of 58952 LinkedIn

'Nationale politie versterkt rol gemeente'

Pieter Tops, bestuurskundige en topman bij de politieacademie, ziet een grote rol voor gemeenten weggelegd als regisseur in het nieuwe nationale politie bestel.

De vrees dat het nieuwe, nationale politie bestel het pad effent voor een  justitieel georiënteerde politie is niet terecht. Pieter Tops, bestuurskundige en topman van de Politieacademie voor ziet een heel andere ontwikkeling. ‘Politie, Openbaar Ministerie en bestuur zoeken elkaar juist op, vaak met de gemeente in de regierol.’

Opsporing en openbare orde
De tweedeling van opsporing en openbare orde  raakt gedateerd; de relatie tussen beide wordt juist al maar vloeiender. Dat zegt Tops deze week in een interview met Binnenlands Bestuur. ‘Je ziet dat heel duidelijk bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Dat is allang geen exclusieve taak meer voor de politie en het Openbaar Ministerie, ook bestuurlijke en fiscale diensten spelen een rol in de aanpak. Effectieve strategie tegen criminele netwerken is dikwijls niet goed mogelijk zonder inzet van gemeentelijke informatie en handhaving. En sinds we weten dat er een relatie is tussen georganiseerde criminaliteit en hogere vormen van sociale onveiligheid, zoals de jeugdbendes, zullen gemeente en opsporing ook hier moeten samenwerken.’

Steeds meer verknoopt

 ‘In het licht van de vrees voor de komst van een justitiële politie is dit allemaal heel interessant. Wat zien we in de praktijk? Politie, Openbaar Ministerie en bestuur zoeken elkaar juist op, vaak met de gemeente in de regierol. De pendule blijkt dus eerder de andere kant uit te gaan. In de komende jaren zal de praktijk moeten uitwijzen wat uiteindelijk de richting gaat worden. Vast staat wel dat we de staatsrechtelijke discussie voorbij zijn: opsporing en openbare orde raken steeds meer verknoopt.’

Klassieke posities veranderen
Door voortschrijdend inzicht in de aard van de criminaliteit, signaleert Tops, veranderen de klassieke posities en tegenstellingen in het veiligheidsdomein in rap tempo. De positie van de gemeenten, en met name de steden, wordt daarbij steeds prominenter. Een mooi voorbeeld van de erkenning van die gemeentelijke rol bieden de stuurploegen die bepalen voor welke zaken opsporingscapaciteit wordt ingezet. Burgemeesters maken daar deel van uit, tot en met het voorzitterschap. Dat was kort geleden nog ondenkbaar.

Informatiehuishouding op orde
Tops waarschuwt dat deze nieuwe rol en erkenning nieuwe eisen stelt aan de gemeenten. ‘Je ziet al dat op stadhuizen stevige directies voor veiligheid van de grond zijn gekomen. Gemeenten zullen ook hun informatiehuishouding goed op orde moeten hebben. Over sociale uitkeringen, over vastgoed, over gemeentelijke BOA’s op straat, over overlast gevende panden en gebieden, over gemeentelijke belastingen, burgerlijke stand. Informatiehuishoudingen moeten worden gedeeld, intern en met politie en justitie, wat ook kosten met zich mee brengt en know-how vergt.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door p op
@Erik

Als er een gat onstaat wordt het als vanzelf opgevuld. Loop eeens rond in bijvoorbeeld Rotterdam. Daar zijn stadswachten in hun mooie uniform eigenlijk gewoon gemeentepolitie.

Enne BOA's zijn helemaal niet meer nodig als je al ziet wat er onder de bestuurlijke boete kan en mag vallen...
Door Erik Rottink (brig. BPZ) op
Ik ben toch al enkele decennia werkzaam bij de politie en zie ons och echt heel erg 'opsporingsgericht' worden. Alles draait voor een heel groot deel om opsporing en targets voor Justitie.
Deden we vroeger nog aan controles op Bijzondere Wetten, aan voet- en fietspatrouilles en kenden we onze inwoners nog, nu is het meldingen rijden en (deel-) onderzoekjes doen voor opsporingsonderdelen binnen de politie. De eerder genoemde taken zijn grotendeels overgegaan naar de gemeente en enkele andere opsporingsinstanties. Nog een paar zaken erbij naar de gemeenten en de Gemeentepolitie wordt weer geboren. Het begint mey een paar BOA's en dan wat leiding en ondersteuning erbij, en een uniform..... Voila !
Wat blijft is het probleem van het geweldsmonopolie, dat nu bij de Politie ligt en waardoor we dus nog de Noodhulp blijven doen. Maar een volgende wetswijziging zal daar mogelijk ook een en ander in wijzigen..... ????
Door H. Wiersma (gepens.) op
Een efficiënt georganiseerde en zorgvuldig en goed coördinerend optredende nationale politie lijkt mij - in vergelijking met wat we hadden - prima. De rol van gemeenten kan beperkt blijven tot een wat nadrukkelijker rol op het gebied van de openbare orde en op het justitiële vlak tot een informerende functie. Feitelijk betekent dat voor gemeenten niet veel meer dan de rol die ze nu ook al vervullen en zeker niet de rol die Tops voor gemeenten ziet weggelegd. Hiermee voorkomen we dat Nederland gaat uitgroeien tot een soort (verkapte) politiestaat.
Door Joschke op
Uit het stuk zelve en de reacties blijkt dat Tops aan een tunnelvisie lijdt. Bij het OM leidt dit vaak tot zogenoemde 'gerechterlijke dwalingen' terwijl het OM en de recherche op dat punt met vervalste processen-verbaal en bewijsvoering en het verdonkeremanen van ontlastend materiaal valsheid in geschrifte pleegt en op dat moment een misdrijf begaat. Dit wordt echter in de hand gewerkt door het niveau van de politieacademie zelf. .
Door OBB op
Het betoog van Tops bewijst dat er heel veel risico's kleven aan een Nationale Politie. Daarbij legt hij een onevenredig grote rol en verantwoordelijkheid weg voor de gemeenten. Een aanpak die op voorhand al gedoemd is te mislukken. Ik wens ons allen daarom vooral veel geluk in 2013, want daar zullen we het vooral van moeten hebben.
Door Pewe op
De vrees voor een justitieel georiënteerde politie is niet terecht?
In het bovenstaande heeft Tops het *alléén* maar over opsporing en criminaliteitsbestrijding.

Als we dát willen dient de wetgeving aangepast te worden.
We zijn de staatsrechtelijke discussie helemaal niet voorbij, zoals Tops stelt. Die discussie moet nu juist nog gevoerd gaan worden!