden tot het algemeen bestuur te laten toetreden. Vanuit staatsrechtelijk oogpunt vindt de VNG toetreding van raadsleden tot het algemeen bestuur een ‘ongewenste keuze’. Het zou leiden tot een ‘rolvermenging van gemeenteraad en college en daarmee tot een ongewenste doorbreking van de dualistische structuur’, stelt de VNG in haar position paper aan de Tweede Kamer.

 

Geen oplossing

De geplande wijziging van de Wgr is geen echte oplossing voor raadsleden, stelt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR). De voorstellen tot deelname van raadsleden aan het regiobestuur en de vorming van regionale raadscommissies ‘vormen geen fundamentele bijdrage aan de wens van raadsleden voor democratische zeggenschap voor de gemeenteraden’, aldus de NVvR in haar position paper aan de Kamer.

 

Cultuurverandering

(Nieuwe) instrumenten om raadsleden meer grip op gemeenschappelijke regelingen te geven, zijn ook niet het antwoord op de problemen die raadsleden ervaren. Die zien GR’en vaak als een black box en de invloed van raadsleden op de besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen is beperkt. Er is een cultuurverandering nodig. De Vereniging voor Raadsleden vindt het jammer dat er ‘geen poging is gedaan om met voorstellen bestuurders en leiding van de regionale samenwerkingsverbanden te doordringen van het belang van een adequate betrokkenheid en verbinding van de gemeenteraden bij hun werkzaamheden.’

 

Ook de VNG stelt dat er meer nodig is dan louter met juridische oplossingen te komen die raadsleden in gemeenschappelijke regelingen beter in positie moeten brengen. Ze roept op het gesprek over intergemeentelijke samenwerking te blijven voeren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerrit (beleidsadviseur) op
Het voorstel gaat sowieso voorbij aan het probleem van het budgetrecht van de gemeenteraad. De afspraken die in de GR worden gemaakt komen wat betreft de financiële verplichtingen wel op de agenda van de gemeenteraden, maar zijn wel het resultaat van een black box ondanks dat de wethouders wel met een uitspraak van de gemeenteraad op pad kan worden gestuurd. Maar hij komt terug met een melding 'Dit is wat we ervan hebben gemaakt. Beter kon ik het niet maken omdat ik er geen meerderheid voor kreeg.' of 'Met de uitvoeringsorganisatie (bijv. voor afvalinzameling en verwerking) konden geen andere afspraken worden gemaakt.' Dus slikken of stikken.
Eens met Paul dat gemeenteraden meer moeten proberen met elkaar samen te werken en hun wethouders met eenzelfde boodschap op pad te sturen. En dat kan met de huidige WGR al.
Door Paul Walraven (Inwoner van Heerlen) op
Het is vreemd dat raden van gemeenten waar GMR’s zijn niet zelf het initiatief nemen tot onderlinge samenwerking op het gebied van GMR’s, daarvoor hoef je niet deel te nemen in de GMR.

Vacatures

Van onze partners