of 60775 LinkedIn

Niet uitgezette illegaal vogelvrij in buurgemeente

Een illegaal die door de gemeente wordt beschermd tegen uitzetting, kan bij het oversteken van de buurgrens wel door de vreemdelingendienst  worden opgepakt.

Als een illegaal in de ene gemeente niet uitgezet kan worden omdat de burgemeester dat in verband met de openbare orde niet verantwoord vindt, dan dreigt hij bij bezoek aan een andere gemeente vogelvrij te worden. Dat stelt voorzitter Bernt Schneiders van het Genootschap van Burgemeesters. 'Daar zal het argument van verstoring van de orde niet gelden, dus kan de man of vrouw alsnog worden uitgezet, dat is de consequentie'.

 

Ten pricipale geen standpunt
Behalve deze formeel juridische analyse kan het genootschap volgens Schneiders 'ten principale' geen standpunt innemen in de ruzie tussen minister Leers en de gemeenten die weigeren mee te werken aan het uitzetten van illegale vreemdelingen. ‘Juist de afweging of de openbare orde in gevaar is, blijft onder alle omstandigheden de verantwoording van de burgemeester, daar kan geen enkele koepelorganisatie op afstand intreden’, stelt Schneiders.

 

Beschermen tegen rellen

Schneiders reageert op de controverse tussen minister Leers van asielzaken en meer dan 40 gemeenten die hun politiekorps niet willen inzetten voor het uitzetten van illegalen. De burgemeesters zijn bang voor rellen en beroepen zich formeel op hun verantwoording de openbare orde te garanderen. Leers zegt dat de vreemdelingenpolitie onder hem valt en dat de burgemeester zijn landelijke beleid moeten faciliteren. De reguliere politie moet de vreemdelingendienst om die reden bij de uitzetting assisteren –lees beschermen tegen relletjes.

Patstelling

Juridisch en vooral praktisch lijkt nu een patstelling ontstaan, zo concludeert Schneiders. ‘De minister kan tot actie overgaan, maar kan inzet van de lokale politie moeilijk afdwingen. En zonder inzet van gemeente agenten is uitzetting natuurlijk ondenkbaar. Want wat als er dan werkelijk rellen uitbreken? Dan is de openbare orde natuurlijk helemaal in het geding’.

 

Geen blokkades
Verder dan deze constatering wil Schneider als voorzitter van het genootschap niet gaan. In zijn dagelijkse werk als burgemeester van Haarlem heeft hij op dit moment geen vergelijkbare zaak bij de hand. Hij kan zich ook moeilijk voorstellen in voorkomende gevallen de Schipholtunnel te zullen blokkeren om de oprukkende vreemdelingendienst tegen te houden. ‘Natuurlijk niet, zover komt het echt niet in ons land, gelukkig niet’.


Geen jurisprudentie

Maar hoe de patstelling dan wel doorbroken kan worden, weet hij niet precies. ‘Dit is heel lastig, als iedereen zijn been stijf houdt, dan is er geen jurisprudentie voorhanden om het op te lossen’. Hij herinnert zich vaag een burgemeester die ooit weigerde om demonstranten tegen een kerntransport van de spoorlijn te laten halen. ‘Deze is toen tijdelijk uit zijn ambt gezet geloof ik.’ Voor nu zou hij deze oplossing ‘zeker niet onmiddellijk aanraden’.

 

Burgenmeester in spagaat
Wat volgens Schneider wel enigszins ‘schuurt met onze gedecentraliseerde eenheidsstaat’ is de gedachte dat een lokaal bestuurder landelijk en door de Tweede Kamer goedgekeurd beleid zou frustreren. 'Maar als er ook een tegenovergestelde uitspraak van de gemeenteraad ligt, dan zit de burgemeester wel in een moeilijke spagaat.’ Maar tegelijkertijd staat voor Schneider een ding staat vast: de burgemeester blijft verantwoordelijk voor de openbare orde. ‘onder alle omstandigheden’.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Piet (consultant) op
Dit zijn Burgemeesters die hun wettelijke taken trachten te ontlopen. Bovendien bedrijven ze op deze partij politiek.

Kortom d.i. een van de tekenen van het bestuurlijk verval in Ned
Door Henk op
Verstoring van de openbare orde:
kunnen in de gemeenten van die burgemeesters nog ooit wel voetbalwedstrijden worden gehouden ?
Dan (met name bij de "grotere wedstrijden") is het altijd raak !
Het begint er in deze zaak zo langzamerhand op te lijken dat de enige die de orde echt verstoord, de burgemeesters zijn.
Door Frank S. op
Burgemeesters beroepen zich op verstoring van de openbare orde, zelfs wanneer die verstoring nog niet heeft plaatsgevonden. Het zou dan consequent zijn mee te werken indien de verstoring van de openbare orde zich niet voordoet. Met deze uitspraken doen de burgemeesters iets extreem verwerpelijks en staatsrechtelijk strafbaars. Ze roepen namelijk impliciet op tot verstoring van de openbare orde. Ze doen zelfs geen moeite hun motief te verhelen. Ze zijn eenvoudigweg tegenstander van een democratisch genomen besluit. Stuitend.
Door Harry Brakel op
Tot op heden, ondersteun ik het beleid terzake van de burgemeester van de gemeente Giessenlanden.
Door R. van Zandvoort op
Die burgemeesters van tegenwoordig zijn allemaal van die bangerikken. Allemaal bang voor hun eigen hagje.
Door Oca de Reiger op
Doome actie van de burgemeesters, nu is het wel zeker dat er gewerkt gaat worden om de verantwoordelijkheid voor de lokale politie bij de gemeenten/ burgemeesters weg te halen. Ik vind het trouwens onbegrijpelijk dat zij, hoe dan ook aan het overtreden van de wet door illiegalen, mee wensen te werken. Deze buregmeesters moeten niet meer opnieuw benoemd worden en geen betrekking bij de overheid meer krijgen Het zijn eigenlijk weiger burgemeesters.
Door ferdinand (kritisch burger) op
Een burgemeester die zich niet kan verenigen met gerechtelijke uitspraken en hierdoor niet in staat is de wet te handhaven moet opstappen en zich niet beroepen op oneigenlijke argumenten. Het kan niet zo zijn dat iedereen zijn eigen wetjes maar maakt. We hebben in dit land regels met elkaar gemaakt die je zeker als burgemeester maar te respecteren hebt. Deze functie geeft je niet het recht hiervan af te wijken, want juist dan breng je met een dergelijke buitenwettelijke actie de openbare orde in gevaar, door dit te legitimeren.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Nederland begint steeds mee op een bananenrepubliek te lijken. Koren op de molen van populisten en extremisten. Deze keer met dank aan het naoorlogs verzet van burgemeester Boot.
Door anand (adviseur) op
Helemaal eens met Johannes. Het moet niet veel gekker worden in dit land.
Door johannes (adviseur) op
Beseft deze "bestuurder" wel dat de illegalen nu een veilige haven in Nederland hebben gevonden?Alle illegalen die uitgezet dreigen te worden zullen met hulp van de vluchtingenorganisaties hun toevlucht nemen in de gemeenten van de "weiger burgemeesters". Het wordt tijd dat minister Spies samen met dhr. Rutte ingrijpt en de burgemeesters duidelijk maakt dat zij een democratisch besluit moeten uitvoeren.Onrust in een gemeente als wapen gebruiken in de discussie rond het uitzettingsbeleid is verwerpelijk.Daarmee geef je een voedingsbodem aan burgerlijke ongehoorzaamheid, die door de hulporganisaties zal worden aangewakkerd om hun doel te bereiken.Als de bevolking(en dat hoeft maar een kleine groep te zijn) dan dreigt met onrust, laat de burgemeester zijn taak voor wat het is.Als een burgemeester als persoon tegen het uitzettingsbeleid is,moet hij in zijn functie toch de wet handhaven.Kan hij dit niet, dan rest het advies (zoals bij de trouwambtenaren) om de functie neer te leggen (zonder vertrekregeling).Dan laten deze "bestuurders"zien dat zij de bekende ballen hebben.De heer Schneiders geeft aan weinig kaas gegetente hebben van het Staat- en Bestuursrecht.Een besluit van een raad kan nooit een besluit van de van een hoger orgaan overrulen,hoe graag sommige gemeenteraden dit ook zouden willen.Dan zou de bijl aan de wortel van onze democratie worden gezet.