of 64204 LinkedIn

Nederlandse Moslim Partij is gewoon islamitische CDA

Analyse- Na een uitgebreide analyse van het gedachtegoed van de Nederlandse Moslim Partij is er maar een conclusie mogelijk: de partij lijkt nog het meeste op het welbekende CDA. Tenminste, als we naar de inhoudelijk standpunten kijken. Met betrekking tot de partij-organisatie, ledenaantallen, de electorale aantrekkingskracht en de kwaliteit van de politici die voor de partij werkzaam zijn, komt de NMP natuurlijk niet in de verste verte in de buurt van het CDA.
André Krouwel 18 reacties
Analyse- Na een uitgebreide analyse van het gedachtegoed van de Nederlandse Moslim Partij is er maar een conclusie mogelijk: de partij lijkt nog het meeste op het welbekende CDA. Tenminste, als we naar de inhoudelijk standpunten kijken. Met betrekking tot de partij-organisatie, ledenaantallen, de electorale aantrekkingskracht en de kwaliteit van de politici die voor de partij werkzaam zijn, komt de NMP natuurlijk niet in de verste verte in de buurt van het CDA.

Gematigde koers
Net als de Nederlandse Christendemocraten zegt de Nederlandse Moslim Partij dat het geloof slechts een inspiratiebron is voor het politiek handelen. De blinde toepassing van Allahs woord in de vorm van sharia wordt afgewezen. Op dezelfde wijze onderscheidt het CDA zich van de SGP die wel theocratisch is en Gods geboden rechtstreeks in wetgeving wil omzetten. De NMP zegt afstand te nemen van fundamentalisme en extremisme en wil een gematigde koers varen. Zo gaat de NMP uit van de gelijkheid van mannen en vrouwen, die dezelfde rechten hebben. Daarmee is de partij duidelijk progressiever en verlichter dan de SGP die nog steeds vrouwen weigert toegang te geven tot publieke ambten.

 

Hoeksteen
De NMP gebruikt zelfs dezelfde taal als het CDA met precies dezelfde begrippen: zo speelt het begrip rentmeesterschap een belangrijke rol, barmhartigheid, respect voor het leven en het gezin als hoeksteen van de samenleving. Als je islam en Allah vervangt door christendom en God dan is het net of je een CDA document zit te lezen. Er wordt in het visiedocument zelfs een rechtstreekse link gelegd tussen het politieke programma van het CDA en de NMP. Men stelt ‘Het gezin is de hoeksteen van de maatschappij. Dat gegeven uit het partijprogramma van het CDA is van groot belang voor de Nederlandse Moslim Partij’. We hebben dus eigenlijk gewoon te maken met het islamitische broertje van het CDA!

 

Solidariteit
Net als het CDA profileert de NMP zich inhoudelijk als een partij in het politieke centrum. Zo wordt de nadruk gelegd op de solidariteit tussen arm en rijk. Er wordt niet gekozen voor de armen – als rechtvaardiging om de rijken zwaar te belasten – maar de NMP lijkt een moreel beroep te doen op de rijken om zorg te dragen voor de armen. Net als het CDA wijst de NMP op de eigen verantwoordelijkheid van diegenen die rijk zijn  om via charitas de armen mee te laten delen in de welvaart. Omdat veel van het sociaaleconomisch gedachtegoed van de NMP onduidelijk blijft – zo is niet duidelijk hoe de partij over marktwerking denkt – is de economische visie niet makkelijk te doorgronden. Uit de verschillende documenten blijkt wel dat de NMP zeer veel oog heeft voor de kleine ondernemer en deze ook wil steunen. Hier lijkt de partij dus ook een echt christendemocratische koers te varen: marktwerking is goed, maar men is ook niet vies van enige regulering, wetgeving en zorgen voor randvoorwaarden waarbinnen de marktwerking kan plaatsvinden. Deze gemengde economische orde is ook kenmerkend voor de middenkoers van de christendemocratie.

 

Dubbele nationaliteit
Er zijn ook wel verschillen tussen het CDA en de NMP: zo is het CDA tegen het hebben van een dubbele nationaliteit en is de NMP daar voorstander van. Het CDA was voorstander van een totaal verbod op burka’s en is nu nog tegen het dragen van een burka door personen in een publieke functie. DE NMP is fel tegenstander van een burkaverbod. Ook erkent het CDA niet de verkiezingsoverwinning van Hamas op de Gazastrook, terwijl de NMP vindt dat Nederland deze verkiezingsuitslag gewoon moet accepteren, ook al past dat niet in ‘het Westerse plaatje’.

 

Homohuwelijk
Ook op het immateriële vlak lijkt de partij als twee druppels water op het CDA. Zo is de NMP uiterst terughoudend op het gebied van homohuwelijk, abortus en euthanasie. Men erkent deze praktijk in Nederland maar is tegenstander van het gelijkgeslachtelijke huwelijk en levensbeëindiging door abortus of euthanasie. De NSM kan daar wat stelliger in zijn dan het CDA. Het CDA heeft immers meegewerkt aan alle huidige wetgeving op deze terreinen en draagt daar de verantwoordelijkheid voor. Dat neemt niet weg dat minister-president Balkenende zich ook tot tegenstander van het homohuwelijk heeft verklaard (weliswaar heel laf in het buitenland maar toch).

 

Abortus
In het abortusstandpunt blijkt de niet-fundamentalistische houding het beste: de NSM is tegen abortus, maar erkent dat het in sommige gevallen mag als de voortzetting van de zwangerschap gevaar oplevert voor het leven van de moeder en bij verkrachting. Een fundamentalist zal niet willen ingrijpen, maar de gebeurtenissen zien als de wil van God (of Allah). Zo niet de NMP. Zij varen een gematigde koers op economisch en moreel gebied. De NMP is daarom ook eigenlijk overbodig

 

In Venlo hebben de kiezers dat ook gedacht. Veel moslims lijken op het CDA te hebben gestemd, niet op de NMP. In het te voeren beleid zal dat niets uitmaken!
 
André Krouwel is politicoloog en als universitair docent verbonden aan de afdeling politicologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ook is hij wetenschappelijk directeur van Kieskompas.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door W. Wilkens (schrijvende) op
Geen ruzie, mensen!
Er is immers één Almachtige God.
Door Toon Hartjes (hoofd middelen) op
In dit artikel over de NMP wordt onder het kopje "homohuwelijk" in de 5e zin ineens de afkorting NSM gebruikt, terwijl dit onder het kopje "Abortus" in de 2e zin ook weer gebeurd, om vervolgens weer de afkorting NMP te gebruiken.
Erg slordig allemaal en zeer verwarrend!
Door stork op
@gezond verstand

Joh, houd toch op met die xenofobe onzin.
Door k.schaap (gemeenteambtenaar) op
Het is een slechte zaak dat iemand die van zo weinig objectiviteit blijk geeft, is verbonden als wetenschappelijk directeur aan kieskompas.
Door peter petrus (beleidsadviseur VROM) op
Uw conclusie, dat als de NMP overbodig is, omdat zij in grote lijnen de gelijke politieke koers zou willen varen als het CDA, deel ik niet. Indien de NMP moslims aanspreekt, waar het CDA dat niet doet, heeft zij al bestaansrecht. Maar het zou ook goed zijn, indien de NMP er in zou slagen meer evenwicht te brengen in de discussie over de politiek van Nederland ten aanzien van Israël en Palestina. Het CDA en daarmee het gehele kabinet is te kritiekloos pro Israel.
Door allard gunnink (directiesecretaris) op
Jammer dat ook hooggeschoolden (die beter zouden moeten weten) het woord fundamentalist te pas en te onpas gebruiken. Jazeker, ik geloof dat Jezus als koning regeert en uiteindelijk alle macht heeft. Maar dat betekent helemaal níet dat ik niet zou mogen handelen of ingrijpen. Verdiep je eerst nog eens in die mooie combinatie van eigen verantwoordelijkheid en leiding van God, voor je het etiket fundamentalist plakt.
Door Gezond verstand (manager) op
Zie hier de volgende stap in het kolonisatieproces van de politieke Islam. Kenmerkend is het zinnetje over de Gaza "ook al past het niet in het westerse denken". Dit is nu precies waar het over gaat. De Islam is een ons zeer vijandige stroming, al meer dan duizend jaar.
Door Izz ad-Din Ruhulessin (Directeur) op
"Een fundamentalist zal niet willen ingrijpen, maar de gebeurtenissen zien als de wil van God (of Allah)."

Flink staaltje slechte journalistiek. De gedachte dat abortus onder bepaalde omstandigheden is toegestaan, is juist prevalent onder 'fundamentalisten'.

Vacatures

Van onze partners