of 62812 LinkedIn

Natuur en Milieu wil nog strengere Warmtewet

De stichting Natuur en Milieu wil dat de normen voor de uitstoot van CO2 in de nieuwe warmtewet strenger worden. Volgens het wetsvoorstel, waarvoor onlangs de internetconsultatie startte, mogen warmtenetten in 2030 maximaal 25 kilogram CO2 per gigajoule geleverde warmte uitstoten. Maar in het Klimaatakkoord is een veel lagere uitstoot afgesproken, zegt de natuurorganisatie.

De stichting Natuur en Milieu wil dat de normen voor de uitstoot van CO2 in de nieuwe warmtewet strenger worden. Volgens het wetsvoorstel, waarvoor onlangs de internetconsultatie startte, mogen warmtenetten in 2030 maximaal 25 kilogram CO2 per gigajoule geleverde warmte uitstoten. Maar in het Klimaatakkoord is een veel lagere uitstoot afgesproken, zegt de natuurorganisatie.

Onderbouwd

Volgens Natuur en Milieu is in de ontwerptekst niet onderbouwd waarom er van de afspraken uit het Klimaatakkoord wordt afgeweken ‘Ook wordt niet duidelijk of met deze versoepeling de doelen uit Klimaatakkoord wel gehaald gaan worden. De partijen die zich verbonden hebben aan het Klimaatakkoord moeten er op kunnen vertrouwen dat de overheid deze afspraken respecteert,’ zegt Natuur en Milieu in een reactie op de internetconsultatie.

 

Verduurzamen

Maar de voorgestelde norm zal wel te streng zijn voor een aantal bestaande warmtenetten, ziet Natuur en Milieu. Zo moeten warmtenetten in 2022 al voldoen aan een maximum van 40 kg/GJ. Dat zou betekenen dat er in Nederlandse gemeenten al minstens 7 warmtenetten zijn die de komende twee jaar moeten gaan verduurzamen.

 

Makkelijker

Met de Wet collectieve warmtevoorziening, of Nieuwe Warmtewet, moet het aanleggen en exploiteren van warmtenetten makkelijker worden, en moeten de rechten en plichten van aanbieders, afnemers en de gemeente duidelijker worden. Op die manier moet het vertrouwen in het alternatief voor aardgasverwarming meer draagvlak krijgen en sneller aangelegd kunnen worden.

 

Aardgas

Het moet ook een aantal bestaande problemen met warmtenetten oplossen. Zo worden veel bestaande warmtenetten nog gewoon verwarmd met door aardgascentrales, en is de CO2-uitstoot daardoor hoger dan wanneer restwarmte wordt gebruikt. In de nieuwe wet komen daarvoor strengere regels, maar volgens Natuur en Milieu zijn die nog niet streng genoeg. De organisatie wil ook dat in de wet duidelijke voorschriften worden opgenomen over het gebruik van fossiele brandstoffen. Behalve de CO2-uitstoot maakt het wetsvoorstel daar nu geen onderscheid in.

 

Gemeenten

De huidige wetgeving maakt het gemeente lastig om per gebied te sturen op het verwarmen van woningen door warmtenetten. Maar onder de nieuwe wet mogen gemeenten warmtekavels, bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk, uitgeven aan warmtebedrijven, en kunnen ze die warmtebedrijven aanwijzen als de enige aanbieder van warmte. Andere aanbieders van warmte mogen dat binnen die kavel niet doen.  Maar de warmtebedrijven zijn binnen de kavel wel verantwoordelijk voor de aanleg en exploitatie van het warmtenet, en moet die minstens twintig jaar onderhouden. Een warmtebedrijf hoeft overigens niet per se een energiebedrijf te zijn. Het is ook mogelijk dat een lokaal of publiek initiatief de warmte gaat leveren.

 

Restwarmte

Daarnaast wordt in de wet geregeld dat warmtebedrijven het recht krijgen om restwarmte op te halen bij bedrijven die het nu nog lozen in het water of in de lucht, en wordt de prijs voor warmte van een warmtenet losgekoppeld van de gasprijs.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Onze energiebehoefte kan in de (nabije) toekomst het beste worden gedekt via kernenergie, waterstof en getijdenenergie. Door problematische milieueffecten (o.a. ook afvalverwerking) van zonnepanelen en windmolens (cadmium, lood, floatglas, staalproductie, broeigaseffecten) zijn dit feitelijk helemaal geen goede alternatieve energiebronnen.

Vacatures

Van onze partners