of 59761 LinkedIn

Nieuw internationaal platform burgemeesters

Met de oprichting van het Global Parliament of Mayors (GPM) dit weekend in Den Haag, is een nieuwe stap gezet in de opmars van steden. Den Haag gaat het secretariaat voorlopig voeren. De burgemeesters willen zich onder andere sterk maken voor het tegengaan van de opwarming van de aarde.

Met de oprichting van het Global Parliament of Mayors (GPM) dit weekend in Den Haag, is een nieuwe stap gezet in de opmars van steden. Den Haag gaat het secretariaat voorlopig voeren.

Rol in bestrijding klimaatverandering

Steeds meer burgers wonen in steden en de burgemeesters hebben met het GPM nu een eigen platform om beleid te beïnvloeden op het internationale toneel. Steden moeten een rol gaan spelen op het gebied van klimaatverandering, migratie pandemieën, ongelijkheid en stedelijke veiligheid, onderwerpen die hen aangaan maar waarin ze tot nu toe geen stem hebben in internationale organisaties. Zo moet het GPM zich laten zien in Quito, waar de Habitat III conferentie is, over klimaatverandering, zei burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag, een van de trekkers van het GPM na afloop. Hoe de steden zich op die korte termijn moeten manifesteren – het is over een maand en voorbereidingen voor dit soort conferentie duren vaak jaren – moet nu worden uitgezocht. Uitgesproken is verder door de burgemeesters dat het GPM organisaties als de Wereldbank, de Oeso en de VN moet gaan adviseren.

 AfbeeldingBenjamin  Barber

Het Global Parliament of Mayors is en idee van de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber. Hij kwam met het idee in zijn boek If mayors ruled the world (2013). Barber – Aboutaleb zou hem een spiritueel leider genoemd – betoogt daarin dat het burgemeestersambt de beste vorm van governance is omdat dat dicht bij de burger staat, lokaal betrokken is in een wereld die steeds meer onderling afhankelijk is. De afgelopen drie jaar is Barber de wereld rondgetrokken om burgemeesters te winnen voor dat idee. In Den Haag waren zestig burgemeesters, van steden van pakweg 120.000 tot 4 miljoen. Nogal wat grote spelers zoals Londen of Mumbai ontbreken, maar Barber heeft er vertrouwen in de steden als London of New York ook voor zijn ideeën te winnen.

Afbeelding

Secretariaat in Den  Haag

Barber noemde de oprichting een historisch moment en Peter Kunz van Mannheim bevestigt dat. ‘We maken de oprichting van een nieuwe internationale organisatie mee. Dus dit is een historisch weekend.’ Er is ook een adres voor de organisatie: Den Haag gaat het secretariaat voorlopig voeren. Burgemeesters van Amman, Kaapstad, Melbourne,  Delhi, Rio de Janeiro, Mannheim en Oklahoma gaan de plannen verder uitwerken. 

 

 


AfbeeldingKrachtig platform

Burgemeester Van Aartsen van Den Haag omarmt gedachtengoed. De auteur van het rapport De eerste overheid, dat het belang van lokaal bestuur onderstreept: . ‘Uiteindelijk gaat het om de luchtvervuiling in Jakarta of het openbaar vervoer in Beijing en dat zijn zaken die lokaal bestuur aan gaan.’ In Den Haag is vooral gesproken over de rol van gemeenten in klimaatverandering, governance en migratie. Met plenaire sessies werden de neuzen dezelfde kant opgezet door het probleem te definiëren en concepten te formuleren. In besloten sessies gingen burgemeesters vervolgens dieper op de materie in. Dan gaat het bijvoorbeeld over migratie, een wereldprobleem. Rotterdams burgemeester Ahmed Aboutaleb: ‘Iemand in onze sessie zei daarover dat de overheid moet zorgen dat mensen integreren. Dan zeg ik als migrant dat het niet een taak van de overheid is, maar van de mensen die moeten integreren. Dat vinden ze interessant.’ Barber is dik tevreden. ‘Dit kan een krachtig platform worden, voor politieke discussie en politieke actie.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door p op
Nou nou wat een zure reacties...wees blij dat er wordt gezocht naar dwarsverbindingen. En ja je mag ze er op afrekenen wat er uit deelname aan zo'n netwerk komt.

Hoewel dat in het NL geval altijd lastiger is, het uitgangspunt is dat burgermeesters dichter bij burgers en hun problemen staan-lastiger als je kroon benoemd bent...
Door Tom Theune op
Zoveelste ouwehoerclub. Nu al met zekerheid te zeggen dat dit gezelschap van burgemeesters niets maar dan ook helemaal niet gaat bereiken. Maar wel om de zoveel tijd leuke snoepreisjes maken. De burger betaalt toch wel.
Door Marquis van Canteclair thoe Beneveldt (raadgever) op
Hoogedelachtbare heer van Aartsen, U bent nu burgemeester van een dorp met tal van binnendorpse problemen die maar niet opgelost willen worden. Parbleu, ge zijt Ex-Excellentie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden (of lokt een dienstreisje Quito?)