De Nationale ombudsman is vorig jaar 29.380 keer benaderd met klachten, vragen en signalen van burgers. Dat waren er 5400 minder dan in 2016, meldt het jaarverslag van de ombudsman over 2017. Waaraan de daling is te wijten, heeft de ombudsman niet onderzocht. De klachtenstroom over de gemeenten die bij de Nationale ombudsman zijn aangesloten nam met 12 procent ook af. Van 6045 in 2016 naar 5317 vorig jaar. Ook over de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau en het UWV kwamen minder klachten binnen.

 

MijnOverheid

Burgers trokken wel vaker aan de bel over de gerechtsdeurwaarders (+8 procent), het CBR (+12 procent), de waterschappen (+28 procent) en het ministerie van Binnenlandse Zaken (+77 procent). Dat betrof onder meer circa honderd klachten extra over het internetportaal voor burgers MijnOverheid die onder het ministerie valt. (ANP)