of 59250 LinkedIn

Nieuwe wethouder Almere krijgt geen terugkeergarantie

De gemeente Almere wilde ambtenaar Henk Mulder met politiek verlof sturen tijdens zijn wethouderschap, zodat hij daarna weer terug kan keren in zijn oude functie. Maar die garantie mag niet. Almere belooft nu een inspanningsverplichting te doen. Als die slaagt, behoudt Mulder ten minste zijn wethouderssalaris.

De gemeente Almere mag de nieuwe PvdA-wethouder Henk Mulder geen garantie geven dat hij na het wethouderschap zijn oude baan als directeur Stedelijke Ontwikkeling bij de gemeente terugkrijgt. Bij een nieuwe aanstelling behoudt hij wel ten minste zijn wethouderssalaris.

Ambtenaar heeft recht op politiek verlof
Mulder is donderdagavond beëdigd als wethouder Duurzame Ruimtelijke Ordening als opvolger van de naar de Eerste Kamer vertrokken Adri Duivesteijn. De gemeente had met ambtenaar Mulder een overeenkomst gesloten dat hij gebruik kon maken van zijn recht op politiek verlof, vastgelegd in artikel 125c van de Ambtenarenwet. Vanaf zijn benoeming tot wethouder zou hij dan van zijn taak worden ontheven en een “non-activiteitsverlof” intreden. Op basis van deze voorwaarde heeft Mulder zich kandidaat gesteld voor het wethouderschap.

Ambtenaar heeft geen recht op politiek verlof
Maar toen eenmaal bekend was dat Mulder kandidaat-wethouder was, merkte juridische scherpslijpers op dat er iets niet klopte. ‘Wie het precies opmerkte weet ik niet, maar het stond in de kleine lettertjes: het politiek verlof geldt niet als een ambtenaar wethouder wordt in de gemeente waar hij al werkzaam is. Als hij wethouder zou worden in een andere stad zou hij er wel gebruik van mogen maken’, legt gemeentewoordvoerder Peter Spek uit. ‘We waren ervan uitgegaan dat het wel kon. We hebben dit ook nooit eerder bij de hand gehad.’

Niet tegelijk wethouder en ambtenaar in zelfde gemeente
Ook uit advies van de VNG bleek dat het recht op politiek verlof op gespannen voet staat of zelfs tegenstrijdig is met de Gemeentewet, waarin staat: “een wethouder is niet tevens: ambtenaar, door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt”. In formele zin blijft bij het “non-activiteitsverlof” sprake van een dienstverband. Mulder moest dus ontslag nemen om wethouder in Almere te kunnen worden.

Geen terugkeergarantie, wel inspanningsverplichting
De gemeente Almere wil een goede werkgever zijn en daarom deed zij wat juridisch wel mogelijk was: een afspraak maken over het opnieuw in dienst treden na het wethouderschap. De nieuwe overeenkomst is volgens de gemeente binnen de wettelijke kaders en in lijn met het gedachtegoed van de regeling politiek verlof. De gemeente heeft een inspanningsverplichting afgesproken om Mulder weer in dienst te nemen na zijn wethouderschap. ‘We weten allemaal dat dat ook binnen een week kan zijn’, merkt Spek fijntjes op. Maar de afspraak geldt tot het moment dat er na de verkiezingen in 2014 een nieuw college is. ‘De gemeente zal zich dan inspannen om Mulder aan het werk te houden tot het einde van zijn huidige arbeidscontract in april 2015. Daarna zou weer een nieuw contract kunnen worden gesloten.’

Bij nieuwe aanstelling ook wethouderssalaris
Aan de inspanning liggen een paar uitgangspunten aan ten grondslag, schrijft het college. Een daarvan is opvallend: “Bij een aanstelling bij de gemeente Almere zullen de dan geldende arbeidsvoorwaarden behorende bij de aangeboden werkzaamheden van toepassing zijn. Het betreft in dat geval ten minste het salarisniveau van een wethouder”. Volgens het college doet deze overeenkomst recht aan de afweging en de keuze van Mulder om zich een jaar voor de verkiezingen kandidaat te stellen als wethouder.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Piet (Consultant) op
Het woord NEPOTISME is al genoemd. Tja niet onlogisch als je weet welke wethouder vertrok en Kamerlid werd. Dat is al tientallen jaren , "vriendjes, vriendejes vriendjes". Maar om dit te weten moet het circuit en de personen kennen.
Door J. Kop op
Wat is hier nou zo bijzonder aan aan dit bericht ? Een terugkeergarantie is nooit gericht op de oude functie. Het garandeert slechts dat de werkgever je weer in dienst neemt voor een vergelijkbaar salaris dat je voorheen had.
Door p op
Snap dat het praktisch is, een goed ingevoerde ambtenaar benoemen als wethouder tot de verkiezingen.

Maar het heeft behoorlijk de schijn tegen. Ben bijvoorbeeld heel benieuwd naar de sollicitatieprocedure...
Door Kramer (Flevoboy) op
Dit deugt natuurlijk van geen kant. Een politiek actief topambtenaar die in eigen gemeente nu wethouder gaat worden. De oppositie moet dit onder geen beding pikken en bij de eerste de beste gelegenheid een motie van wantrouwen indienen.

Ook de terugkeerafspraken kunnen niet door de beugel. Daar zal de Ondernemingsraad van Almere bovenop moeten springen.
Door Stefan op
Is het niet opvallend dat een ambtenaar op een dergelijke functie, kennelijk, al redelijk politiek actief is?

Door bram op
De man had sowieso geen wethouder moeten willen worden. Het zou hem zelfs niet gevraagd mogen zijn en hij had het direct van de hand moeten wijzen. Dat dat allemaal niet gebeurt schijnt te zijn geeft te denken: over de man en over de politieke cultuur. Jammer, weer een smet op ons ambtenarenblazoen.
Door gerard op
Aan dit soort regels is Europa ten onder gegaan.
Door Opmerker op
hmm....wonderlijk...
Door P. Pluim op
Dat een ambtenaar wethouder van dezelfde gemeente wordt en daarna bij die gemeente weer in dienst kan treden als ambtenaar, riekt naar ambtelijke en bestuurlijke inteelt of wel nepotisme.
In deze tijd is dat niet erg fris.