of 64204 LinkedIn

Niemand verantwoordelijk voor sneeuw op stoep

6 reacties
Wie is er verantwoordelijk voor het wegvegen van sneeuw op de stoep? Sinds de bepaling dat burgers verplicht zijn om hun inrit en stoep sneeuwvrij te maken uit de APV is verdwenen, lijkt niemand verantwoordelijk als iemand door gladheid zijn nek breekt.

Verplicht arbeid
In Dordrecht zouden ze graag meer strooien. In Den Bosch krijgen klagende burgers een voorkeursbehandeling. In Haarlemmermeer waren burgers tot vandaag verplicht hun eigen stoepje te vegen, een beleid dat volgens Hilversum ‘verplichte arbeid’ zou zijn en dus in strijd met het internationaal recht. Gemeenten zijn, kortom, verdeeld waar het gaat om sneeuwruimen. Dat blijkt uit een korte telefonische rondgang.

 

Niemand aansprakelijk
Vroeger waren burgers verplicht om hun inrit en stoep sneeuwvrij te maken. De afgelopen jaren is die bepaling uit veel Algemene Plaatselijke Verordeningen (APVs) verdwenen, omdat hij niet te handhaven bleek. In de huidige situatie is noch de burger, noch de gemeente aansprakelijk als iemand door gladheid zijn nek breekt. Andere gladheidsbepalingen zijn in de nieuwe modelverordening van de VNG blijven bestaan, zoals het verbod om bij strenge vorst je auto te wassen. Wie gladheid veroorzaakt, is strafbaar.

 

Eigen straatje
Dinco Vos, gebiedsopzichter bij de gemeente Dordrecht, vindt dat er teveel bij de gemeente wordt neergelegd. ‘Als kind vond ik het prachtig als het glad was. Tegenwoordig hoor je ouders erover zeuren.’ Hij heeft het dit jaar druk met strooien. Naast het door b&w bepaalde gebied neemt hij ook vaak bruggetjes en de gebieden bij bejaardentehuizen mee. En dat terwijl zijn gemeente zucht onder het personeelsgebrek. Het liefst zou hij zien dat mensen hun eigen straatje schoonhouden. Maar hij beseft: dat is niet af te dwingen.

 

Klagers eerst
Theo van Weert, ambtenaar beheer openbare ruime in Den Bosch, zegt dat zijn gemeente op drie urgentieniveaus onderscheidt als het om strooien gaat. Op 1 staan doorgaande wegen, busroutes en fietspaden. Op 2 industrieterreinen en wijkontsluitingswegen. En dan pas zijn de wijken aan de beurt. Klagers krijgen een voorkeursbehandeling. Een boos telefoontje wordt onmiddellijk beloond met een promotie naar niveau 2. Maar dan nog is de gemeente niet aansprakelijk als het mis gaat. ‘Wij hebben een inspanningsverplichting, geen garantieverplichting.’

 

Website
Volgens Ton Kamerling, gemeentelijk jurist in Hilversum, is er nog een reden dat gemeenten de veegplicht niet meer opleggen: ‘Dat zou in strijd zijn met het internationaal recht, want het zou neerkomen op verplichte arbeid.’ Dat zou betekenen dat Haarlemmermeer zich hieraan schuldig maakt. Op hun website lezen we: ‘U bent verplicht om zelf de stoep voor uw huis sneeuw- en ijsvrij te houden.’ Gewezen op deze bepaling, haast woordvoerder Martin Schwandt zich om de zaak uit te zoeken. ‘Inderdaad,' antwoord hij, 'de tekst staat nog letterlijk in onze APV. Maar het is meer een vangnetartikel waarnaar je bij excessen kunt verwijzen. Er worden geen mensen aangeschreven als ze meer dan tien centimeter sneeuw voor hun deur hebben. We gaan onze APVs dit voorjaar tegen het licht houden, en ik zal hier adviseren dat die tekst op de website gewijzigd wordt. “U kunt zelf uw stoep schoonmaken”, maken we ervan.’

Lees meer:
Vuilnis wordt niet opgehaald door vorst 06.01.09
Glibberen op droog zout in Almere 19.12.08
Bestrijding gladheid coördineren 08.09.06

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Louis van Overbeek (Wakkkere burger) op
Enkele jaren geleden heb ik me eens grondig verdiept in de problematiek van het sneeuwvegen. Dat het heeft geleid tot een stukje dat ik hier herhaal en wellicht enige helderheid kan verschaffen:Als in de winter de sneeuwvlokken voor het eerst weer neer dwarrelen, kun je er de laatste jaren gif op innemen: (Gemeente)-bestuurders realiseren zich dat enerzijds de lokale gemeentewerken door allerlei bezuinigingen zozeer zijn onderbemand dat zij onmogelijk in staat zijn de stad sneeuwvrij te houden, maar dat anderzijds het aantal werklozen, die tegenwoordig in rap tempo in de bijstand geraken, flink is gegroeid.

Dus komen zij steevast met het door hen als origineel beschouwde plan deze werklozen zonder betaling en op straffe van het korten dan wel beëindigen van hun uitkering te verplichten sneeuw te ruimen in de door hen bestuurde steden (1 + 1 is immers 2), zich niet realiserend dat in vorige winters collega’s van hen ook al met dit inmiddels dus afgezaagde plan op de proppen zijn gekomen, dat het voordeel heeft ook goed te vallen in de onderbuik, en helemaal geen dwangarbeid zou zijn, zoals critici beweren. Gewoon de tegenprestatie voor een uitkering die in Nederland tegenwoordig met de zegen van de PvdA mag worden verwacht.

Enkele jaren geleden (in 2007) hebben niettemin deze zelfde gemeenten onder leiding van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) massaal de verplichting voor burgers hun eigen stoep sneeuwvrij te houden uit hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geschrapt. Reden: bij nader inzien leek deze in strijd met artikel 4 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), dat dwangarbeid verbiedt. Hoe kunnen gemeenten als zij menen hun burgers er niet eens toe te mogen verplichten hun eigen stoepje sneeuwvrij te houden dan wel met droge ogen werklozen (die toch ook nog steeds burgers zijn) ertoe dwingen gratis de hele stad sneeuwvrij te maken en ontkennen dat daarbij sprake is van verboden dwangarbeid?

De Nederlandse gemeenten maken in deze kwestie twee keer een (denk)fout: wat betreft het sneeuwvrij maken van het eigen stoepje hadden de gemeenten zich kunnen beroepen op een uitzondering die in artikel 4 EVRM geldt voor ‘normale burgerplichten’, die niet onder het verbod op verplichte arbeid vallen. Men had de individuele burger daar dus wel degelijk toe kunnen verplichten: het sneeuwvrij houden van het eigen stoepje is immers een normale burgerplicht. Anders is het gesteld met de werklozen: het sneeuwvrij maken van de gehele publieke ruimte kan immers niet zo worden gekwalificeerd.

De gemeenten leggen dus géén verplichting op waar het verdragsrechtelijk wel kan, en wél een verplichting op waar het om diezelfde reden níet kan.

Door henk (terrorist) op
Ze kunnen het niet verplichten, want je bent immers niet verplicht om altijd thuis te zijn, dus komt er een boete? Dan ben je toch gewoon op vakantie geweest?
Boem! boete nietig verklaard, case closed!
Door D. de Best (oud archivaris rechtbank) op
Wat nu als de buren de sneeuw op de straat schuiven, zodat je met je auto er niet meer langs kunt? En bijv. ook een ambulance niet?
Door Rob Werts op
oeps, vergeet onderstaand bericht is namelijk op de verkeerde site gepost, was voor de andere tab bedoelt.
Door Rob Werts op
Niemand aansprakelijk

Vroeger waren burgers verplicht om hun inrit en stoep sneeuwvrij te maken. De afgelopen jaren is die bepaling uit veel Algemene Plaatselijke Verordeningen (APVs) verdwenen, omdat hij niet te handhaven bleek. In de huidige situatie is noch de burger, noch de gemeente aansprakelijk als iemand door gladheid zijn nek breekt. Andere gladheidbepalingen zijn in de nieuwe modelverordening van de VNG blijven bestaan, zoals het verbod om bij strenge vorst je auto te wassen. Wie gladheid veroorzaakt, is strafbaar.

Er is er nog een reden dat gemeenten de veegplicht niet meer opleggen: ‘Dat zou in strijd zijn met het internationaal recht, want het zou neerkomen op verplichte arbeid.’
Door e. van bunnik op
Peanuts! Wie zijn gemeente, mét landelijk gebied, belt wegens niet-gestrooide fietspaden, snapt het helemaal niet meer. de gemeente verwijst, omdat dat pad twee landelijke gemeenten verbindt, naar de buurgemeente die terugverwijst en vervolgens naar het waterschap die, omdat het fietspad naast een snelweg ligt (maar daar weer geen deel van uitnmaakt!) verwijst naar Rijkswaterstaat die weer verwijst naar... Nou ja, geen wonder dat burgers hun eigen stoepje niet meer sneeuwvrij maken. de Overheid maakt zich, als het even kan, er ook met een ''Jantje van Leiden" vanaf.

Vacatures

Van onze partners