of 62284 LinkedIn

Nieuw kabinet kort gemeenten met 1,2 miljard

Gemeenten krijgen een algemene korting van 1,2 miljard euro op hun dak van het nieuw te vormen kabinet Rutte/Verhagen. Daarnaast liggen er voor 400 miljoen euro aan efficiency-kortingen in het verschiet voor nieuw uit te voeren taken.
Gemeenten krijgen een algemene korting van 1,2 miljard euro op hun dak van het nieuw te vormen kabinet Rutte/Verhagen. Daarnaast liggen er voor 400 miljoen euro aan efficiency-kortingen in het verschiet voor nieuw uit te voeren taken.
Lager dan verwacht
De korting op de algemene uitkering is lager dan verwacht. Gemeenten hielden er rekening mee 1,7 miljard euro minder te krijgen uit het gemeentefonds. Dat deden ze op basis van de commissie Kalden, één van de heroverwegingswerkgroepen van het huidige kabinet.

Kortingen op korting
Toch is de VNG, de koepelorganisatie van gemeenten kritisch, omdat het regeerakkoord korting op korting stapelt. Behalve de algemene korting op het gemeentefonds van 1,2 miljard euro, is er sprake van een doelmatigheids- en effinciencykorting op taken die nog moeten worden gedecentraliseerd.

Evenredig
Zo worden de jeugdzorg en de vorming van regionale uitvoeringsdiensten met respectievelijk 300 en 100 miljoen euro gekort. Ook zijn er korting op specifieke uitkeringen als de wet werk en bijstand en de WSW. In het regeerakkoord staat ook dat de 'samen trap op, samen trap af'-systematiek weer wordt ingevoerd. Dat wil zeggen dat als de rijksuitgaven dalen, de gemeentelijke inkomsten uit het gemeentefonds evenredig afnemen.

Slagkracht
Enerzijds is de VNG verheugd dat het rijk meer taken richting gemeenten wil decentraliseren, anderzijds vreest men dat de financiële middelen die daarvoor worden toegekend niet toereikend zijn. ‘Zonder de bijbehorende middelen en ruimte, zal dat de slagkracht van de gemeenten aantasten’, aldus de VNG, die daarover snel met het kabinet rond de tafel zegt te willen.

Twijfel
De VNG betwijfelt of de toegekende middelen toereikend zullen zijn om op die voor gemeenten nieuwe gebieden iets te kunnen betekenen. ‘Gemeenten moeten hun eigen kracht kunnen inzetten om lokaal een probleem op te kunnen lossen’, aldus een eerste reactie op de kabinetsplannen. Behalve voor voldoende geld, pleiten de gemeenten voor meer bestuurlijke ruimte om zelf lokale invulling te geven zonder stringente opdrachten vanuit het rijk.
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Emile Karregat (M.D. & raadslid (vml weth fin)) op
In reacties lees ik dat OZB omhoog zou moeten? Dat alles behalve. Geen lastenverzwaring voor burgers/bedrijven. Is ook niet nodig. In 80% van de gemeentelijke begrotingen zit meer dan genoeg 'lucht' om een korting van het gemeentefonds van 10% op te kunnen vangen. Je moet het alleen weten uit te halen. Ik spreek uit ervaring.
Door Hans Oldenhof (Criticus) op
Zolang gemeenten niet in staat blijken te zijn om een kostprijste berekenen van hun activiteiten, blijft gemeenteland een incompetente, amateuristische en derhalve ondoelmatige sector.
Door S op
'Dat betekent dat de burger de rekening gepresenteerd krijgt van de gemeenten (hogere OZB).'
Naar mijn mening krijgt de burger de rekening niet zomaar gepresenteerd door een hogere OZB, maar krijgen zij de rekening gepresenteerd, omdat er minder gedaan kan worden. Gemeenten gaan er steeds meer naartoe om alleen wettelijke taken uit te voeren. En op welk niveau jij deze wettelijke taken uitvoert, is nog eigen keuze. Als je de wet maar uitvoert. Daarom is niet perse een verhoging van OZB of iets dergelijks nodig, alle extra's gaan eraf. En dat gaat de burger ook merken. Minder subsidies aan verenigingen, minder groenonderhoud, minder financiële ondersteuning muziekonderwijs. De jeugdzorg gaat naar de gemeenten en zij krijgen daarbij een bezuiniging van 300 miljoen. Want de gemeenten moeten het wel efficienter kunnen, dan de provincie. Dus al die gemeenten moeten (in welke tijd?? Want ook daar wordt enorm bezuinigd) een heel systeem omvormen en het dan dus ook nog met veel minder geld doen. Want dat lukt wel... Dat kunnen gemeenten wel.
Door Arjan Gelder (Voorzitter Partij Voor Gerechtigheid.) op
Met dit beleid is de burger de dupe. Natuurlijk is de VNG blij met meer decentralisatie. Echter wij glijden steeds verder af naar een land van Russisch roulette. De decentralisatie moet gestopt worden! Het mag niet uitmaken of je in Amsterdam of Lutjebroek woont. En dat het een puinhoop is binnen gemeenten en provincies blijkt wel uit; www.leoverhoef.nl
Zelfs top ambtenaren onderkennen dit. Alleen de politiek wil niet luisteren. Ook het nieuw te vormen kabinet speelt in deze struisvogel politiek en kiest voor de weg van de minste weerstand, maar laat wel boekhoud fraude van miljarden bestaan. Voor de Partij Voor Gerechtigheid moet het roer echt om!!
Door Piet brontsema (org. adviseur) op
oh ja over de ruggen van anderen mooi weer spelen , heel veel liberalen draaien zich in het bgraf om ben ik bang voor.
Door Frans (hardwerkende ambtenaar) op
Het ontwerp kabinet wil zoveel mogelijk verantwoordelijkheid bij de gemeenten leggen -"dichtbij de burger"- om zelf kosten te besparen. De gemeenten krijgen echter geen geld voor de extra taken. Dat betekent dat de burger de rekening gepresenteerd krijgt van de gemeenten (hogere OZB).
Door Ed (economisch analist) op
Het is beslist niet eenvoudig om de exacte bezuinigingen bij de gemeenten in te schatten. Er zijn zoveel elementen. Heel veel landelijke ingrepen komen indirect weer op het bordje bij de gemeente. De taakstellingen bij Kunst & Cultuur is een mooi voorbeeld: de landelijke bijdrage voor een groot evenement wordt sterk verminderd, oh ja, u moet ook zelf de politieinzet vergoeden. Ga maar kaartjes verkopen (dus een hek er omheen). En naar wie gaat de organisatie van zo'n evenement dan kijken....juist. Ik denk dat wanneer alles aan effecten in kaart is gebracht ook de gemeenten er niet aan ontkomen om soms grote verstrekkende keuzes te maken. Het wordt de komende jaren minder, veel minder en daar valt gewoon niet aan te ontkomen.
Door Jacques (juridisch adviseur) op
Als de gewetensvolle leden van het CDA er morgen in Arnhem niet in slagen het onheil van 'een regering Wilders' af te wenden, zal er - voor hoe lang? - een periode aanbreken die wordt gekenmerkt door een aan banden gelegde overheid op alle bestuursniveaus. Wilders c.a. richten zich, immers, niet op het algemeen belang, maar op specifieke belangen vanuit hun tunnelvisie op de samenleving.

Vacatures

Van onze partners