of 64231 LinkedIn

'Nederlandse Jihadisten plegen verraad'

Burgemeester Aboutaleb en wethouder Eerdmans van Rotterdam noemen Nederlandse jihadstrijders verraders.
16 reacties

,,Mensen die oproepen tot een gewelddadige strijd of het afreizen naar oorlogsgebieden om de wapens op te pakken, plegen verraad.'' Dat stellen burgemeester Ahmed Aboutaleb en wethouder Joost Eerdmans van Rotterdam zaterdag in een opinieartikel in dagblad Trouw.

Gevaar voor vrede
Zij vinden dat deze 'verraders' niet alleen de kernwaarden van de democratie verloochenen, maar ook hun (groot)ouders, die juist naar het vrije en tolerante Nederland zijn gekomen of gevlucht om hun kinderen een goede toekomst te geven. ,,Als je er bewust voor kiest om een gevaar te vormen voor de vrede in de wereld, verdien je het om maximaal geïsoleerd te worden'', aldus Aboutaleb en Eerdmans.

Lokale overheid

Ze vinden het terecht dat het kabinet met maatregelen is gekomen om het jihadisme in Nederland aan te pakken. Ze merken wel op dat de lokale overheid daarin een cruciale rol heeft; om radicalisering tijdig te signaleren en te voorkomen. ,,In Rotterdam gebeurt dit via een fijnmazig netwerk van religieuze instellingen, scholen, buurtagenten en zorgverleners.''

Vrijheid van meningsuiting
Haatpredikers zijn niet welkom. ,,Maar helaas ontbreekt het ons aan juridische middelen om ze tegen te houden. ,,We gaan wel te rade bij de uitnodigende partij met de vraag waarom er iemand wordt uitgenodigd die haatzaait? Wat ons betreft kom je niet weg met het argument vrijheid van meningsuiting.''


Megafoon

Verreweg de meeste moslims staan niet achter het radicale gedachtengoed van IS en het voeren van een gewapende religieuze strijd, schrijven de bestuurders. Maar daarentegen mag juist die meerderheid binnen de moslimgemeenschap zich vaker laten horen. ,,Juist zij zouden een megafoon in de hand moeten nemen.''

Wrijving
Eind september wordt in Rotterdam een conferentie gehouden over de invloed van internationale conflicten­­ op onze samenleving. Daarvoor is ook de moslimgemeenschap uitgenodigd. ,,Daar mag het verbaal best stevig aan toe gaan, want zonder wrijving geen glans.''

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@allemaal. http://www.tref.eu/nl/overzicht/midden-eur-rusla … De dinsdag vrijgegeven documenten (hier te raadplegen) uit Rusland, Frankrijk, Duitsland en de VS onderstrepen die beloftes. nsarchive.gwu.edu/sites/default/files/thumbnails/image/4_1.jpg De uitbreiding kwam toch, na het besluit van president Bill Clinton in 1994 om de Alliantie levensruimte in het oosten te geven, en na de opname in de NAVO van de Visegradlanden (Polen, Hongarije, het toenmalige Tsjechoslovakije) in 1997 in een stroomversnelling. Gorbatsjov heeft altijd gesteld dat de Sovjet-Unie in ruil voor haar fiat voor de Duitse hereniging de garantie (in het bijzonder op 9 februari 1990 van toenmalig VS-minister van Buitenlandse Zaken James Baker) kreeg dat de Noord-Atlantische alliantie “geen duim” (not an inch) naar het oosten zou opschuiven. Die belofte is weliswaar nooit op schrift gesteld, wat Gorbatsjov later op het verwijt van verregaande naïviteit kwam te staan. Nochtans waren er, zo blijkt uit de documenten, velen die Moskou destijds geruststelden: naast Baker (VS-Buza) en Woerner(Navo) waren dat onder andere VS-president Bush senior, de Duitse bondskanselier Helmut Kohl en zijn buitenlandminister Hans-Dietrich Genscher, de Franse president Francois Mitterrand, de Britse premiers Margaret Thatcher en John Major en CIA-baas Robert Gates.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
2.@keijzer. Meer lezen dan enkel de NRC of de VK is aangewezen.Blind tegen Rusland ageren, dat de Krim met instemming van het volk terughaalde, brengt WO3 enkel dichterbij. U stelt: Als het tij keert worden de bakens niet,of laat, of te laat verzet. U toont zich een schoolvoorbeeld waarom dit nooit vroegtijdig gebeurt. Dit geldt evenzeer voor u beste keijzer. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Nepnieuws heeft ook in Nederland al lang intrede gedaan. Dat geldt niet voor de bijdrage van Max ( gebaseerd op de koran een eeuwenoude overlevering) inzake Dar al-harb en Dar al-islam. Onze naieve christelijk wangtoekeerders waarden zullen het afleggen tegen ook de angstige islamiet die met de dood wordt bedreigd door zijn broeders en zusters en dus zal moeten meevechten. We hebben een nieuw Wenen enz. nodig maar het lijkt al te laat te zijn door onze eigen dommigheid en het spel dat over onze ruggen wordt gespeeld. Dat gebeurt echt niet enkel bij Islamieten.
Door loeekoek (vm. jur.medew.gsd) op
1.@keijzer In uw eerste bijdrage richting Jantje: In Duitsland is er nu gedoe om fundamentalistische Moslims die met hesjes met sharia polizei lopen. Dat is in het Verenigd Koninkrijk (veel Paki's)al jaren zo.Ik merkte dat al bij mijn eerste bezoek in 1975 gevolgd door meer dan 40 bezoeken aan mooi maar bezet Engeland. (deel 2). U schrijft:Dat Poetin als autocraat van het grootste land op aarde en diens megagrote legermacht Oekraïnes soevereiniteit omver walst en veroorzaker is van 2000 doden en die van een passagiersvliegtuig. - Dat van MH17 is nog nooit bewezen en zal ook onder die onderste steen blijven. Per saldo is Oekraïne zijn eigen rechter in deze met vetorecht en Nederland heeft zich voor het karretje met een juridisch onoplosbaar probleem laten spannen.De Nato (lees VS) heeft in tegenspraak met de afspraken Reagan -Gorbatsjov, ondanks afschaffing van het Warschaupact, door expansie inmiddels Rusland via bases in omliggende landen nagenoeg omsingeld. Oekraïne is een VS-speeltje en Europa moet daar voor bloeden. Net zoals Europa moet bloeden voor wat men nu migratie noemt, veroorzaakt door de diverse door de VS en S-Arabië aangewakkerde oorlogen. De moslims worden misbruikt door hun eigen mensen. Helaas (keijzer) u laat de VS, de enige macht die ooit atoombommen gooide, onterecht buiten beschouwing. Het gaat om macht van de VS die de hegemonie dreigt te verliezen.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@Jorein Versteege. Zijn deze twee meiden nu ook landverraders omdat ze een bezettingsmacht steunen die 1.900 Palestijnen vermoord heeft? =Telt u daar het aantal interne moorden enz. bij op en u komt op een veel hoger aantal. Vast ook de schuld van Israël. Als u tegen mijn schouder duwt, duw ik terug. Actie-reactie, oorzaak-gevolg. Ik ken uw leeftijd niet maar het klinkt allemaal erg onbezonnen. Laten we bij de zaak in Nederland blijven, dat is al moeilijk genoeg. Verderop moet men zijn eigen problemen oplossen als dat tenminste de wens is. Vaak krijg ik nl. de indruk dat de "Palestijnen" door hun broeders worden misbruikt, maar dat moet je willen zien en is toch echt hun probleem.Laten wij onze eigen problemen maar zien op te lossen. Gezien het aantal "migranten" enz. mag je nl. stellen dat ontwikkelingshulp en andere vormen van geld-smijterij niets hebben opgelost. dat wordt zelfs vanuit Afrika erkend.
Door Jan op
Het doel van zowel heel wat radicale als niet-radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderwor-pen worden aan de islam en de Sharia.De vredelievende en de oorlogszuchtige moslims vullen elkaar op perfecte wijze aan, want beide vormen van strijd zijn noodzakelijk om de gehele wereld te onderwerpen aan de islam....
Door Max op
Ha,ha,wat een onzin/leugen van Abutaleb...Islam is een dodelijke infectie, die de aarde al meer dan duizend en vierhonderd jaar bestrijdt.De Islam heeft als doel, de wereld te onderwerpen,hetzij vreedzaam door middel van zending en migratie, hetzij met geweld door middel van de heilige oorlog of jihad.Moslims zijn religieus gezien verplicht om het islamitische geloof te verspreiden over de hele wereld...De ISLAM ziet de wereld als eeuwig verdeeld in twee tegengestelde kampen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog.Europa behoort tot de dar al-harb en moet worden onderworpen in dar al-Islam.En het is de plicht van IEDERE MOSLIM om dat doel te steunen. Wie dat niet doet is een afvallige.”De jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”(Koran soera 2, vers 216).Er is geen sprake van eigen keuze. …
Door Marjorie Rensen op
Je kan de gematigde moslims en
radicaal Moslims gemakelijk scheiden. The radicalen screewen "Allahu akbar". Tevens hebben zij de onbeschaaamd vermetelheid om onze democratie te gebruiken om openly onze westerse cultuur te vervloeken (terwijl zij profeteren van onze faciliteiten). Het zijn deze mensen die de vreedzaamheid van Islam ter discussie brengt. Het zou het beste zijn om dede radicallen op te zoeken bij demonstraties en te arresteren (deze mensen zijn degene die moet via de AIVD onderzocht moet worden) Als deze mensen inderdaad een gevaar voor Nederland zijn moeten zijn uit land gezet worden. Dit is niet alleen nodig voor de allochtone maar ook de Allochtoon. Enige burger die deze personen beschermen zijn landverraders! that defend them are accepting vernietiging
Door Leendert Jan (en) op
mensen met zulke teksten als http://canvasfoto.nl/ moeten toch gewoon met verdacht zijn en dus moet de politie of het leger hier gewoon meteen mee afhandelen
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Hulde voor deze flinke burgemeester!
Door keijzer op
Door Jantje op 6 september 2014 12:39

Racisme? U moet een en ander wel goed onderscheiden!
Racisme heeft te maken met hoe je geboren bent: man, vrouw, hetero of homo, etnische groep. Kortom zaken waar je als mens geen invloed op hebt bij geboorte.
Een levensovertuiging heeft niks met racisme te maken. Dat is de keus van je ouders en als je volwassen bent maak je een eigen keuze of niet.

Het gaat om de Waarden hier van de staat, verankerd de grondwet hier. Als die ondergeschikt wordt geacht aan de Godheid van welke voorkeur dan ook, is het gedaan met de westerse Humanistische Waardenstaten.

Ataturk heeft om een goede reden religie en staat gescheiden en nu is een Turkse president bezig religie en staat onder een dak te forceren, zoals men in Islamitische landen gewoon is. Dat leidt altijd naar repressie binnen zowel eigen religie, maar nog meer naar die van andersdenkenden. Er wordt al jaren voorspeld dat er spoedig geen Christen meer woont in het Midden Oosten. Dat zie je steeds meer voltrekken.

Waarom komen mensen hier zich vestigen, of willen die blijven, als er genoeg Islamitische landen zijn en zijzelf, openlijk of niet, de Westerse Waardenstaat ondergeschikt achten aan hun interpretatie van een heilig boek? Dan deel je wel op zijn best een taal, maar niet de waarden in een staat. Dat gaat subiet fout.

Met de immigratie is er een enorme gemakzucht geweest om niet pal voor die Humanistisch Waarden hier te staan, die verankerd zijn in onze grondwet en aan het Nederlands paspoort gebonden is. Een paspoort verkrijgen, daarop gebaseerd had moeten zijn. Daarover verbijsterde zich Fortuyn 20 jaar terug al. Moet je filialen hier van Turkije en andere landen krijgen? Waar presidenten en koningen van landen van herkomst hun invloed op willen uitoefenen, zoals Poetin dat wil op alle etnische Russen en Russisch sprekenden buiten Rusland? Zoals Erdogan integratie van Turken in landen buiten Turkije niet wil? Turken hoeven de Nederlandse taal niet te leren. Gebaseerd op een overeenkomst van 50 jaar terug, toen Turkse gastarbeiders na een half jaar of zo weer zouden terugkeren? Nog niet zo lang terug is dat met succes door Turkse organisatie herbevestigd gekregen bij de Raad van Staten. Wat is een staat als je de landstaal niet deelt?

Het paspoort van land van herkomst voor velen (hoeveel?) hun belangrijkste paspoort is? Eerdmans is een Fortuynist van het eerste uur. Fortuyn heeft voor de huidige ontwikkelingen volop gewaarschuwd, maar dat was bij de politieke concurrenten aan dovemans oren.

Politiek en bestuur vertrouwde naïef en blind op integratie van alle nieuwkomers in onze Waardenstaat en wat het Nederlandse paspoort vertegenwoordigt. Bij de opkomst van Fortuyn als politicus was het al 5 voor twaalf. Nu is men eigenlijk te laat (steevast altijd weer het wal keert schip beleid). Het had van begin af aan het beleid moeten zijn dat niemand een paspoort krijgt die de Waardenstaat hier niet deelt. Nu wordt "redden wat er te redden valt", als repressie ervaren, niet proportioneel en ga zo maar door. Het grote algemene belang is zolang uit beeld geduwd, dat individueel niveau altijd prioriteit krijgt op de al of niet gedateerde goudschaaltjes van onze Waardenstaat. en daar wordt dan ook fors gebruik van gemaakt. WO II wordt onmiddellijk als referentiekader daarbij gesleept.

De Westerse Waardenstaat kan elke levensovertuiging herbergen, die de grondprincipes
deelt. De Westerse Waardenstaat is een huis met vele kamers, maar wel op een type fundament gebouwd.
Bij een kalifaat kun je van slechts een kamer in een huis spreken en eigenlijk spreek je van gedwongen gevormde klonen. Elke individuele toepassing of kritiek wordt niet getolereerd. In Duitsland is er nu gedoe om fundamentalistische Moslims die met hesjes met sharia polizei lopen. De Westerse Waardenstaten hier hebben in hun oneindige gedoogmodus, die gelegenheid geboden en in al hun laksheid. Die figuren interpreteren vrijheid van religie zodanig, dat die boven de Westerse Waardenstaat gezet wordt en dat is decennia dus gedoogd en die figuren benutten juridische ruimte tot het uiterste. Wie zou dat betalen?
Dat is ook dus voor die lieden ook heel handig. We betalen allemaal om hun eigen Islamitische Waardenstaat te helpen bevorderen en onze eigen Westerse Humanistische Waardenstaat onderuit te halen. Wat zei Wim Kan in een beroemde conference?
Wat een land, wat een land, waar dat allemaal maar kan!

Vacatures

Van onze partners