of 59082 LinkedIn

Nederlanders geen idee van crisisbeleid overheid

Nederlanders zijn slecht op de hoogte van de maatregelen die het kabinet neemt om de economische crisis te bestrijden. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) donderdag op grond van gesprekken die het heeft gevoerd met groepen Nederlandse burgers.
2 reacties
Nederlanders zijn slecht op de hoogte van de maatregelen die het kabinet neemt om de economische crisis te bestrijden. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) donderdag op grond van gesprekken die het heeft gevoerd met groepen Nederlandse burgers.
'Overheid schuift voor zich uit'
Volgens het SCP kwam uit die gesprekken naar voren dat maar weinig mensen weten wat het crisisbeleid van de regering precies inhoudt. Mensen hebben het gevoel dat het kabinet zich geen raad weet met de problemen en die voor zich uitschuift. Zijn kunnen maar weinig concrete maatregelen opnoemen die het kabinet heeft genomen of nog wil nemen.

Graaicultuur
De aanpak van de 'graaicultuur' kan wel op instemming rekenen. Maar velen blijven kritisch over de topsalarissen in zowel de publieke als de private sector. Ook twijfelen ze aan het nut van overheidsinvesteringen in de financiële sector. Banken houden de hand nog altijd op de knip, is de overtuiging.

Bezuinigen op ontwikkelingshulp
Als Nederlanders zelf een rijksbegroting mochten opstellen, zou het merendeel bezuinigen op ontwikkelingshulp (80 procent), defensie (76 procent) en kunst, cultuur en wetenschap (50 procent). De gezondheidszorg (82 procent) en orde en veiligheid (59 procent) zouden juist op meer geld kunnen rekenen.

Minder somber
In het tweede kwartaal was volgens het SCP iets minder dan de helft (48 procent) van de Nederlanders somber over de economie. Dat is beduidend minder dan in het eerste kwartaal, toen nog bijna twee derde (65 procent) een verslechtering van de economie verwachtte. Het onderzoek is gehouden voor het CPB zijn raming van de economische krimp bijstelde van 3,5 naar 4,75 procent.

Zorgen
Relatief weinig Nederlanders (17 procent) maken zich zorgen over hun eigen financiële situatie. Van alle groepen maken gepensioneerden (28 procent) zich daar het meest druk om. Dat percentage ligt hoger dan in het voorgaande kwartaal.

Vertrouwen afgenomen
Het vertrouwen in de overheid is vergeleken met het eerste kwartaal licht afgenomen. Nu geeft 55 procent aan vertrouwen te hebben in het kabinet. Het parlement krijgt van 58 procent van de Nederlanders een voldoende. Dat was in het eerste kwartaal respectievelijk 59 en 61 procent.
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hannes Haganum (als lezer) op
Het resultaat van het SCP onderzoek zou onze politici zorgelijk moeten stemmen. Het toont aan dat de kloof tussen burger en politiek verontrustend groot begint te worden. Hoewel het kabinet zeker niet stil zit, bekijkt een toenemend aantal Nederlands de politiek met al dan niet gepast wantrouwen. Op lange termijn is dit fnuikend. Je voelt en ziet ook steeds meer dat politici en managers een eigen subcultuur van nieuwe regenten gaan vormen, die het contact met het maatschappelijk veld gaan mijden. En als het probleem nijpend wordt, huurt men een duur communicatiebureau in ! Vindt men het dan gek, dat Geert Wilders zo makkelijk kan scoren.? Politici zullen veel meer in gesprek moeten met de burger en dan bedoel ik echt in gesprek en het niet op goedkope wijze honoreren van onvredegevoelens ! Indien nodig, bestaat er bij mensen voldoende begrip voor harde maatregelen, mits de pijn eerlijk verdeeld wordt. Zo'n beleid vraagt echter wel om politici die de burger serieus nemen en die de discussie durven aan te gaan. Het vraagt ook om een open vorm van communicatie, zonder egopromotie door politici. De grote oplossingen voor de crisis zullen toch moeten komen uit internationale samenwerking binnen de EU en tussen de EU en de VS en de Aziatische landen anderzijds. Op nationaal niveau zullen we vooral moeten leren van de crisis. We zullen onze economie meer moeten afstemmen op de gewijzigde wereldomstandigheden. Onze organisaties zullen we met veel creativiteit en verantwoordelijklheidsgevoel moeten inrichten om de kansen te kunnen grijpen die de mondiale economie ons biedt. ook de overheid en onze gezondheidszorg zullen een drastische metamorfose moeten ondergaan om de uitdagingen van de 21e eeuw met succes aan te kunnen.
En ik heb ernstige twijfel of de huidige generatie politici in Den Haag in staat is om die boodschap succesvol uit te dragen.
Ons fossiele partijstelsel nodigt daartoe in ieder geval niet uit.
Door piet brontsema (org adviseur) op
armr scp doet nog een duit in het zakje. ecomen houden zich al een half jaar angstvallig stil maar niet de club van schnabbel.