of 63372 LinkedIn

‘Must haves’ in verkiezingsprogramma’s gemeenteraad

Gemeenten moeten niet bezuinigingen op het sociaal domein en ervoor zorgen dat woningisolatie en -verduurzaming voor iedereen betaalbaar is. Dit zijn twee van de tien punten die vakbond FNV bij alle lokale politieke partijen onder de aandacht gaat brengen. Zodat zij deze kunnen meenemen bij het opstellen van verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar.

Gemeenten moeten minimaal 14 euro per uur betalen voor werk dat voor hen wordt uitgevoerd. Woningisolatie en -verduurzaming moet voor iedereen betaalbaar zijn. Gemeenten moeten stoppen met de inkoop van jeugdhulp en niet bezuinigen op het sociaal domein.

Verkiezingsprogramma raad

Dit zijn vier van de tien punten die vakbond FNV de komende weken bij alle lokale politieke partijen in Nederland onder de aandacht gaat brengen. Zodat zij deze kunnen meenemen bij het opstellen van verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. De gemeenteraad van Woerden kreeg deze week de ‘primeur’ via het Lokaal FNV Netwerk Groene Hart. Via een mail hebben de raadsleden het eerder deze week geaccordeerde tienpuntenplan van de FNV ontvangen. Het gaat om onderwerpen die de FNV graag terugziet in de lokale verkiezingsprogramma’s voor maart 2022.   

 

Armoede aanpakken

De bestaanszekerheid moet worden verbeterd en daarin kunnen gemeenten een belangrijke rol spelen, benadrukt de FNV. ‘Voor werk dat voor de gemeente wordt uitgevoerd, direct of indirect, is 14 euro het minimum’, aldus een onderdeel uit het tienpuntenplan. Van het huidige minimumloon van nog geen 10 euro per uur is nauwelijks rond te komen. Met de verhoging ervan wordt structurele armoede aangepakt en kunnen werkenden, uitkeringsgerechtigden en AOW’ers duurzaam rondkomen. Om te voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien, kunnen gemeenten kindpakketten aanbieden, waarmee ze bijvoorbeeld kunnen sporten of een museum bezoeken.

 

Betaalbare verduurzaming

Gemeenten moeten, voor iedereen, voldoende betaalbare woningen bouwen in leefbare wijken en dorpen, stelt de FNV verder. Zij moeten zich daarnaast inzetten voor een eerlijke en sociale energietransitie. ‘Woningisolatie en -verduurzaming moet betaalbaar zijn, ook voor huurders met een kleine portemonnee.’ Burgers en organisaties moeten actief worden betrokken bij zowel de plannen als de uitvoering van de lokale energietransitie.

 

Sociaal ontwikkelbedrijf

Voor mensen die onder de Participatiewet vallen, moet iedere gemeente zorgen voor een goede cao met ‘fatsoenlijk loon, pensioenopbouw, scholingsmogelijkheden en andere arbeidsvoorwaarden, met werkzekerheid op langere termijn.’ Gemeenten moeten stoppen met werken zonder loon. Het sociaal ontwikkelbedrijf kan als springplank naar regulier werk fungeren voor mensen met een arbeidsbeperking, en als vangnet dienen als regulier werk (nog) een brug te ver is.

 

Rijk moet jeugdzorg betalen

Bezuinigingen op het sociaal domein moeten tot taboe worden verklaard. Gemeenten moeten zich daarnaast alleen nog bezighouden met de toegang van hun inwoners tot de jeugdzorg, en zich terugtrekken uit de inkoop van jeugdzorg. De jeugdzorg moet worden versimpeld. ‘Het rijk betaalt, de jeugdzorg wordt decentraal uitgevoerd en de schotten tussen verschillende onderdelen halen we weg.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door anand (adviseur) op
ik vind het een mooi staaltje wensdenken. Je kunt merken dat de SP steeds maar aan invloed bij de FNV wint.
Voor de goede orde, ik ben FNV lid.
Door Alex op
Het lijkt wel alsof het verkiezingsprogramma van de lokale SP afdelingen alvast wordt opgesomd. Welke afdelingen gaat het Politbureau in Amersfoort verbieden om mee te doen aan de lokale verkiezingen? Dan scheelt het namelijk dat bekende stem tegen, stem SP en wordt lid van vakbond FNV liedje alvast in die gemeenten.
Door drs. E. Nabled op
Vakbonden FNV en CNV zijn doortrapter dan de maffia: ze doen alsof ze veel werknemers vertegenwoordigen, wat al lang niet zo is. En degenen die ze wel vertegenwoordigen laten ze vallen als een baksteen, door bij hun akkoord met ongunstige regelingen voor hun leden, zich te laten betalen door de werkgevers a € 500,- per lid. Is al gebeurd met diverse CAO's, pensioenakkoord, afschaffen ambtenarenrecht voor 90% leden etc., etc. En daarna worden die 'fantastische bestuurders' Kamerlid, burgemeester , voorzitter VNG etc.: als dank voor bewezen diensten. Bah, farizeeers!
Door Leo Schagen (raadslid) op
Wat betreft de jeugdzorg is het mogelijk wel een juiste structuur. Het Rijk concentreert zich op de centen en de gemeenten op de uitvoering. Want nu is de focus te veel gericht op gemeentelijk financiën en kom het door pakken op bijvoorbeeld domein jeugd verbinden met onderwijs niet van de grond. Daar heeft het onderwijs last van en de instroom wordt niet via goede voorzorg ingedamd. Een kwart van de tijd een psycchosociaal geschoold medewerker naast de juf of meester, dan kan er veel op het gebied van sociale en emotionele ontwikkeling worden gedaan naast het strak opgelegde cognitieve onderwijs. Per saldo is dat een manier om effectief een kleinere groepsgrootte te hebben/ervaren, zonder de klassen kleiner te maken. Dat komt naast het kind ook het onderwijs tegoeden
Door Petra op
Of iedereen even arm. Daar doet doet de FNV net zo hard aan mee.
Door Zipje op
Wen aantal van deze voorstellen komt mij sympathiek voor maar het geheel lijkt toch een beetje op "geen gezeik, iedereen rijk".
Door Bram Bakker (beleid) op
Praatjes FNV.
Daar blijft het altijd bij bij jullie.
Stakingkje organiseren tshirtjes drukken dat werk maar daadwerkelijk een deuk in een pakje (loon)boter WILLEN slaan ho maar.
Die hele participatie wet is qua tewerkstelling een drama waar jullie al heel wat woorden aan vuil maakten maar de situatie is sinds de aanvang stabiel oneerlijk en daar hebben jullie naast Jette Kleinsma en die andere praatsocialisten gewoon verantwoording voor te nemen.
Slappe hap net als de oppositie.
Dit lijkt wel een spotje voor GL.

Vacatures

Van onze partners